Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Termín zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024 proběhne  24. 4. 2023 od 14 do 17 hod. v budově školy v prostorách prvního stupně.

S sebou vezměte prosíme rodný list dítěte a svůj občanský průkaz k ověření totižnosti dítěte a zákonného zástupce. 

Do 23. dubna bude funkční elektronická forma zápisu k povinné školní docházce (přihláška a dotazník se základními informacemi). Tuto formu doporučujeme. Spuštění elektronického přihlašování proběhne v druhé polovině února.

Školní docházka se týká dětí narozených od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.

Přihlášku je možné podat prostřednictvím interaktivního elektronického formuláře:

 

 

(Interaktivní odkaz na školní informační systém Edookit bude funkční v době od 1. 3.  do 23. 4. 2023. Podrobné instrukce jsou součástí odkazu.)

 

V případě změn, zejm. s v souvislosti mimořádnými opatřeními, vás budeme informovat.

S případnými dotazy se můžete obrátit na učitele a vedení školy: 
tel. 778 429 953, e-mail: zsostrovum@zsostrovum.cz 

Žádost o přijetí (přihlášku) dítěte k základnímu vzdělávání lze podat také pomocí datové schránky školy nebo elektronicky (přihláška musí být opatřena elektronickým podpisem), písemně poštou nebo osobně po domluvě.

 

Číslo datové schránky: mtx5cks

mailová adresa školy: zsostrovum@zsostrovum.cz

(Pozn. datová schránka nebo elektronický podpis musí být vedený na rodiče, nelze použít např. pracovní nebo firemní).

Písemná podoba přihlášky: 

 

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáků - červen 2023 (bude upřesněno později podle aktuální situace).
Tématem schůzky je seznámení s průběhem výuky v 1. tříde, nezbytnými pomůckami, vybavením atd.

Bližší informace k odkladu povinné školní docházky: 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2023/2024

Zápisy se konají v období stanoveném školským zákonem, tedy od 2. května do 16. května 2022. 

Zápis proběhne od úterý 2. 5. 2023 do čtvrtka 4. 5. 2023 (viz níže).

S sebou vezměte prosíme rodný list dítěte a svůj občanský průkaz k ověření totižnosti dítěte a zákonného zástupce. 

Podrobnosti k přihlášce zde.


tel. 778 429 953, e-mail: zsostrovum@zsostrovum.cz 

Kritéria pro přijetí dětí do MS jsou dostupná kliknutím na odkaz Podrobnosti.

 

 

Organizace zápisu - úterý 2. 5. 2023 až čtvrtek 4. 5. 2023

Zápis se uskuteční v mateřské škole Ostrov u Macochy. 

V úterý 2. 5. 2023 od  15:00 do 17:00 hodin se uskuteční zápis pro děti, které mají zájem navštěvovat lesní mateřskou školu.

Ve středu 3. 5. 2023 od 15:00 do 17:00 hodin se uskuteční zápis pro děti z obce Krasová a Vilémovice.

Ve čtvrtek 4. 5. 2023 od 15:00 do 17:00 hodin se uskuteční zápis pro děti z obce Ostrov u Macochy a zájemců nejmenovaných obcí.

Z vážných důvodů, kdy se rodiče v daný termín nemohou dostavit, nebo budou mít jakýkoliv dotaz, kontaktujte ved. uč. (tel. MŠ 778 429 954)

 

Podrobnosti ohledně provozu Lesní mateřské školy (denní řád, dokumenty, úhrada nákladů apod.) naleznete zde.

Mgr. Karel Hasoň, Ph.D.
ředitel školy