Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ŠKOLNÍ ROK 2002/2003

 

Ve školním roce 2002/2003 pokračovala činnost základní školy v Ostrově u Macochy podle vzdělávacího programuZákladní škola, čj. 16 847/96-2.

 

 

Organizace školního roku 2002/2003

 

Hlavní prázdniny

1.7. - 31.8.2002

Začátek školního roku

2. září 2002 - pondělí

Podzimní prázdniny

29. a 30. října 2002 - úterý, středa

Vánoční prázdniny

23.12.2002(pondělí) - 3.1.2003(pátek)

Začátek vyučování po vánočních prázdninách

6. ledna 2003

Vysvědčení - první pololetí

30. ledna 2003 - čtvrtek

Pololetní prázdniny

31.února 2003 - pátek

Jarní prázdniny

3.3.(pondělí) - 9.3.2003(pátek)

Velikonoční prázdniny

17.4. - 18.4.2003 - čtvrtek, pátek

Konec šk. roku - vysvědčení

27. června 2003 - pátek

Hlavní prázdniny

30.6. - 31.8.2003

Začátek šk. roku 2003/2004

1. září 2003 - pondělí

 

 

Seznam pracovníků ZŠ Ostrov u Macochy ve šk. roce 2002 2003
Pedagogičtí pracovníci

 

Jméno a příjmení

Stupeň vzdělání, aprobace

Hasoňová Jaroslava, Mgr.

VŠ-učitelství pro 1.stupeň

Hebelková Marie

Hudcová Ivanka, Mgr.

VŠ-učitelství pro 1.stupeň

Hrazdírová Věra, Mgr.

VŠ-matematika,zeměpis

Chlupová Věra,Mgr.

VŠ-český jazyk,hudební v.

Meluzínová Helena, Mgr.

VŠ-matematika, zeměpis

Musil Jan, Mgr.

VŠ- učitelství pro 1.stupeň,TV,ON

Panáčková Leona, Ing.

VŠ-FS Brno,dopl.ped.studium

Pražáková Vlasta, Mgr.

VŠ-ruský jazyk, TV

Škvařil Josef, Mgr.

VŠ- učitelství pro 1.stupeň, HV

Štěrbáček Bořivoj, Mgr.

VŠ- učitelství pro 1.stupeň


 

Pracovnice MŠ a ŠD

 

Jméno a příjmení

Stupeň vzdělání,aprobace

Vondrová Jaroslava

SPgŠ Boskovice

Nečasová Jana

SPgŠ Boskovice

Jančíková Renata

SPgŠ Boskovice

Nejezchlebová Lada

 
Provozní zaměstnanci

 

Jméno a příjmení

Pracovní zařazení

Kolmačková Vladislava

hospodářka ZŠ-THP

Němec Josef

školník-topič-údržbář

Doleželová Eva

uklizečka

Nejezchlebová Jana

uklizečka

 

 

Pracovnice školní jídelny

 

Jméno a příjmení

Pracovní zařazení

Pernicová Marie

Vedoucí školní jídelny

Musilová Marie

Hlavní kuchařka

Hlaváčková Květoslava

Samostatná kuchařka

Mikulášková Anna

Samostatná kuchařka

Pernicová Zdenka

Zást.hlavní kuchařky

Skotáková Naděžda

Samostatná kuchařka

Jančíková Dana

Samostatná kuchařka

Grimová Eva

Samostatná kuchařka

 
 

Celkový počet tříd základní školy v tomto roce činil 8. Z toho na prvním stupni byly otevřeny 4 třídy a stejný počet tříd byl i na druhém stupni školy.

První stupeň ZŠ tvořily třídy 1. až 5.ročníku, druhý stupeň třídy 6.až 9.ročníku.

V mateřské škole, při které i v tomto roce pracovala školní družina, probíhala výuka ve dvou třídách.

