Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ŠKOLNÍ ROK 2001/2002

 

Ve školním roce 2001/2002 byla činnost základní školy v Ostrově u Macochy  uskutečňována na základě vzdělávacího programu Základní škola, čj. 16 847/96-2.

 

Organizace školního roku 2001/2002

 

Hlavní prázdniny

2.7. - 31.8.2001

Začátek školního roku

3. září 2001 - pondělí

Podzimní prázdniny

29. a 30. října 2001 - pondělí, úterý

Vánoční prázdniny

24.12.2001 (pondělí) - 2.1.2002 (středa)

Začátek vyučování po vánočních prázdninách

3. ledna 2002

Vysvědčení - první pololetí

31. ledna 2002 - čtvrtek

Pololetní prázdniny

1.února 2002 - pátek

Jarní prázdniny

11.2. (pondělí) - 15.2.2002 (pátek)

Velikonoční prázdniny

28.3. - 29.3.2002 - čtvrtek, pátek

Konec šk. roku - vysvědčení

28. června 2002 - pátek

Hlavní prázdniny

1.7. - 31.8.2002

Začátek šk. roku 2002/2003

2. září 2002 - pondělí

 
Seznam pracovníků ZŠ Ostrov u Macochy ve šk. roce 2001/2002

 

Pedagogičtí pracovníci

 

Jméno a příjmení

Stupeň vzdělání, aprobace

Hasoňová Jaroslava, Mgr.

VŠ-učitelství pro 1.stupeň

Hebelková Marie

Hudcová Ivanka, Mgr.

VŠ-učitelství pro 1.stupeň

Hrazdírová Věra, Mgr.

VŠ-matematika,zeměpis

Chlupová Věra,Mgr.

VŠ-český jazyk,hudební v.

Meluzínová Helena, Mgr.

VŠ-matematika, zeměpis

Musil Jan, Mgr.

VŠ- učitelství pro 1.stupeň,TV,ON

Panáčková Leona, Ing.

VŠ-FS Brno,dopl.ped.studium

Pražáková Vlasta, Mgr.

VŠ-ruský jazyk, TV

Kučerová Marie

VV 6.-9. roč.,Ped.šk. pro učitele NŠ

Štěrbáček Bořivoj, Mgr.

VŠ- učitelství pro 1.stupeň

 

 

Pracovnice MŠ a ŠD
 

Jméno a příjmení

Stupeň vzdělání,aprobace

Vondrová Jaroslava

SPgŠ Boskovice

Nečasová Jana

SPgŠ Boskovice

Jančíková Renata

SPgŠ Boskovice

Nejezchlebová Lada

 

 

Provozní zaměstnanci

 

Jméno a příjmení

Pracovní zařazení

Kolmačková Vladislava

hospodářka ZŠ-THP

Němec Josef

školník-topič-údržbář

Doleželová Eva

uklizečka

Nejezchlebová Jana

uklizečka

 

 

 

Pracovnice školní jídelny

 

Jméno a příjmení

Pracovní zařazení

Pernicová Marie

Vedoucí školní jídelny

Musilová Marie

Hlavní kuchařka

Hlaváčková Květoslava

Samostatná kuchařka

Mikulášková Anna

Samostatná kuchařka

Pernicová Zdenka

Zást.hlavní kuchařky

Skotáková Naděžda

Samostatná kuchařka

Jančíková Dana

Samostatná kuchařka

Grimová Eva

Samostatná kuchařka

 

 

Celkový počet tříd základní školy v tomto roce činil 8. Z toho na prvním stupni byly otevřeny 4 třídy a stejný počet tříd byl i na druhém stupni školy.

První stupeň ZŠ tvořily třídy 1. až 5.ročníku, druhý stupeň třídy 6.až 9.ročníku.

V mateřské škole, při které i v tomto roce pracovala školní družina, probíhala výuka ve dvou třídách.

