Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Nástup žáků 2. stupně k výuce ve škole

Typ: Základní škola | ostatní | Mateřská škola
Podle pokynů z MŠMT je od 8. 6. 2020 umožněna dobrovolná osobní přítomnost žáků ve školách, a to na třídní hodiny a konzultace.
Žáci přinesou vyplněné a podepsané potvrzení o bezinfekčnosti.

 

Podle pokynů z MŠMT je od 8. 6. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků ve školách, a to na třídni hodiny a konzultace. Organizace třídnicích a konzultačních hodin provede škola podle personálních, prostorových a organizačních možností.

Osobní přítomnost žáků je podmíněna dodržováním zpřísněných hygienických pravidel, zejm. odstup 2 metry, pravidelná desinfekce rukou, časté větrání a nepromíchání jednotlivých skupin žáků.

V současné době probíhá ve škole výuka pro žáky prvního stupně, v provozu je školní družina, školní stravování a v provozu je také Základní škola při dětské léčebně. Je nutné omezit setkávání všech těchto skupin. Navíc od poloviny června započne rekonstrukce učebny environmentální výchovy na patře druhého stupně.

Po celou dobu trvání mimořádných opatření běží úspěšně online výuka za využití všech dostupných technických pomůcek, kdy škola i nadále zajišťuje výuku a nepřenáší tuto povinnost na rodiče např. zadáním úkolů pouze přes mail, a to včetně vysvětlování látky.

Vzhledem k těmto skutečnostem bude od 8. 6. 2020 organizace výuky ve škole organizována následujícím způsobem:

Pro žáky 2. stupně budou k dispozici vyučující jednotlivých předmětů ke konzultacím vždy v době od 11.15 do 12.00 (v případě potřeby i děle). Na konzultace a termín je třeba se nejpozději jeden den předem objednat prostřednictvím e-mailové adresy (k dispozici na stránkách v sekci kontakty). Vyučující potvrdí a dohodne se žákem termín, a dohodnou se, jaké téma a jaké pomůcky bude potřeba si vzít s sebou.

Při příchodu do školy musí mít žáci roušku a dodržují odstup min. 2 metry. Před školou si příchozí žáky vyzvedne vyučující. Při vstupu do školy si vydezinfikují ruce.

Po příchodu do třídy si vydezinfikují ruce. Ve třídě nemusí mít roušku, pokud vzdálenost mezi jednotlivými osobami bude nejméně 2 metry. Při skupinové práci a při pohybu ve společných prostorách roušku musí mít. 

Po skončení konzultaci si opět desinfikují ruce.

Při přesunu do školní jídelny udržují žáci rozestup min. 2 metry. Před vstupem do školní jídelny si důkladně umyjí ruce a použijí desinfekci. Roušku musí mít povinně nasazenu, sundají si ji jen v době konzumace stravy. Udržují odstup 2 metry. 

Po skončení konzultace neprodleně opustí budovu školy, roušku musí mít nasazenu.

V první den, tj. 8. 6. 2020 přinesou žáci vyplněné a rodiči podepsané potvrzení o bezinfekčnosti. Bez tohoto potvrzení není možný vstup do školy. (Potvrzení o bezinfekčnosti se přinese jen jednou).

ochrana_zdravi_zs-prohlaseni.pdf (420.17 kB)

 


Příloha

Vytvořeno: 4. 6. 2020
Poslední aktualizace: 4. 6. 2020 15:22
Autor: Mgr. Karel Hasoň Ph.D.