Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Předáním pololetního vysvědčení se školní rok přehoupl do své druhé poloviny a žáci i učitelé se po krátkém odpočinku hned v pondělí 3.února pustili do plnění svých každodenních povinností, které na ně čekaly ve 2. pololetí. A nebyly to věru povinnosti malé. Přijímací zkoušky na střední školy, zápisy nových žáků, závěrečná vysvědčení..zkrátka vše, co patří k úspěšnému dovršení celoroční školní práce.

 

 

Fotografování nejlepších žáků

Již řadu let je u vchodu do budovy školy umístěn panel s fotografiemi nejlepších žáků školy. Kriteriem není pouhý prospěch žáka, ale i jeho chování, aktivita a celkový přístup k plnění školních povinností. Dne 3. února proběhlo fotografování těch, kteří byli navrženi svými třídními učiteli. Z reakcí dětí není těžké vyčíst, že tento motivační nástroj opravdu funguje. Jejich snaha zviditelnit se je upřímná a neskrývaná a je jedním z řady metod jak žáky v jejich práci povzbudit.

 

 

Ples SRPDŠ

První měsíce kalendářního roku jsou ve znamení plesové sezóny. A plesová sezóna na vesnici? K té neodmyslitelně patří ples SRPDŠ. 15. únor 2003 byl dnem, kdy v ostrovském kulturním domě probíhaly již od rána přípravy na slavnostní večer. Než se sál kulturního domu rozechvěl tóny hudební skupiny KENT, proběhlo slavnostní předtančení-tak jak to na správném plese má být. Program předtančení zajistily žákyně naší školy, které navštěvují kroužek aerobiku, pod vedením paní  Hany Havlíčkové.

 

 

Exkurze v Krásensku

Problémy ekologické výchovy a koncepce trvale udržitelného rozvoje-to jsou žhavá témata současnosti. Ostrovská základní škola udržuje těsné kontakty s Domem ekologické výchovy-LIPKA, který sídlí v nedalekém Krásensku. Jeho pracovníci připravují pro žáky obou stupňů zajímavé programy s ekologickou tématikou. Žáci 3.,4.,a 5. ročníku se 21. února jednoho z těchto programů zúčastnili. Kdo měl zájem, dověděl se o způsobech výroby zdravého pečiva a ručního papíru.Každý ze žáků si mohl vyrobit vlastní ruční papír či upéci chleba. Reakce dětí byly nadšené a nebylo pochyb, že informace, které se přitom dověděly jim v paměti zůstanou.

 

 

Návštěva planetária

Exkurze do planetária se staly již neodmyslitelnou součástí výuky. Planetárium v Brně na Kraví hoře nabízí řadu programů spojených s poznáváním vesmíru a jednotlivých planet. Učí tak žáky vnímat skutečnosti, které je denně obklopují a které zůstávají mnohdy nepovšimnuty. 28.února měli žáci 6. a 7. ročníku možnost jeden z těchto programů zhlédnout. Tato návštěva nebyla v 2. pololetí poslední, neboť další výlet do tohoto zajímavého zařízení čekal žáky 6. a 7. ročníku 25.dubna a žáky 8. a 9. ročníku 8. dubna.

Návštěva úřadu práce

Volba budoucího povolání je tématem, které v 8. ročníku základní školy začíná být velmi aktuální. Dobrých rad na toto téma není nikdy dost. Inspirací a pomocí se jistě může stát návštěva úřadu práce, které se dne 28.únorazúčastnili žáci 8. ročníku.

 

Zápis do mateřské školy

Podobně jako v měsíci lednu probíhal zápis do ZŠ, 13.březen se stal dnem, kdy se budoucí žáčci zapisovali do mateřské školy.

Tento den byl pro děti v MŠ výjimečný také tím, že do jejich školky přijelo divadlo. Herci divadla Sluníčko dětem sehráli představení s názvem Šípková Růženka. Malí diváci jejich výkony odměnili zaslouženým potleskem.

 

 

Dětský karneval

K nastávajícímu jaru neodmyslitelně patří dětský karneval. Děti se na tuto akci těší již týdny předem a možná ještě dříve probíhá pečlivá příprava té správné masky. Vše vyvrcholilo v neděli 23.března. Sál kulturního domu se zaplnil rejem masek, které tančily v rytmu reprodukované hudby. Dětské veselí bylo nefalšované a spontánní. Samozřejmě nechyběly sladké odměny, bohatá tombola a součástí programu bylo i vystoupení kroužku aerobiku.