 

Na škole působily tyto  pomocné a samosprávné orgány zřízené ředitelem školy:

  • pedagogická rada - členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci  
  • skupina vedení – členové: ředitel školy Bořivoj Štěrbáček, zástupkyně ředitele školy Vlasta Pražáková, vedoucí školní jídelny Marie Pernicová,hospodářka školy Vladislava Kolmačková, vedoucí metodického sdružení na prvním stupni Jaroslava Hasoňová, vedoucí učitelka  mateřské školy Jaroslava Vondrová, výchovná poradkyně Leona Panáčková a školník Josef Němec.
  • metodické sdružení na prvním stupni – vedoucí: Jaroslava Hasoňová

      členové:učitelé vyučující na I.stupni

  • předmětové komise matematiky - vedoucí :Helena Meluzínová

      členové:vyučující matematiky

  • školní samospráva – vedoucí:ředitel školy

      členové: předsedové a místopředsedové tříd

  • výchovná komise – vedoucí: ředitel školy

      členové: zástupkyně ředitele školy, výchovná poradkyně, tř.učitel příslušného žáka

 

Zájmové útvary působící při škole ve šk.r.2001/2002:

 

Kroužek českého jazyka

Vedoucí: Mgr. Věra Chlupová

Počet žáků: 11 žáků 9. ročníku

Kroužek matematiky

Vedoucí: Ing. Leona Panáčková

Počet žáků: 11 žáků 9. ročníku

Kroužek anglického jazyka

Vedoucí: Mgr. Jaroslava Hasoňová

Počet žáků: 15 žáků 3. ročníku

Kroužek anglického jazyka

Vedoucí: Mgr. Ivanka Hudcová

Počet žáků: 15 žáků II. stupně

Kroužek počítačových her

Vedoucí: Ing. Leona Panáčková

Počet žáků: 14 žáků I. stupně

Kroužek počítačových her

Vedoucí: Ing. Leona Panáčková

Počet žáků: 18 žáků II. stupně

Kroužek dyslektický

Vedoucí: Mgr. Ivanka Hudcová

Počet žáků: 10 žáků II. stupně

Kroužek logopedický

Vedoucí: Jana Nečasová

Počet žáků: 6 dětí MŠ

Kroužek psaní na stroji

Vedoucí: Vladislava Kolmačková

Počet žáků: 8 žáků II. stupně

Dívčí klub

Vedoucí: Petra Škvařilová

Počet žáků: 11 dívek 5.-8. ročníku

Kroužek rybářský

Vedoucí: Otakar Kučera

Počet žáků: 8 žáků I. a II. stupně

Kroužek stolního tenisu

Vedoucí: Romana Kučerová

Počet žáků: 22 žáků I. stupně

Kroužek stolního tenisu

Vedoucí: Romana Kučerová

Počet žáků: 9 žáků II. stupně

 

Přehled tříd a jejich učitelů

 

třída

třídní učitel(učitelka)

 

 

1. třída

 

Marie Kučerová

 

2. třída

Mgr. Ivanka Hudcová

 

3. třída

Mgr. Jan Musil

 

4.a 5. třída

Mgr. Jaroslava Hasoňová

 

6. třída

Mgr. Věra Chlupová

 

7. třída

Mgr. Věra Hrazdírová

 

8. třída

Mgr. Helena Meluzínová

 

9. třída

Ing. Leona Panáčková

 

 

 

Zahájení školního roku

Nový školní rok byl zahájen dne 3.září 2001 slavnostním shromážděním ve vestibulu školy.

Nervozitu, zvědavost a vzrušení bylo v tento den možné vyčíst především z tváří nastávajících prvňáčků.

Když dozněla slavnostní slova pana ředitele a paní starostky, prvňáčci odešli špalírem vytvořeným jejich staršími spolužáky do své třídy. Od tohoto dne je čekají každodenní školní povinnosti a spousta nových zážitků.

Slavnostní shromáždění skončilo a  začal další školní rok. Deset měsíců naplněných nejen všední prací v lavicích, ale i řadou zajímavých akcí. Alespoň některé z nich zachycují následující stránky.

