Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Změny zápisu k předškolnímu vzdělávání

Typ: ostatní | Mateřská škola
Opatření k zápisu do MŠ a LMŠ pro školní rok 2020/2021

Zápis do mateřské školy Ostrov u Macochy, Krasová a lesní mateřské školy Skalka proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možné podat od 2. 5. 2020 od 06:00 hodin do 7. 5. 2020 do 24:00 hod, a to jednou z těchto forem doručení:

  • elektronicky do datové schránky školy;
  • elektronicky e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem;
  • v listinné podobě poštou;
  • v listinné podobě fyzickým doručením do poštovní schránky MŠ Krasová;
  • v krajním případě v listinné podobě osobním podáním přímo v mateřské škole Ostrov, v úterý 5. 5. 2020 od 9:00 do 11:00 hodin nebo ve čtvrtek 7. 5. 2020 od 14:00 do 16:00 hodin.

 

Součástí žádosti je čestné prohlášení o řádném očkování dítěte a kopii očkovacího průkazu.

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Podpis zákonného zástupce


Vytvořeno: 9. 4. 2020
Poslední aktualizace: 9. 4. 2020 18:39
Autor: Jaroslava Vondrová