 

 

Na škole působily tyto  pomocné a samosprávné orgány zřízené ředitelem školy:

 

 • pedagogická rada - členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci  
 • skupina vedení – členové: ředitel školy Bořivoj Štěrbáček, zástupkyně ředitele školy Vlasta Pražáková, vedoucí školní jídelny Marie Pernicová,hospodářka školy Vladislava Kolmačková, vedoucí metodického sdružení na prvním stupni Jaroslava Hasoňová, vedoucí učitelka  mateřské školy Jaroslava Vondrová, výchovná poradkyně Leona Panáčková a školník Josef Němec.
 • metodické sdružení na prvním stupni – vedoucí: Jaroslava Hasoňov
 •  členové:učitelé vyučující na I.stupni
 • předmětové komise matematiky - vedoucí :Helena Meluzínová
 • členové:vyučující matematiky
 • školní samospráva – vedoucí:ředitel škol
 • členové: předsedové a místopředsedové tříd
 • výchovná komise – vedoucí: ředitel školy
 • členové: zástupkyně ředitele školy, výchovná poradkyně, tř,učitel příslušného žáka

 

Zájmové útvary působící při škole ve šk.r.2002/2003:

 

 • Kroužek anglického jazyka ve 3.roč. - ved. Mgr. Jaroslava Hasoňová
 • Kroužek psaní na stroji - ved. p.Vladislava Kolmačková
 • Kroužek matematiky v 9. ročníku - ved.Mgr. Helena Meluzínová
 • Kroužek českého jazyka v 9.ročníku - ved. Mgr.Věra Chlupová
 • Rybářský kroužek - ved. p. Otakar Kučera
 • Kroužek stolního tenisu na I.stupni - ved. p.Romana Kučerová
 • Kroužek stolního tenisu na II.stupni - ved. p.Romana Kučerová
 • Dyslektický kroužek - ved. Mgr. Ivanka Hudcová
 • Logopedický kroužek - ved.Jana Nečasová
 • Kroužek poznáváme internet - ved.Ing.Leona Panáčková

 

 

Nový školní rok byl slavnostně zahájen dne 2.září 2002 ve vestibulu školy. Slavnostního zahájení se kromě žáků, učitelů a provozních zaměstnanců zúčastnila také starostka obce, paní Zdeňka Svobodová .Nechyběli ani rodiče nastupujících prvňáčků.

V tomto roce školu navštěvovalo 149 žáků. Z tohoto počtu 31 žáků dojíždělo z Vysočan.

Výuku zajišťovalo 11 kvalifikovaných učitelů. Do řad pedagogických pracovníků školy nově  nastoupil Mgr.Josef Škvařil.

V mateřské škole bylo zapsáno 34 dětí, o něž pečovaly 3 kvalifikované učitelky.

 

 

Největším zážitkem bylo zahájení školního roku pro nastávající prvňáčky, které doprovodili v tento slavnostní den jejich rodiče.

 

   Slavnostní zahájení školního roku odstartovalo kolotoč každodenních povinností jak pro žáky, tak i pro jejich pedagogy. Školní rok však neznamená pouhé sezení v lavicích a čerpání vědomostí z učebnic a výkladu učitelů. Pro žáky školy byla i letos připravena řada zajímavých akcí a programů. Některé jsou nedílnou součástí výuky, jako například plavecký výcvik v Blansku, jiné jdou nad její rámec, mnohdy při nich hraje významnou roli dobrovolnost, dětská soutěživost apod. Smyslem těchto programů není jen pouhá zábava a odreagování, ale i získávání a zprostředkování zajímavých poznatků netradiční a mnohdy velmi účinnou formou. Následující řádky o tom jistě přesvědčí...

 

 

Výstava Ivany Kolmačkové

V měsíci září oslovilo vedení základní školy studentku 2. ročníku Umělecko-průmyslové školy v Uherském Hradišti a naši bývalou žákyni Ivanku Kolmačkovou s přáním, zda by byla ochotna prezentovat své práce v naší výstavní síni. Ivanka souhlasila a vytvořila velmi pěknou výstavu. Těmto výtvorům se obdivovali nejen žáci, ale i jejich rodiče. Zájemci z řad žáků o studium na této škole měli a stále mají možnost poznat, co je v případě přijetí na

tuto školu čeká.