 

 

 

Jarní vystoupení pro ostrovské občany

Do posledního místa zaplněný sál místního kina byl v neděli 30.března svědkem příjemného kulturního odpoledne, které pro ostrovské občany připravili žáci a učitelé 1. stupně ZŠ ve spolupráci s místní pobočkou ZUŠ. Divadelní scény byly střídány básněmi a písněmi s tématikou nadcházejícího jara. Výsledkem byl více než hodinový pořad, který byl odměněn bouřlivým potleskem diváků. Za energii, kterou přípravě vystoupení věnovali, si potlesk všichni účinkující i jejich učitelé určitě zasloužili.

 

 

Mateřská škola a žáci 1.stupně v planetáriu

Podobně jako jejich starší spolužáci v únoru, měli 2.dubna děti z mateřské školy a 1.,2.a 3. ročníku příležitost zhlédnout poutavý pořad připravený brněnským planetáriem. Součástí programu byla i prohlídka hvězdářských dalekohledů. Pro mnohé děti  to byla úplně první návštěva tohoto zajímavého zařízení.

 

 

Výstava „Vítej jaro!“

Ve čvrteční podvečer 3.dubna se sál místního kina opět zaplnil. Proběhlo zde zahájení výstavy s názvem „Vítej jaro“, která byla připravena pod záštitou kulturní komise při OÚ. Slavnostní vernisáž, kterou tvořilo pásmo básní a písní připravili žáci místní pobočky základní umělecké školy.

Nejen jarní výzdoba, dekorace, květiny a zahrádkářské potřeby však tvořily rámec výstavy. Prostory kina se zároveň proměnily v galerii výtvarných prací žáků základní školy. Ti nejúspěšnější obdrželi během slavnostního zahájení diplom a drobné věcné ceny.

 

 

Sběr papíru

Podobně jako v 1. pololetí proběhla obdobná sběrová akce dne 11.dubna. Množství získané suroviny bylo dokonce větší, než v říjnu. Absolutními vítězi soutěže se stali žáci 3.ročníku.

 

 

Divadlo v MŠ

11. duben nebyl jen ve znamení sběru papíru. Sváteční den prožívali také žáci v mateřské škole. Mezi děti totiž přijeli herci a sehráli představení s názvem „Zdravěnka na jaře“. Malí žáčci se nejen pobavili, ale odnesli si i řadu ponaučení o zdravých životních návycích.

 

 

Malování na chodníku

Malování na chodníku je název soutěže, která se již stala tradicí. Dlážděné prostranství v okolí školy se zaplnilo dětmi a za pár desítek minut se v paprscích jarního slunce chodníky rozzářily pestrými barvami a ožily desítkami pohádkových motivů, zvířat a spoustou dalších výjevů ze světa dětské fantazie. Autoři nejúspěšnějších výtvorů ve své věkové kategorii byli odměněni. Nejlepší odměnou ale pro všechny byla jistě především radost z malování.

 

 

Přijímací zkoušky

14.duben se v tomto školním roce stal datem, ke kterému vzhlíželi s nadějemi i obavami žáci 9. ročníku. Tento den se konalo 1. kolo přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia. Pro žáky 9.ročníku tak vyvrcholilo jejich devítileté snažení ve školních lavicích základní školy. S uspokojením lze konstatovat, že přijímací zkoušky dopadly pro všechny zúčastněné úspěšně a lze jen doufat, že jejich volba jim přinese v dalším životě jen to dobré.

O konkrétních výsledcích přijímacího řízení hovoří následující tabulka.

 

 

 

Třídní schůzky  SRPDŠ a pedagogická rada

15. dubna se uskutečnily třídní schůzky, kterým předcházela pedagogická rada. Školní rok vstupuje do závěrečného finále a tak je nejvyšší čas přidat tam, kde je co zlepšovat, neboť závěrečné vysvědčení se neúprosně blíží.

 

 

Minimální preventivní program - besedy se žáky

Co pro mě znamená přátelství“ a „Získání sebevědomí“ to jsou názvy besed, kterých se pod vedením Mgr. Ježkové dne 24. dubna zúčastnili žáci 4.-9. ročníku. Obě besedy byly jedním z výsledků konkrétního naplňování Minimálního preventivního programu na naší škole. Kromě Mgr. Ježkové škola udržuje velmi dobrou spolupráci také s kurátorem Daňkem z Úřadu práce Blansko a s npor. Mgr. Martinou Bočkovou, díky níž se uskutečnily také další, neméně zajímavé besedy na téma „Problémy dnešní mládeže“ a „Kriminalita mládeže na našem okrese.“

Řekni drogám ne – bylo ústředním heslem besedy, která se dne 29. dubna uskutečnila v prostorách SPŠ Jedovnice a byla součástí protidrogového programu. Besedy se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku.

