Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Prezenční výuka pro děti rodičů určených profesí

Typ: ostatní
Pro děti rodičů určených profesí je také umožněna prezenční výuka. Netýká se jich tedy systém rotační výuky. Testování je povinné.

 

Prezenční výuka je umožněna pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci níže uvedených profesí nutných pro zabezpečení chovu státu. 

Testování je povinné vždy v pondělí a čtvrtek (nebo při nástupu v jiný den vždy na začátku docházky do školy, poté již v pravidelných intervalech).

Výuka je pro tyto děti zajištěna, včetně možnosti využít družinu (družina je po dobu trvání mimořádných opatření umožněna i pro děti, které nejsou do družiny nahlášeni).

Doložení příslušnosti k vybraným profesím lze doručit do školy (nebo poslat po dítěti). 

Vždy je nutné ohlásit nástup dítěte třídnímu učiteli (včetně zájmu o družinu) a do školní jídelny kvůli zajištění stravování. 

 

Vybrané profese:

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

zaměstnanci bezpečnostních sborů,

příslušníci ozbrojených sil,

zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.


Vytvořeno: 16. 4. 2021
Poslední aktualizace: 16. 4. 2021 13:54
Autor: Mgr. Karel Hasoň Ph.D.