 

Ukázka z vystavených prací

 

Exkurze v Josefovském údolí

Dne 4.10.2002 jsme využili nabídky ekologických výukových programů detašovaného pracoviště Lipka z Krásenska a zúčastnili jsme se jednodenní exkurze do Josefovského údolí. Žáci 6. a 8. ročníku si prohlédli spolu s třídními učitelkami Ing. Leonou Panáčkovou a Mgr. Věrou Hrazdírovou jednu z nejcennějších částí Moravského krasu, dosud neobjevenou turistickým průmyslem. Prohlédli jsme si Starou huť, Býčí skálu, území s pozůstatky středověké těžby železné rudy v Rudici a Rudické propadání. Po celou dobu byli žáci pod odborným vedením lektorů Lipky, kterým tímto za jejich výklad i motivaci žáků v oblasti ekologické výchovy děkujeme.

 

 

Městská policie a Policie ČR  mezi žáky

O zpestření vyučování na naší škole se dne 17.10.2002 postarala čtveřice policistů a dva cvičení psi.

Žáci se před školou rozdělili do dvou skupin a pod vedením členů Městské policie pana

F. Ambrože a pana J. Šamalíka se první skupina seznamovala s činností MěPo a s jejich vybavením. Panovala zde vzrušená nálada, protože žáci si mohli části vybavení na sobě vyzkoušet.

Zatím ve druhé skupině pan P.Čuba a pan P.Horák z Policie ČR Blansko předvedli ukázku se cvičenými psy, kterou naši žáci viděli poprvé. Psi vypadali hrozivě, ale své pány poslouchali

na slovo.
Během dopoledne se řady diváků rozšířily o žáky MŠ a žáky ze ZŠ při Dětské léčebně v Ostrově u Macochy.

Počasí nám příliš nepřálo, ale žáci se vraceli do školy plni zajímavých zážitků.
Pracovníkům Městské policie a Policie ČR patří poděkování za jejich vstřícnost a hlavně trpělivost s dětmi, jejich velitelům poděkování za umožnění této akce.

 

Vybavení policistů se těšilo velkému zájmu žáků


 

 

Koncert hudební skupiny MARBO

O tom,že hudební výchova se dá učit nejen ve školních lavicích se bylo možné přesvědčit v úterý 15.10.2002. V prostorách školní jídelny se totiž uskutečnil výchovný koncert skupiny MARBO. Vžitá představa nudného výchovného koncertu v podání osamělých houslí a zívajících dětí vzala po jeho uskutečnění za své. Duo sympatických hudebníků za vydatné pomoci elektronických nástrojů interpretovalo široký repertoár skladeb všech žánrů, které byly proloženy svěžím konferováním V programu, který byl rozdělen zvlášť pro 1. a 2. stupeň školy, zazněly nejen osvědčené pohádkové hity, ale i nestárnoucí melodie šedesátých a sedmdesátých let. Ze spokojených dětských pohledů bylo snadné vyčíst, že koncert byl úspěšný, a tak se se skupinou MARBO snad setkáme i v příštím školním roce.

 

Zaplněnou školní jídelnou zní melodie v podání skupiny MARBO.

 

 

Sběr starého papíru

Ti z nás, kteří navštěvovali základní školu před rokem 1989 mají jistě v paměti povinný sběr druhotných surovin a léčivých bylin, který se stal postrachem nejedné rodiny mající ve svém středu malého školáka. Dnešní škola dětem nestanovuje povinnost zapojit se do podobných akcí a už vůbec nepřikazuje žádné povinné limity. O to více potěšující je skutečnost, že při vyhlášení sběrových akcí se do nich nadšeně zapojuje stále větší množství dětí a dosažené výsledky nechávají zapomenout na povinně stanovené hmotnostní limity dob minulých. Akce podobného typu jsou tím nejlepším příspěvkem k praktické ochraně životního prostředí a ekologickou výchovou v praxi.

 

 

Naše škola pořádala sběr papíru dne 25.10.2002. Zapojily se všechny třídy školy. Nasbírali jsme rekordních 3804 kg. Výtěžek sběru byl použit na nákup sportovních potřeb pro školu.
 