 

Den země v Moravském krasu

Ekologická výchova je v dnešní době v popředí zájmu široké veřejnosti i médií. Děti v naší škole vnímají život v malebném prostředí krasové krajiny jako každodenní samozřejmost. O to důležitější je vypěstovat v nich zdravý vztah k ochraně prostředí ve kterém žijí. Jednou z nejlepších metod jak toho dosáhnout je jejich praktické zapojení do ochrany přírody. 25. dubna se žáci školy u příležitosti akce „Den Země“ zapojili do úklidu Moravského krasu. Děti se do práce pustily s nefalšovaným nadšením a plastové pytle se rychle plnily odpadky všeho druhu. Rozhořčené výtky na adresu těch, kteří nepořádek způsobili, byly důkazem, výchovný podtext celé akce byl beze zbytku splněn.

 

Volejbalový turnaj ve Křtinách

Nejen žáci, ale i pedagogové mohou mezi sebou soutěžit ve sportovních kláních. Přátelského volejbalového turnaje se 7. května zúčastnili učitelé z ostrovské školy. Hrálo se na hřišti u  nové budovy základní školy ve Křtinách. Nálada i umístění byly výborné.

 

Cyklistická soutěž „Jízda zručnosti“

Jízda zručnosti se stala již tradiční akcí pořádanou pro žáky naší školy. Je také jednou z mnoha aktivit Minimálního preventivního programu v rámci primární prevence. 16. května se soutěžilo na prostranství okolo školy. Počasí sice zahrozilo deštěm, ale nakonec se vše zdařilo ke spokojenosti účastníků i organizátorů.

 
Den otevřených dveří v 1. ročníku

Podobně jako v 1. pololetí měli 21. května  rodiče žáků 1. ročníku možnost nahlédnout přímo do vyučování ve školní třídě. „Otevřeno“ bylo v hodině českého jazyka a matematiky. Pro rodiče bylo jistě zajímavou zkušeností vidět školní práci zblízka. Získané poznatky tak lze promítnout i do domácí přípravy dětí.

Začalo období školních výletů

K závěru školního roku neodmyslitelně patří školní výlety. Jsou předzvěstí blížících se prázdnin, příjemným odpoutáním od každodenních školních povinností a v neposlední řadě se mohou stát i netradiční formou výuky. 22. a 23. květen byl datem výletu žáků 8. ročníku. Jejich cílem se stal Lednicko-Valtický areál. Stejné místo si pro cíl svého putování vybrali i žáci 2.-5. ročníku.začátkem června. Ostrovské žáky však bylo možné potkat i na valašském Radhošti či ve Vyškovském ZOO koutku. Není pochyb o tom, že zážitky ze školních výletů budou provázet děti ještě dlouho po opuštění bran školy, mnohdy i po celý život.

 

 

Rozloučení s předškoláky v MŠ

23.května se v prostorách mateřské školy konalo slavnostní rozloučení s předškoláky. Budoucí prvňáčci připravili pro své rodiče s pomocí paní učitelek krásné vystoupení složené z písní, básniček i tancování. Po jeho ukončení všichni předškoláci obdrželi upomínku na mateřskou školu. Rodiče dětí se po vystoupení nerozešli hned domů a vzniklo tak příjemné neformální rodičovské posezení u kávy a chlebíčků, které bylo zároveň zakončením slavnostního odpoledne.

 

 

Fotografování žáků

 

Kdo z nás by si nepamatoval na školní fotky. Společná třídní fotografie patří k nezaměnitelným památkám na školní léta.  27. května se uskutečnilo fotografování žáků naší školy za rok 2003-2004.

 

Objektové cvičení

 

Branná výchova byla velmi zdůrazňovanou složkou vzdělávání dětí před rokem 1989. Pak přišlo období nezájmu o tuto problematiku. Události ve světě v  několika posledních letech však dokázaly, že tato problematika zůstává aktuální a příprava dětí a pedagogů na zvládnutí mimořádných situací je nedílnou složkou práce školy. Nebezpečí dnešního světa jsou reálná. Nemusí jít o války či teroristický útok. Všichni máme ještě v paměti co dokázalo způsobit řádění přírodních živlů ve formě povodní v naší republice.