 

 

Výchovný koncert

Výchovné koncerty jsou nedílnou součástí výuky již od dob počátků školního vyučování. V dnešní době i nevelký počet hudebníků dokáže pomocí elektronických nástrojů napodobit hru velkého orchestru, a zahrát tak skladby dětem známé a blízké. Když je hudba doprovázena správně volenými slovy, může být podobný koncert velkým přínosem pro vzdělávání žáků nejen v hudební výchově.

Podobně koncipovaný výchovný koncert se v naší škole uskutečnil 20.září ve školní jídelně a zúčastnili se ho žáci prvního i druhého stupně.

 

Halový turnaj v malé kopané

Dne 25. a 26. září se chlapci ze  7. až 9. třídy pod vedením Mgr. Jana Musila zúčastnili halového turnaje v malé kopané. V tvrdé konkurenci škol z celého okresu obsadili velmi pěkné 2. místo.

 

Družstvo ve složení:
Jiří Jurka
Jiří Hejč
Michal Kočvara
Martin Nejezchleb
Pavel Pernica
Miroslav Petlach
Josef Sedlák
Lukáš Zukal

 

Návštěva HZS Blansko a Městské policie Blansko v naší škole

27.září dorazily k naší škole vozy hasičů a městské policie. Naštěstí se však nestala žádná mimořádná událost, ale hasiči a policisté se stali atrakcí pro žáky školy. Ukázky jejich práce a vybavení se těšily velkému zájmu všech dětí. Možná, že zážitky z tohoto dne se stanou impulsem při volbě jejich budoucího povolání.

 

 

 

Návštěva HZS Blansko

2.října 2001 žáci I. stupně a mateřské školy oplatili blanenským hasičům návštěvu a vyrazili k prohlídce jejich stanice. Mohli tak vidět práci HZS zblízka. Největšímu zájmu, zejména mezi kluky, se těšila technika a vybavení, které mnozí do té doby znali jen z televize.

 

Beseda „Moravský kras“

Ekologická výchova je nedílnou součástí osnov moderního školství. Správný vztah k přírodě je nutno začít u dětí vytvářet od nejútlejšího věku. V rámci ekologické výchovy proběhla v mateřské škole 12.října beseda zabývající se životem v krajině Moravského krasu. Zajímavého povídání, které vedl Ivan Zwach, se zúčastnili žáci MŠ a 1. ročníku základní školy.

Prodejní výstava hraček pro rodiče

Ve dnech 15.10. - 18.10. 2001 byla v prostorách mateřské školy veřejnosti zpřístupněna prodejní výstava dřevěných hraček spojená se dnem otevřených dveří. Řada rodičů této možnosti využila. Kromě prohlídky prostředí ve kterém jejich děti tráví velkou část dne, si mnozí přinesli domů hračky, které v dnešní době plastů a elektroniky působí poněkud starobyle, ale  o to více potěší nejen duše dětí, ale i dospělých.

 

 

 

 

 

4. třída na dopravním hřišti

Dopravní výchova je už mnoho desetiletí součástí učebních osnov základních škol. O jejím významu nelze v dnešní době pochybovat. 18.října se žáci  4. třídy pod vedením Mgr. Jaroslavy Hasoňové vypravili na dopravní hřiště v Blansku, aby si v testových otázkách i praxi prověřili znalosti této velmi důležité problematiky.

 
Profesní testy

Volba budoucího povolání  je pro žáky 9. ročníku velmi aktuální téma. 19.října proběhly pod vedením Ing. Leony Panáčkové profesní testy žáků.

Jejich vyhodnocení se uskutečnilo 20.listopadu. S výsledky testů žáky a jejich rodiče seznámila  PhDr. Kuchařová z PPP Blansko.

 

Sběr papíru

19. října byl v naší škole zorganizován sběr starého papíru. Akce měla mezi žáky i jejich rodiči široký ohlas. Snad nejen přirozená dětská soutěživost, ale i vědomí, že mohou konkrétním činem pomoci ochraně přírody byly důvodem, že se v prostorách školy sešly stovky kilogramů této suroviny. Nejlepší sběrači byli odměněni.