Pořadí 3 nejlepších žáků                                                                      Pořadí tříd:

1. Sabina Nejezchlebová 3. ročník 330 kg                                      1. 4. ročník 918 kg
2. Petra Zouharová 4. ročník 268 kg                                               2. 2. ročník 268 kg
3. Iva Nejezchlebová 2. ročník 209 kg                                            3. 3. ročník 572 kg
 

 

Nejúspěšnější sběrači-zprava Sabina Nejezchlebová,Petra Zouharová a Iva Nejezchlebová


 

 

 

Den otevřených dveří v 1. ročníku

Dne 4.11.2002 se rodiče prvňáčků a ředitel školy přišli podívat na práci žáků prvního ročníku. Děti pracovaly se zájmem, jejich práce byla velmi pestrá a znalosti výborné. Rodičům se práce jejich dětí líbila a s třídní učitelkou Mgr. I. Hudcovou se domluvili na brzkém

opakování této akce.

 


Dravci

Dne 5. listopadu 2002 v době od 10.00 do 11.00 h měli možnost žáci naší školy spatřit na fotbalovém hřišti kriticky ohrožené dravce. Součástí  programu byl poutavý komentář odborníků, kteří dětem přiblížili spoustu zajímavých poznatků ze života těchto živočichů. Při statických ukázkách si žáci mohli dravé ptáky prohlédnout z bezprostřední blízkosti. Vrcholem programu však byly letové ukázky cvičených dravců, kteří předváděli nejen vznešenou krásu letu, ale i lov kořisti. Největším zážitkem několika vybraných dětí však bezesporu byla možnost zavolat si mohutného dravce na ruku a jeho následné vypuštění. Akci organizovala organizace ZAYFERUS, která se zabývá ochranou a chovem ohrožených dravců.
 

 

Při statických ukázkách si vzácné dravce mohli děti prohlédnout z bezprostřední blízkosti.

 

 

Třídní schůzky a profesní testy

Z výše uvedených řádků by nezasvěcený člověk mohl nabýt dojmu, že děti v základní škole stále jen navštěvují různé zábavné či vzdělávací programy. Těžištěm činnosti školy je však samozřejmě výuka. Běžná, každodenní mravenčí práce žáků a jejich pedagogů.V listopadu už nastává čas k čtvrtletnímu hodnocení jejich práce. 19.listopadu v 16 hodin se proto sešli rodiče a učitelé ve školní jídelně, kde byli seznámeni vedením školy s činností a výsledky od počátku školního roku. Poté se všichni odebrali do tříd, kde byli individuálně seznamováni se školními výsledky svých dětí. V 9. ročníku tento den probíhaly zároveň profesní testy, které vedla p. Kuchařová z PPP Blansko.

 Jak už to bývá, někteří odcházeli potěšeni, jiní naopak. Do pololetního vysvědčení však zbývají ještě víc než dva měsíce a za tu dobu se dá vše nedobré ještě napravit.

 

 

Plavecký výcvik v Blansku

2 .prosince byl zahájen plavecký výcvik žáků prvního stupně.Žáci až do 20. února jedenkrát týdně odjíždějí v hodinách tělesné výchovy do plaveckého bazénu v Blansku, kde probíhá výuka plavání pod vedením zkušených instruktorů.

 

 

 

Mikuláš

Dne 6.12.2002 připravili žáci 9. třídy Mikuláše pro děti MŠ a svoje spolužáky. Mikulášská nadílka pro děti mateřské školy byla zajištěna ve spolupráci s místními prodejnami  Jednota.

 

 

Vánoce

Vánoce jsou svátkem všech lidí dobré vůle. Nejvíce se však na ně těší děti. Stalo se hezkou tradicí, že v předvánočním čase žáci připravují různá vystoupení, besídky a koncerty, které k těmto svátkům neodmyslitelně patří. Nejinak je tomu i v naší obci. Slavnostní rozsvěcování vánočních stromů na náměstích velkých měst již stalo pevnou součástí adventníhp času. Tento hezký zvyk postupem doby přestává být výsadou velkých měst a zapouští kořeny i na vesnicích.