Na zvládnutí chování v mimořádné situaci bylo zaměřeno i objektové cvičení, které se v naší škole uskutečnilo dne28. května. Žáci nacvičovali přechod územím zamořeným otravnou látkou, transport raněných, zásady první pomoci a řadu dalších věcí nezbytných k bezpečnému zvládnutí život ohrožujících situací. Lze jen doufat, že nabyté znalosti nebude nutné nikdy použít v praxi.

 

Sportovní odpoledne

 

U příležitosti Mezinárodního dne dětí uspořádalo SRPDŠ v sobotu 31. května tradiční sportovní odpoledne. Děti soutěžili v několika různých disciplínách, mezi kterými nechyběly závody v hodu na cíl, střelba ze vzduchovky, či překážkový běh. Pro všechny účastníky byla připravena sladká odměna. Během několika posledních ročníků lze zaznamenat trend klesajícího počtu účastníků. Letošní ročník nebyl výjimkou. Tato skutečnost vybízí pořadatele k zamyšlení nad inovací této zajímavé, ale řadu let beze změn se opakující akce.

 

Návštěva žáků 5. ročníku ve Vysočanech

 

Dojíždění žáků z Vysočan do Ostrovské školy má tradici dlouhou již mnoho desetiletí. Dojíždění se týká žáků 2. stupně. 20.června se však situace obrátila a do Vysočan se vypravili žáci 5. ročníku ostrovské školy, aby se seznámili se svými budoucími kamarády. Vzájemné návštěvy žáků obou škol se již staly nedílnou součástí úzké spolupráce mezi ZŠ Ostrov a ZŠ Vysočany.

 

 

Závěrečná pedagogická rada

 

Školní rok dospěl do svého finále a nastal čas uzavírání vysvědčení a hodnocení výsledků práce žáků a jejich pedagogů. 23. června se uskutečnila pedagogická rada, jejíž hlavní náplní bylo hodnocení a rekapitulace dosažených výsledků. Jistě by bylo příjemné rozdávat samé jedničky a mít jen nejlepší žáky. Život však naštěstí není jednobarevný, a tak se chválilo i kritizovalo, rozdávaly se pochvaly i napomenutí. Zkrátka tak jako v letech minulých i budoucích. Přesto je příjemné konstatovat, že během školního roku nedošlo k žádnému  výraznému kázeňskému přestupku, žádný žák školy neměl sníženu známku z chování a počet pochval výrazně převyšoval ojedinělé případy napomenutí.

 

Výstava „Amatérská jeskyně“

 

V neděli 22.června 2003 ve 14.00 hodin byla v prostorách informačního střediska (budova kina) slavnostně zahájena výstava o Amatérské jeskyni. Slavnostní vernisáž zahájilo pásmo poezie a písní spjatých s krajinou Moravského krasu. Program byl připraven ve vzájemné spolupráci žáků ZŠ a ZUŠ. Na výstavě byly k vidění mapy, fotografie a materiály z historie objevování, nejnovější výzkumy a unikátní objevy.

 

Koloběh učebnic

 

Podoba vysvědčení už byla v posledním týdnu školního roku dána závěrečnou pedagogickou radou a na žáky i jejich učitele čekaly povinnosti spojené se závěrem výuky. Jednou z těchto povinností bylo vybírání a rozdávání učebnic.24. červen byl dnem jejich vybírání a 26. června se rozdávaly učebnice nové. Snad znalosti z jejich stránek přejdou do hlav žáků snadno a zůstanou v nich uchovány nejen do závěru školního roku..

 

 

Sportovní den

 

Počasí již nezapřelo léto, učebnice byly odevzdány a tak středa 25. června byla tím správným dnem pro sportovní aktivity všeho druhu. Některé třídy vyrazily do přírody, jiné na hřiště. Dobrá nálada panovala všude.

 

 

Slavnostní závěr školního roku-předávání vysvědčení

Zdálo se to jako včera, co se vestibul školy zaplnil žáky, jejich učiteli a rodiči při slavnostním zahajování školního roku. Deset pracovních měsíců uplynulo jak voda a v pátek 27. června žáci opět stáli v prostorách vestibulu školy, aby se s uplynulým školním rokem slavnostně rozloučili.K žákům promluvil jménem vedení ZŠ ředitel školy Mgr. Štěrbáček, který ve své řeči zhodnotil uplynulý školní rok a popřál žákům příjemné prožití prázdnin. Poté následovalo za účasti starostky obce paní Svobodové předávání odměn úspěšným žákům. Po skončení slavnostního shromáždění se žáci odebrali do svých tříd, kde od svých třídních učitelů obdrželi tolik očekávaná vysvědčení. A co následovalo potom? Přece odchod na prázdniny!!