 

 

Vážení a zapisování si toho dne školník, pan Němec, užil víc než dost..

 

 

Protidrogový program- beseda z žáky

Boj proti drogám se stává v současnosti stále aktuálnějším tématem, neboť tato problematika začíná zasahovat stále mladší věkové kategorie dětí a přestává být pouze problémem škol umístěných v hustě zalidněných aglomeracích. Na naší škole tento problém nepodceňujeme. Jednou z aktivit protidrogového programu byla i beseda z žáky I. stupně, která se uskutečnila dne 16.listopadu 2001 pod vedením Mgr. Radky Ježkové z PPP Blansko.

 

 

Pedagogická rada a třídní schůzky

20. listopad byl dnem, kdy se rodiče prostřednictvím třídních schůzek seznamovali s  výsledky práce svých dětí v uplynulém období školního roku. Součástí třídních schůzek, kterým předcházela pedagogická rada, bylo i vyhodnocení profesních testů žáků 9. ročníku.

 

Plavecký výcvik

Umět plavat je v životě možná stejně důležité, jako umět číst, psát a počítat. Jen málo škol však disponuje vlastním bazénem. Velká část škol našeho okresu tedy uskutečňuje plavecký výcvik dětí v blanenských lázních. Ostrovská základní škola není výjimkou.

Žáci I.stupně zahájili svůj plavecký výcvik 26. listopadu. Když 21.února výuka plavání skončila, byl pokrok zřetelný i u zapřísáhlých neplavců..

 

 

Turnaj ve florbale - Adamov

Dne 28.listopadu se pod vedením ředitele školy Mgr. Bořivoje Štěrbáčka zúčastnili chlapci ze 7.až 9. třídy turnaje ve florbale, který se konal v Adamově.

 

Vánoční výstava, slavnostní rozsvícení vánočního stromu

 

V první adventní neděli 2.12.2001 byla slavnostní vernisáží zahájena ve výstavní síni obecního úřadu výstava s názvem Vánoce před sto lety a dnes. Samotnému zahájení předcházelo slavnostní rozsvícení vánočního stromu před budovou OU. Kulturní pásmo, podobně jako zahajovací vernisáž, připravili žáci místní pobočky ZUŠ.

Expozici, jejíž součástí byly i práce žáků základní a mateřské školy, si pak v rámci výuky prohlédli všichni žáci.

 

 

Návštěva planetária

 

12.prosince se žáci 7. a 9. ročníku pod vedením Ing.L. Panáčkové vydali do Brna, aby zhlédli jeden z široké nabídky programů, které pro žáky základních škol připravuje planetárium na Kraví hoře. Zábavnou formou tak měli možnost získat řadu poznatků, které využijí nejen v hodinách fyziky.

 

 

 

Vánoce v MŠ

Prezentace dětských prací na vánoční výstavě nebyla jedinou aktivitou mateřské školy v předvánočním čase. Začátkem prosince se zde uskutečnila mikulášská besídka spojená s nadílkou, která byla pro děti připravena ve spolupráci s místními prodejnami Jednota.

K Vánocům patří také cukroví a perníky. Jejich výrobu a zdobení si díky spolupráci s rodiči mohly všechny děti vyzkoušet.

Součástí vánoční atmosféry v mateřské škole bylo i divadelní představení s názvem Vánoční pohádka, kterou herci pro malé diváky sehráli v prostorách MŠ.
 

 

 

Vánoční besídka

Vánoční svátky byly již za dveřmi, a tak poslední pracovní den před vánočními prázdninami nebyl dnem „obyčejné“ školní výuky. Na pátek 21.prosince totiž připravili žáci 9. třídy pro své  spolužáky a učitelský sbor vánoční besídku.