V Ostrově u Macochy děti poprvé slavnostně rozsvěcovaly vánoční strom v loňském roce a letos na novou tradici navázaly. Na sobotu 30. listopadu žáci základní školy připravili program složený z básní a vánočních koled. Jejich snažení nepřekazil ani hustý déšť, který se spustil jen pár minut před začátkem programu. Vystoupení tedy bylo přesunuto do nedalekého sálu místního kina. Zcela zaplněné hlediště pak odměnilo výkony účinkujících zaslouženým potleskem. Nevadilo, že místo u stromu stojí děti na pódiu. Vánoční strom se během jejich vystoupení rozzářil a sváteční atmosféra v srdcích všech přítomných byla neklamným znamením, že očekávané svátky jsou již blízko.

K Vánocům v Ostrově již také řadu let patří koncert žáků základní umělecké školy. Letošní rok nebyl výjimkou, a tak se v neděli 15.12. sál kina rozezněl tóny hudebních nástrojů a zpěvem.V programu letošního vánočního koncertu vystoupili i žáci 1. ročníku ZŠ a také hosté. Vedle hry na klavír a kytaru bylo možné slyšet i skladby v podání příčné flétny, sólového zpěvu a houslí. Pěvecký sbor a instrumentální soubory již tvoří pevnou součást programu řadu let.

Vánoční koncert by mohl být hezkou kulturní tečkou před nadcházejícími svátky. Děti však měly připraveny ještě další vystoupení.

Pátek 20.12. byl posledním dnem školního vyučování. V tento den měl sál kina znovu ožít. Navzdory mnoha přípravám se tak nestalo, neboť do plánovaného vystoupení žáků devátého ročníku zasáhla vysoká nemocnost. Sál kina tedy osiřel a vystoupení, jehož publikum měli tvořit všichni žáci školy, bylo zrušeno. Vánoční program se však uskutečnil v jednotlivých třídách, kde sváteční atmosféru dokreslovaly ozdobené vánoční stromy.

Závěrečnou kulturní tečkou před odchodem dětí na prázdniny se stala besídka žáků ZUŠ, která proběhla v učebně hudební výchovy v pátek 20.12. Její program byl tvořen vystoupeními mladších žáků, kteří neúčinkovali na vánočním koncertu. Po odeznění závěrečných tónů se děti rozloučily na dva týdny se školou a začaly jim vytoužené vánoční prázdniny.

Co dodat na závěr? V naší obci letos proběhlo hned několik předvánočních vystoupení, jejichž hlavními protagonisty byly žáci a samozřejmě jejich učitelé. Snad nás všechny může těšit skutečnost, že řada ostrovských dětí není pouze pasivními konzumenty zábavy, která se na ně valí z televizních obrazovek.Při mnohahodinovém nácviku vystoupení, které trvá jen pár minut, si mnozí začnou uvědomovat hodnoty, které jinak často zůstávají utajeny.

 

 

 

Zápis do 1. třídy

Dne 28.1.2003 proběhl na naší škole pod vedením Mgr. Jaroslavy Hasoňové zápis do 1. třídy budoucích prvňáčků. Ve školním roce 2003-2004 nastoupí do prvního ročníku celkem12 dětí. Dvěma dětem byl z rozhodnutí ředitele školy udělen odklad povinné školní docházky. 

Výstava z regionu

Paní učitelka Marie Hebelková zapůjčila z Zemské rychty na Krásensku fotografie, z kterých vytvořila působivou výstavu , umístěnou ve vestibulu školy. Ze snímků je patrné, jak se změnily obce v regionu i samotný Ostrov u Macochy za posledních sto let. Výstava se těšila velkému zájmu.

 

 

 

30.ledna-čas pololetního vysvědčení

Školní rok dospěl do své poloviny a nastal čas rozdávání pololetních vysvědčení. Žáci jej obdrželi ve čtvrtek a v pátek si užívali jednodenních pololetních prázdnin. Vysvědčení dostávali samozřejmě i žáci místní pobočky ZUŠ Jedovnice, kteří při této příležitosti předvedli své umění v učebně hudební výchovy při tradiční pololetní besídce.

Poslední den měsíce ledna nebyl jen ve znamení předávání vysvědčení, ale uskutečnila se také návštěva dětí z 1. ročníku v mateřské škole. Prvňáčci tak oplatili svým mladším kolegům nedávné setkání v jejich třídě. O užitečnosti kontaktů dětí z mateřské školy s prostředím, které se zanedlouho stane jejich každodenním pracovištěm jistě není třeba dlouze hovořit.