Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Opětovný nástup do školy

Typ: ostatní
Od 30. 11. 2020 opět probíhá prezenční výuka pro celý 1. st. ZŠ a 9. ročníky, výuka běží dle rozvrhu. Mateřská škola je v provozu jako dosud.

 

Od 30. 11. 2020 opět probíhá prezenční výuka pro celý 1. st. ZŠ a 9. ročníky, výuka  běží dle rozvrhu, včetně výchov.

Pro 6. - 8. tř. nastupuje režim střídání prezenční a distanční výuky vždy po týdnu.

Při distanční výuce na dálku probíhá výuka bez výchov (jako dosud).

Režim střídání: 6.A, 6.B jedna skupina,  7. a 8. třída druhá skupina.

- začínají šesté ročníky - tj. od 30. 11. 2020

- sedmá a osmá třída - tj. od 7. 12. 2020

 

Žáci 2. stupně, kteří budou na prezenční výuce (v budově školy) budou mít výuku v jedné kmenové třídě a to následovně:

9.A - uč. 505

9.B - uč. 504

8.A - uč. 503

7.A - uč. 506

6.A - uč. 503

6.B - uč. 506

 

Mateřská škola - výuka pokračuje jako dosud. Děti a učitelky nemusí mít roušku, ostatní personál ano. Vstup rodičů je možný do šatny, ne do třídy.

 

Školní družina: 7 - 7.35 hod., 11.30 - 15.30 hod.

V ranní družině (7 - 7.35 hod.,) budou žáci ve svých třídách, dohled zajišťují učitelky školní družiny. Žáci první třídy budou v době ranní družiny ve volné třídě (č. 501) na 2. stupni.

Odpolední družina (11.30 - 15.30 hod.) je spuštěna pouze pro děti 1.- 3. třídy - vyzvedávání dětí: není umožněn vstup do budovy školy, proto je nutné kontaktovat školní družinu 778 429 956 a vyučující dítě odvede do šaten, aby je předal rodičům. Rodič si dítě vyzvedne u hlavních dveří.

Školní autobus - pojede podle běžného rozpisu (4 linky ráno, 4 odpoledne), dohled zajišťují pověřené osoby (tak jako před uzavřením škol), roušky jsou povinné po celou dobu jízdy autobusu

 

Souhrn opatření:

 • je zakázán zpěv a cvičení v hodinách HV a TV
 • větrání ve třídách bude prováděno vždy o přestávce a v polovině hodiny po dobu nejméně 5 min.
 • dle manuálu MŠMT se doporučuje vést výuku mimo budu školy (u nás např. arboretum, přírodní zahrada apod.). Manuál neřeší skutečnost, že už začala zima, proto výuka mimo budovu nebude využívána na celou hodinu, ale jen např. na praktické činnosti nebo pozorování. Podmínkou je dostatečné oblečení žáků a přiměřená doba pobytu venku.
 • asistentky pracují s žáky každý den. Je umožněna osobní konzultace v režimu jeden na jednoho. U žáků, u kterých je vhodnější osobní konzultace než distanční, budou po dohodě s vedením školy vést konzultace prezenčně. (Prezenční konzultace je možná v době, kdy má žák v tom týdnu distanční výuku.)
 • vstup cizích osob do školy je zakázán (s výjimkou nutných návštěv, je nutné dodržet hygienická opatření)
 • roušky jsou povinné po celou dobu pobytu ve škole
 • školní družina - lze spojit žáky z jednoho ročníku, ale ne z různých ročníků, proto bude družina pro 2.A a 2.B, pro 1. tř. a pro 3. tř. (Pro 4. a 5. ročník nelze z provozních důvodů zajistit.)
 • stravování - třídy se nesmí promíchávat, proto třídy budou chodit podle speciálního rozpisu. V jídelně budou zároveň nejvýš dvě třídy a budou sedět na opačném konci jídelny. Přitom platí, že u výdejního okénka je jen jedna třída a další čeká před jídelnou, ne ve frontě za jinou třídou. Roušky si žáci sundají jen na dobu konzumace jídla.
 • u stolu max. 4 osoby, mezi stoly rozestup min. 1,5 m
 • žáci v distančním režimu mají nárok na dotovaný oběd, při odběru se nesmí promíchat s ostatními žáky
 • platí zvýšená hygiena - umývání rukou, desinfekce při vstupu do školy, do třídy atd.

 

Děkujeme za spolupráci a přejeme hezký den.

 

Vedení ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy


Vytvořeno: 26. 11. 2020
Poslední aktualizace: 26. 11. 2020 16:09
Autor: Mgr. Karel Hasoň Ph.D.