V jejím průběhu se uskutečnily dvě soutěže, jejichž názvy známe z televizních obrazovek: "DOREMI" s moderátorkou Veronikou Sáňkovou a "Chcete být KOKOSÁŘEM", kterou slovem provázela Renáta Podaná. Obě moderátorky se svého náročného úkolu zhostily opravdu na "jedničku".

Vítězkou soutěže "DOREMI" se stala Magdaléna Sáňková - žákyně 5. třídy a cenu publika získala Ivuška Nejezchlebová - žákyně 1. třídy. Obě ceny předal ředitel školy Mgr. Bořivoj Štěrbáček, který byl i jedním z členů poroty.

V soutěži "Chcete být KOKOSÁŘEM" byl vítězem vlastně každý, kdo měl štěstí a byl vylosován v jednom z pěti soutěžních kol.

Důležitou součástí programu byla také vystoupení také žáků I. stupně pod vedením svých třídních učitelů.

Účinkující a publikum společně vytvořili příjemné sváteční dopoledne.

 

 

 

      Záběr z losování „Chcete být kokosářem?“

                       Společné foto žáků 9. třídy                   

 

Žáci 1. třídy v soutěži „DOREMI“  

Součástí programubylai ochutnávka vánočního cukroví

 

 

Protidrogový program

4. ledna 2002 zavítala do naší školy Mgr. Radka Ježková z PPP Blansko, aby v rámci programu boje proti drogám realizovala besedu s žáky II. stupně. Beseda navazovala na obdobnou akci, která se konala 16. listopadu. Je nepochybné, že tyto aktivity hrají  v současném systému výuky nezastupitelnou roli a jsou jedním z pilířů protidrogové prevence.

 

Zápis do 1. třídy

 

22. ledna 2002 proběhl na naší škole pod vedením Mgr. Ivanky Hudcové a Mgr. Jaroslavy Hasoňové zápis do 1. třídy budoucích prvňáčků. Zápisu předcházela návštěva dětí z mateřské školy v 1. ročníku.

Ve vyzdobené třídě bylo možné potkat i pohádkové bytosti (nechyběla ani Sněhurka a roztomilí trpaslíci) v podání žáků vyšších ročníků. Ti už se na své nové spolužáky moc těšili.

 

Naši budoucí prvňáčci

Nicol Kraváčková

Ondřej Dvorský

Milan Ondrejech

Jana Pekárková

Jiří Vymazal

Pavel Bartoš

Martin Slezák

Lukáš Pernica

Veronika Štěpánková

David Hrdlička

 
Duben v MŠ

Aprílové počasí za okny bylo neklamným znamením příchodu jara - ročního období, které v sobě skrývá tisíce proměn, někdy určitě pohádkových. Jarní pohádka - to byl název divadelního představení, které se v mateřské škole uskutečnilo 3.dubna.

V měsíci dubnu také proběhl zápis nových žáků do mateřské školy. Klesající počet dětí se stal celorepublikovým trendem, nicméně množství nově přihlášených žáků umožnilo zachování dvou tříd mateřské školy i v příštím školním roce.

K jaru patří Velikonoce a k Velikonocům zase lidové zvyky a tradice. V mateřské škole byla v dubnu instalovánavýstava výrobků dětí, jejíž nosným tématem byly právě Velikonoce. Výstava byla spojena se dnem otevřených dveří v MŠ.

 


 Třídní schůzky  SRPDŠ a pedagogická rada

16. dubna se uskutečnily třídní schůzky, kterým předcházela pedagogická rada. Úsilí žáků i jejich učitelů v této době vrcholí, neboť školní rok vstupuje do své závěrečné fáze..

 

 

Přijímací zkoušky na střední školy

Měsíc duben je již léta obdobím skládání přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia. Termínem 1. kola přijímacích zkoušek se tentokrát stalo pondělí 22.dubna. V tento den žáci 9. ročníku zúročovali znalosti nabyté za léta povinné školní docházky.

O konkrétních výsledcích přijímacích řízení hovoří následující tabulka.

