Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Seminář: Systém vzdělávání pedagogických pracovníků

Typ: Základní škola | ostatní | Mateřská škola
Místopředseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.Téma semináře bylo: Systém vzdělávání pedagogických pracovníků v České republice
Na programu byla např. byla otázka aprobovanosti, novela zákona o pedagogických pracovnících a změny ve způsobu přípravy budoucích učitelů.

 

Jednou z otázek byla navrhovaná novela Zákona o pedagogických pracovních, která zmírňuje požadavky na úroveň vzdělání pedagogů. 

Stávající úprava požaduje dokončené pedagogické studium, a jen v nezbytném případě, kdy není možné zajistiti kvalifikovaného pedagoga, na omezenou dobu přijmout nekvalifikovaného učitele. Výše zmíněná novela umožňuje přijmout nekvalifikovaného zájemce, a to na tři roky, s tím, že si doplní chybějící vzdělání kurzem dalšího pedagogického studia (cca 100 hodin namísto standardního pětiletého studia).

Ministerstvo novelu podporuje, protože ve školách chybí cca 6 tis. kvalifikovaných pedagogů. Díky novele bude možné přijmout nekvalifikované učitele a vyřešit akutní nedostatek pedagogů.

Příspěvky jiných se v názoru liší. 

Podpora novely se opírá o fakt, že i v současné době nekvalifikovaní učitelé ve školách jsou, a novelou se jejich postavení zlepší. Navíc v příštím roce se očekává další zhoršení na 11 tis. chybějích pedagogů.

Odpůrci novely poukazují na skutečnost, že z pedagogických fakult odchází velká část vystudovaných učitelů do jiných oborů. Navrhují proto nastavit takové podmínky, které tyto absolventy přitáhnou zpět. 

Dále upozorňují, že touto novelou může dojít ke snižování úrovně výuky, a na fakt, že ministerstvo doposud žádné opatření nezavedlo, přestože nedostatek kvalifikovaných kantorů existuje již několik let. Navíc do budoucna situaci ještě výrazně zhorší odchod velké části pedagogů do penze (vzhledem ke značné převaze kantorů ve vyšším a předdůchodovém věku).

Další diskutovaná otázka byla změna v přípravě budoucích učitelů, např. rozšíření povinné praxe ve školách, zavedení speciální pedagogiky pro všechny aprobace nebo výuku komunikace a zvládání zátěžových situací s čím dál agresivnějšími rodiči a žáky.

V neposlední řadě se také řešila otázka finančního ohodnocení, výše rozpočtu na kapitolu školství, postavení pedagogických fakult v rámci univerzit, neustále narůsající byrokracie atd.

Zajímavým a podnětným názorem bylo např. to, že učitel má především učit, přitom skutečnost je taková, že píše projekty, portfolia, plány podpor pro nadané a inkludované žáky, drží dohledy, vede třídní dokumentaci atd., a na učení má čím dál méně prostoru.

Smutným faktem ovšem je, že diskutující zástupci napříč všemi vzdělávacími institucemi na základě zkušeností neočekávají reálné zlepšení situace, ale jen další záplatování a hašení nejakutnějších problémů školství bez systematické snahy o zlepšení stavu.

Seminář organizoval Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, pod záštitou místopředsedy výboru Jiřího Miholy, Tématem byl ”Systém vzdělávání pedagogických pracovníků v České republice”.

Seminář se uskutečnil 2. 10. 2019 v Praze v prostorách Poslanecké sněmovny za přítomnosti ministra školství Ing. Roberta Plagy, Ph.D., zástupců vysokých škol, pedagogických fakult, gymnázií, základních škol a dalších vzdělávacích institucí. Naše škola byla na semináři rovněž zastoupena, a to z titulu členství ve Školské komisi při Parlamentu ČR.


Vytvořeno: 4. 11. 2019
Poslední aktualizace: 4. 11. 2019 15:51
Autor: Mgr. Karel Hasoň Ph.D.