Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Slavnostní otevírání učebny keramiky

Typ: Základní škola | ostatní | náš tip | Mateřská škola
V úterý 19. 11. 2019 v 17 hod. proběhlo slavnostní otevírání nově zrekonstruované učebny keramiky. Úspěšně realizovaný projekt je další v řadě investic, na jeho zdárném průběhu se podílelo velké množství lidí, kterým patří velké poděkování. Otevírání se zúčastnila široká veřejnost, zástupci městyse, významní hosté regionální i celostátní úrovně.

Ukázka práce žáků - keramika

Součástí programu bylo vystoupení dětí a žáků školy, prohlídka zrekonstruované učebny keramiky a  seznámení se s třídami a učebnami, jejich vybavením a zaměřením. 

Oficiálního předání do užívání dětem se ujali významní hosté, a to starosta městyse Ing. Ondřej Hudec, senátorka za náš obvod Ing. Jaromíry Vítková, místopředseda školského výboru při Parlamentu ČR Mgr. Jiří Mihola, Ph.D., starosta Vilémovic Franitišek Kala a starosta Vysočan Bc. Josef Ovad.

Mezi hosty a účastníky slavnosti byla celá řada osobností, kteří se nemalou měrou zasadili o hladký průběh tohoto projektu a zdárný chod školy, ať už to byl zástupce stavební firmy  Brevex Tomáš Winkler, projektový manager Ing. Jan Pištěk, členové hasičů, zahrádkářů, pan farář Václac Trmač, zástupce MAS Sloup Ing. Klára Kučerová, členové rady a zastupitelstva, zaměstnanci školy, městyse a další lidé, kteří stáli v pozadí, ale bez jejichž přičinění by nebylo možné projekt v tak krátkém čase zdárně finalizovat.

Velké poděkování patří všem zaměstnancům školy, kteří intenzivně pracovali na přípravě slavnosti. Taktěž dětem a žákům za připravený program. 

Velké poděkování je třeba vyslovit všem pracovníkům školy, kteří trpělivě snášeli omezení související s pracemi, které byly prováděny za provozu v samém závěru školního roku, kdy se ve velké míře potkávají školní akce, uzavírání známek a příprava nového školního roku.

Učebna byla modernizována z prostředků evropského projektu. Celková suma, která byla použita na další zlepšení podmínek pro děti a žáky školy byla 2,7 mil. Kč. 

Součástí investice byla kromě úpravy keramické dílny kompletní rekonstrukce datové sítě, její zabezpečení podle aktuálních standardů konektivity včetně navýšení rychlosti, zajištění bezbariérového přístupu do školy, vybudování dvou bezbariérových sociálních zařízení a úprava zeleně před hlavním vchodem.

Tyto úpravy navazují na postupné dlouhodobé úpravy a zlepšování podmínek pro děti       a žáky, např. vybudování gymnastického sálu, modernizace tříd, vybavení moderními pomůckami, vytvoření školního arboreta, přírodní zahrady, úpravu vestibulu školy, zateplení budovy školy, pořízení úsporného vytápění, rekonstrukce sociálního zařízení, úpravu prostranství před školou, vybavení hřiště mateřské školy a řada dalších zlepšení.

Inovace prostupují také výuku, jedná se např. o moderní učební postupy, smysluplné využívání informačních technologií, výuku v terénu, provázání s praxí, výuku                      v souvislostech, rodinné prostředí atd.

Dobrou zprávou je skutečnost, že zavedené novinky, z nichž některé jsou uvedeny výše, napomáhají žákům k tomu, že dosahují dobrých výsledků v soutěžích jak regionálního, tak okresního nebo krajského formátu. Rovněž výsledky testů při přijímacích zkouškách ukazují na velmi solidní a doborou úroveň znalostí.

Slavnostní otevírání učebny keramiky je dalším krokem v neustálém vylepšování                a modernizování prostředí, ve kterém se děti učí. 

Spokojené děti, dobré výsledky, příjemné vztahy a inspirující prostředí jsou naším společným cílem.


Vytvořeno: 21. 11. 2019
Poslední aktualizace: 21. 11. 2019 14:46
Autor: Mgr. Karel Hasoň Ph.D.