 

SŠ s maturitou

12. žáků

80%

SŠ bez maturity

3. žáci

20%

Celkem

15. žáků

100%

 

 

Škola

Obor

Jméno

Počet žáků

%

Gymnázium Blansko

Gymnázium všeobecné

Michal Hasoň

1

6.7

Obchodní akademie Blansko

Obchodní akademie

Soňa Matušková
Renáta Podaná

2

13.3

Stř. pedagogická šk. Boskovice

Předšk. a mimošk. pedagogika

Veronika Sáňková

1

6.7

Integrovaná stř. šk. automobilní

Automechanik

Radek Kocourek
Vít Křenek

2

13.3

SOŠ, SOU a U Blansko, Bezručova

Mechanik elektronik

Jiří Hejč

1

6.7

SOU, OU a U- Don Bosco, Prostějov

Zedník

Josef Sedlák

1

6.7

Souk. stř. podnikatelská, Boskovice

Manag. org a výp. tech.

Roman Ševčík

1

6.7

SOU a U Boskovice, nám. 9. května

Mechanik elektronik

Petr Košák
Lukáš Zukal

2

13.3

Stř. prům. šk. Jedovnice

El. počít. systémy
Strojírenství

Miroslav Petlach
Pavel Pernica

2

13.3

Tauferova SOŠ veterinární, Kroměříž

Veterinární prevence

Jakub Svoboda

1

6.7

Národohospodářská SOŠ, Boskovice

Agropodnikání

Tereza Lavická

1

6.7

 

 

Pro žáky 9.ročníku takto vyvrcholilo jejich devítileté snažení v lavicích základní školy. Nezbývá než doufat, že jejich volba byla správná a v učebnách středních škol postaví nové znalosti na pevný základ, který jim bude oporou v dalším životě.

 

Malování na chodníku

Jaro, barevné křídy, dětské nadšení a dlážděná prostranství okolo školy - to jsou nezbytné ingredience, ze kterých již řadu let vzniká akce s názvem Malování na chodníku. Samozřejmě je nutno přidat také dobrý nápad a pomoc dospělých, kteří akci každoročně organizačně zajišťují. Během pár desítek minut se betonová šeď chodníků promění ve svět pohádkových bytostí, filmových hrdinů, technických vynálezů a spousty dalších výtvorů, které dokáže vytvořit jen dětská fantazie. A že celá ta krása zmizí pod kapkami prvního jarního deště? To přece nevadí, křídy a nadšení malých umělců zase zvítězí-nejpozději příští rok!

 

Soutěže, která se konala v měsíci květnu,  se zúčastnili žáci mateřské školy a prvního stupně ZŠ. Soutěžilo se v kategoriích podle věku dětí. Vítězové jednotlivých kategorií byli odměněni.

 

 

 

 

Veřejná vystoupení ke Dni matek

Svátek matek má již v podvědomí široké veřejnosti pevné místo. Stalo se hezkou tradicí, že druhá neděle měsíce května je ve znamení kulturních vystoupení věnovaných právě maminkám. Žáci ZŠ se podíleli na přípravě programu v sále místního kina, který již tradičně pořádá místní pobočka ZUŠ Jedovnice.

Vystoupení věnované maminkám připravily také děti v mateřské školce. Zaplněná jídelna byla důkazem toho, že se na malé účinkující přišly podívat nejen jejich maminky.

 

Cyklistická soutěž „Jízda zručnosti“

Kdo z žáků základní školy nikdy nejel na kole? Odpověď na tuto otázku by zřejmě byla jednoznačná. Jízdní kolo má snad opravdu každý. Je proto jistě zajímavé vzájemně porovnat dovednosti a šikovnost v jeho ovládání. Žákům druhého stupně k tomu ideální příležitost poskytla cyklistická soutěž, která se v měsíci květnu uskutečnila v areálu ZŠ. Jízda zručnosti dokonale prověřila všechny závodníky. Museli zdolat řadu překážek a ukázat, že své kolo opravdu ovládají. Některým se to povedlo lépe, jiným méně, ale spokojenost vyzařovala ze všech. Vyhrát sice nemohl každý, ale pořádně to rozjet a zazávodit si, to se povedlo opravdu všem.