 

 

 

 

Soutěže a olympiády, výchovné projekty

Během školního roku 2002/2003 se žáci naší školy zúčastnili olympiád a výtvarných a sportovních soutěží.Dosažené výsledky jsou důkazem skutečnosti, že škola odvádí kvalitní práci, která směle snese srovnání s mnohem většími zařízeními, které často i svým umístěním uprostřed měst mají svoji úlohu v mnohém usnadněnu…

 

Sportovní soutěže:

29.10. halová kopaná / hoši II.stupeň/ 2.místo /

10.11. florbal Rájec / kvalifikace, hoši II. stupeň /

15.1.   florbal Lipovec /turnaj „Cirsium“/

26.2.  florbal Křtiny / kvalifikace /

12.3.  florbal Křtiny / turnaj „Cirsium“/

28.3   kopaná Sloup / hoši II.stupeň, postup do druhého kola /

16.4.  kopaná Rájec / hoši II.stupeň ,vyřazení /

25.4.  malá kopaná / hoši,II.stupeň kvalifikace do okresního finále-vyřazení /

14.5.  florbal Sloup / turnaj “Cirsium“ ,celkové 4.místo /

Výtvarné soutěže

4.10.  Vv soutěž „Lego“ / děti MŠ /

15.10.   Vv soutěž  „Z pohádky do pohádky“ / děti MŠ 1

3.4.       Vv soutěž  „Můj domov“ / děti MŠ, žáci ZŠ /

15.4.     Vv soutěž  „Zahrada“ 1 děti MŠ /

květen   Vv soutěž  „O nejkrásnější vajíčko MŠ“  /děti MŠ /

10.6.     Vv soutěž   „Rudice“ / děti ZŠ /

červen   Vv soutěž  „Požární ochrana očima děti„ 1.místo Kristína Pernicová,

    3.místo Jakub Kučera

 

Olympiáda z Čj                            11.3.    I. Pekárková 9.roč.  7. místo

Pythagoriáda z M 5. roč.               26.3.   M.Nejezchleb 1.místo,  J.Jelínek, M. Vaněk

Olympiáda z M                             29.1.  P.Ševčík 9.ročník 14. místo

Olympiáda ze zeměpisu               19.3.  J.Hasoňová 6.ročník 3.místo

 P.Ševčík 9.ročník  9.místo

 

Soutěž zdravotnických hlídek 14.5. dívky I.stupeň  7.místo

 

Výše uvedený stručný výčet účasti a umístění žáků naší školy v naukových, sportovních i výtvarných soutěžích  je důkazem jejich aktivního zapojení do vzájemné spolupráce s ostatními školami v regionu. Tato spolupráce se uskutečňuje z převážné části v rámci sdružení Cirsium, ale v mnoha ohledech jeho rámec přesahuje, příkladem této skutečnosti je například aktivní zapojení do projektů  Stonožka a Výchova proti kouření.

Vedením  projektu Výchova proti kouření byl ve školním roce 2003/2004 pověřen Mgr. Jan Musil. Název projektu je dostatečně výmluvný a o jeho významu nelze pochybovat.

Vedením projektu Stonožka byla pověřena p.uč. Meluzínová. Zapojení dětí do činnosti v jeho rámci bylo velmi aktivní a spontánní, o čemž svědčí konkrétní výsledky, ať už šlo o pomoc při zmírňování následků povodní, či pomoc školním dětem v Kosovu.

 

 

 

Závěrem

Co dodat závěrem? Na stránkách kroniky nelze podrobně zachytit všechny události, které se odehrávají v životě školy. Každý den přináší desítky nových momentů, důležitých, i těch banálních, které ovšem patří ke každodenní práci učitelů i jejich žáků. Smyslem kroniky není nahrazovat řadu oficiálních úředních dokumentů o práci školy.Jedním z těchto dokumentů je například Výroční zpráva o činnosti školy, která je každoročně zpracovávána. Záměrem každé kroniky je zachovat svědectví. V případě naší školy je to svědectví o práci, která patří k jedněm z nejdůležitějších v životě lidí – o vzdělávání a výchově mladé generace.

kronika