Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Návrat dětí z 1. a 2. třídy do školy

Typ: ostatní | náš tip
Od 18. 11. 2020 je umožněn návrat žáků 1. a 2. tříd do školy k prezenční výuce. Ostatní třídy pokračují v distanční výuce. Provoz MŠ a LMŠ zůstává v běžném režimu jako dosud.

 

Žáci 1. a 2. tříd začnou od 18. 11. 2020 opět chodit do školy. 

Vyšší ročníky zůstávají v režimu distanční výuky do doby, než vláda umožní návrat i jim.

Mateřská škola Ostrov, mateřská škola Krasová a lesní mateřská škola Skalka zůstávají v provozu beze změny.

Školní družina bude od 18. 11. 2020 v provozu pro děti z 1. a 2. tříd, a to i pro děti, které nejsou v družině přihlášené. Nahlaste prosíme zájemce o školní družinu vedoucí ŠD T. Blažkové 778 429 956 prostřednictvím SMS. (Ve zprávě sdělte kropmě jména dítěte a jména zákonného zástupce také časový režim vyzvedávání dětí ze ŠD, tlj. čas, odjezd školním autobusem apod.)

 

Školní autobus bude zajišťovat dopravu dětí do ZŠ a  MŠ tak, že pojede ráno v 7.25 z Krasové a 7.30 z Vilémovic, odpoledne odjíždí od školy v 15.20 hod. Odpoledne pojede ještě jedna linka v návaznosti na rozvrh hodin, a to v pondělí a  úterý ve 13.05 a ve středu, čtvrtek a pátek ve 12.10 hod.

 

Školní jídelna zůstává v provozu pro děti navštěvující školu a školku. Odhlašovaní stravy probíhá tak jako v jiných dnech přes mail: jidelna@zsostrovum.cz nebo tel. 778 429 955. 

Výuka v prezenční formě (1. a 2. tř.) probíhá podle rozvrhu, v předmětech tělesná výchova je zakázán pohyb a v předmětu hudební výchova je zakázán zpěv.

Tento stav trvá do té doby, dokud příslušné státní orgány tento stav neukončí. 

 

 

Výuka v distanční formě probíhá podle upraveného rozvrhu, který odpovídá běžnému rozvrhu kromě výchovných předmětů. Výuka předmětů výchovného zaměření bude po dobu trvání distanční výuky zrušena.

Škola má nastaven pro tuto situaci jednotný vzdělávací systém v prostředí Google Classroom (Učebna), žáci mají vytvořený účet na Gmailu, kterým se do Classroomu přihlašují. 

Komunikace a aktuality probíhají přes skupiny jednotlivých tříd na Messengeru. Pro online komunikaci v reálném čase používáme službu Google Meet, dostupnou opět pomocí Gmailových účtů žáků. 

Na stránkách školy a prostřednictvím školního informačního systému Edookit probíhá k informování o zásadních změnách a opatřeních, která jsou nezbytná s ohledem na pokyny ministerstva školství a jiných zodpovědných institucí.

Situace se neustále mění, o případných změnách budeme rodiče a žáky průběžně informovat. Věříme, že společnými silami se nám tuto nelehkou situaci podaří zvládnout.


Vytvořeno: 13. 11. 2020
Poslední aktualizace: 13. 11. 2020 13:36
Autor: Mgr. Karel Hasoň Ph.D.