 

Červen v MŠ

Zatímco v lavicích základní školy je měsíc červen dobou vrcholícího boje o co nejlepší hodnocení na vysvědčení, v mateřské školce je tento slunečními paprsky prozářený měsíc spíše dobou vycházek, výletů a her v přírodě. Slavnostní okamžiky však v této době prožívají i žáci MŠ. Mezi takové chvíle lze určitě zařadit slavnostní rozloučení s předškoláky. To letošní bylo spojeno nejen s kulturním vystoupením dětí, ale i s předáním malých dárků, které budoucím školákům budou připomínat chvíle strávené v „jejich“ mateřské školce.

 

1. červen,  je svátkem všech dětí. U příležitosti tohoto významného dne se 3.6. uskutečnilo divadelní představení se spoustou písniček a dobré nálady.

 

 

Závěrečná pedagogická rada

Školní rok dospěl ke svému závěru, jehož nedílnou součástí je hodnocení a bilancování práce žáků i jejich pedagogů. V úterý 25.6.2002 se sešla pedagogická rada, v jejímž průběhu zaznělo hodnocení prospěchu žáků všech ročníků, byly navrženy pochvaly, ale i napomenutí. Pan ředitel zhodnotil plnění stanovených úkolů v uplynulém školním roce a zároveň nastínil úkoly a povinnosti pro školní rok nadcházející. Nezbývá, než doufat, že bude alespoň stejně úspěšný jako ten letošní.

 

 

Slavnostní zakončení školního roku – předávání vysvědčení

Pátek 28. června byl  posledním  pracovním dnem školního roku 2001-2002. Ve vzduchu byla cítit atmosféra prázdnin, ale i sváteční napětí, které vždy provází předávání vysvědčení. Závěrečný den školy se v mnohém podobal tomu prvnímu. Vestibul školy se opět zaplnil žáky, kteří vyslechli projev pana ředitele, ve kterém se stručně ohlédl za uplynulým školním rokem a popřál všem příjemné prožití prázdnin. Rozdávaly se také odměny úspěšným žákům a po odchodu do tříd již nastala chvíle, na kterou děti čekali nejvíce-předávání vysvědčení. Někteří tuto chvíli očekávali s netrpělivou radostí, jiní s obavami. Samé jedničky nemohli mít samozřejmě všichni, někteří se snažili více, jiní méně. Tak už to ve škole chodí od nepaměti. Vysvědčení bylo rozdáno, žáci odešli na poslední slavnostní oběd školního roku 2001-2002 a pak  nastaly zasloužené dva měsíce prázdnin.

 

Nejlepší žáci školního roku 2001-2002


I. stupeň

 

1. třída

2. třída

3. třída

4. třída

5. třída

Veronika Jelínková
Jakub Kraváček
Iva Nejezchlebová

David Hudec
Ondřej Čech
Sabina Nejezchlebová

David Petrášek
Petra Zouharová

Martin Vaněk

Jana Hasoňová
Nikola Kučerová

 


II. stupeň

 

6. třída

7. třída

8. třída

9. třída

Marek Vladík
Lenka Škvařilová
Lucie Florková

Petra Musilová
Martina Zouharová
Markéta Hejčová

Iveta Pekárková
Pavel Ševčík
Zuzana Palánová

Jiří Hejč
Miroslav Petlach
Michal Hasoň
Veronika Sáňková
Renáta Podaná

 

 

 

Výsledky výchovy a vzdělávání vzdělávání

školní rok 2001/2002


Celkové hodnocení a klasifikace žáků:

Ročník

Počet žáků

Prospělo

s vyznamenáním

Neprospělo

1.

14

14

 

 

2.

17

17

 

 

3.

15

15

 

 

4.

16

15

 

1

5.

