Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Testování žáků 5., 7. a 9. ročníků pro účely přijímacích zkoušek

Typ: ostatní

Základní škola má povinnost otestovat vybrané žáky na přítomnost viru Covid-19 a vydat jim potvrzení, na základě kterého jim, v případě negativního výsledku, bude umožněno vykonat přijímací zkoušky.

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že pro umožnění účasti na přijímacích zkouškách na SŠ (popřípadě gymnázium) má základní škola povinnost otestovat žáky 5., 7. a 9. ročníků na přítomnost viru Covid-19 a na základě tohoto testu vydat potvrzení, které je nutno na střední škole při příchodu na přijímací zkoušku předložit.

 

DATA PROVEDENÍ TESTOVÁNÍ NA ZŠ NALEZNETE V TABULCE NA KONCI ZPRÁVY!

 

Níže máte uvedeny základní informace a v příloze naleznete přesnější informace v podobě manuálu od MŠMT.

 

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

- negativní test a 

- žádné příznaky onemocnění COVID-19. 

 

 Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID- 19, který není starší 7 dní. 

 Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu.

 Potvrzení střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nevybírá ani nevytváří jeho kopie; pouze ověří od uchazeče, že jej má, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah. Vlastní potvrzení nechává uchazeči. 

 Naopak střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nemá povinnost umožnit testování pro účely účasti na přijímací zkoušce, ale má možnost toto uchazečům nabídnout. Může testování tedy provádět, ale nemusí. 

 Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu. 

 

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek  

 

 Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno: 

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, 

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů, 

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů. 

 

Termíny, kdy je nejdříve možno provést test pro účely přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole: 

 

Termín testování na ZŠ* 

Testování se týká 

Termíny JPZ 

Termíny školní části přijímací zkoušky 

Út – 27. dubna 2021 (pro oba dny přijímacích zkoušek v řádném termínu) 

uchazečů o čtyřleté obory vzdělání s MZ 

řádné: 

Po - 3. května 

Út - 4. května 

řádné: 

Po - 3. května 

Út - 4. května 

Čt – 29. dubna 2021 (pro oba dny přijímacích zkoušek v řádném termínu) 

uchazeče o víceletá gymnázia 

řádné: 

St – 5. května 

Čt – 6. května 

řádné: 

St – 5. května 

Čt – 6. května 

St – 26. května 2021 

Čt – 27. května 2021 

uchazečů o čtyřleté obory vzdělání s MZ 

a uchazeče o víceletá gymnázia 

náhradní: 

St – 2. června 

Čt – 3. června 

náhradní: 

St – 2. června 

Čt – 3. června 

7 dnů před konáním zkoušky po dohodě se ZŠ 

uchazečů o čtyřleté obory vzdělání s MZ, kteří nebudou konat JPZ 

---------- 

řádné: 

od 5. do 19. května 

náhradní: 

do 16. června 

7 dnů před konáním zkoušky po dohodě se ZŠ 

uchazečů o střední vzdělání bez MZ 

---------- 

řádné: 

od 5. do 19. května 

náhradní: 

do 16. června 

 


Příloha

Vytvořeno: 15. 4. 2021
Poslední aktualizace: 15. 4. 2021 10:10
Autor: Mgr. Patrik Ševčík