12

5

7

 

Celkem za I. st.

74

66

7

1

6.

19

16

3

 

7.

15

10

5

 

8.

23

18

4

1

9.

16

12

4

 

Celkem za II. st.

73

56

16

1

 Snížený stupeň chování:

Stupeň chování

Šk. rok 2001/2002

 

 

Počet

Procento

2

-

-

3

-

-

 Celkový počet neomluvených hodin:

Šk. rok 2001/2002

0

 


Plnění učebních osnov a učebních plánů:

Š. rok 2001/2002

 

 

Název

Číslo jednací

V ročníku

Základní škola

16847/96-2

I. - IX.

  

 

 Soutěže, olympiády, výchovné projekty ve školním roce 2001-2002

Žáci školy se nad rámec běžné výuky účastnili také řady sportovních, výtvarných soutěží a olympiád, ve kterých mohli porovnat své znalosti a dovednosti se svými vrstevníky z ostatních škol. Že se naši žáci v tvrdé konkurenci neztratili, o tom svědčí jejich dosažené výsledky.

 
Sportovní soutěže

 

datum

Název soutěže

soutěžící

umístění

25.-26.9.

Halová kopaná-Adamov-okr.přebor

žáci II. stupně

2.místo

28.11.

Florbal-Adamov-okr. přebor

žáci II. stupně

 

9.4.

Vybíjená - Boskovice

žáci 6. a 7. třídy

 

16.1.

Turnaj ve florbale - Lipovec

žáci II. stupně

 

10.4.

Turnaj ve florbale - Sloup

žáci II. stupně

3. místo

10.5.

Malá kopaná „Mc Donalds“ - Lipovec

žáci I. stupně

 

24.5.

Sloupský triatlon

M. Nejezchleb 8.roč. 

2.místo

3.-4.6.

DOH Boskovice (tenis)

J. Hejč 9.roč.

J.Hejč, L. Zukal 9. roč.

3. místo

4. místo

25.6.

DOH I. stupeň - Sloup

R.Vašíčková – plavání

M.Štreit – plavání

L.Florek - šplh

3. místo

3. místo

3. místo

 

Výtvarné soutěže

 

datum

Název soutěže

soutěžící

umístění

září

Pohádkový motiv

žáci MŠ

 

28.10

Vánoční přání

žáci II. stupně

 

říjen

Modrý slon

žáci MŠ

 

říjen

Marťánek - Astro

žáci školní družiny

 

leden

Hasiči

žáci MŠ

 

březen

Solné pohádky

žáci MŠ

 

březen

Kočičí dráp

2. ročník

 

12.4.

Kytička a zahrádka

MŠ, I. stupeň

 

červen

Moravský kras-můj domov

D.Konečná 2.r.

L.Florková 6.r.

L.Kalášová 8.r.

K Pernicová 8.r.

3.místo

3.místo

3.místo

1.místo

 

Požární ochrana očima dětí

K Pernicová

2.místo

 

Olympiády

 

datum

Název soutěže

soutěžící

umístění

5.3.

Olympiáda z českého jazyka

M.Hasoň  9.roč.

16.místo

20.3.

Pythagoriáda 6. roč

J.Škrabal 6.roč.

M.Vladík 6.roč.

5 místo

7.místo

10.4.

Olympiáda z matematiky

P.Ševčík 8.roč.

8.místo

20.3.

Olympiáda ze zeměpisu

M.Hasoň 9.roč.

 P.Ševčík 8.roč.

 M.Hejčová 7. roč.

 J.Hořava 7.roč.

M.Flek 6.roč.

L.Škvařilová 6.roč.

4.místo

8. místo

25. místo

31. místo

13. místo

35. místo

 

 

Závěrem

Školní rok 2001-2002  se uzavřel. Uzavírají se také stránky, které se snažily alespoň o stručné nahlédnutí do koloběhu  života v ostrovské základní škole. Snad se stanou součástí mozaiky vzpomínek a svědectví zachovaných pro příští generace jejích žáků.