Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace k aktuální situaci

Typ: Základní škola | ostatní | Mateřská škola
Od pondělí 5. 10. 2020 dochází vzhledem k aktuálnímu vývoji situace nákazy Covid-19 a vyhlášenému nouzovému stavu ke změnám a několika opatřením.

 

Od pondělí 5. 10. 2020 dochází vzhledem k aktuálnímu vývoji situace nákazy Covid-19 a vyhlášenému nouzovému stavu ke změnám a několika opatřením:

Nadále zůstává v platnosti povinné nošení roušek po celu dobu vyučování na druhém stupni ZŠ a na prvním stupni pouze ve společných prostorech.

Výuka v mateřské škole zůstává beze změny.

Jsou zakázané hromadné akce ve vnitřních prostorách nad 10 osob, proto je např. odložena připravována kavárna pro rodiče dětí 1. stupně 6. 10. 2020).

Výuka tělesné výchovy na druhém stupni ZŠ bude dle rozvrhu, ale děti se nemohou převlékat do cvičebního úboru a nesmí provozovat sportovní činnost. Je tedy potřeba (již z domu) vybavit dítě na hodinu tělesné výchovy vhodným oblečením a obuví na vycházky na čerstvém vzduchu. Pro případ špatného počasí je připraven náhradní program nesportovního charakteru.

Opatření se týká také hodin hudební výchovy, probíhají dle rozvrhu, pouze beze zpěvu. 

Jsou zrušeny veškeré volnočasové aktivity, tudíž činnost všech kroužků je odložena až na dobu, kdy to situace dovolí. Jedná se o všechny zájmové činnosti, jako je např. keramika, gymnastika, hudební, sportovní atd. (Pro upřesnění uvádíme, že výuka náboženství je vedena jako povinně volitelný předmět, proto se na ně tato opatření nevztahují). Skupinové konzultace pro žáky 9. ročníku v rámci přípravy na přijímací zkoušky na střední školy probíhají bez omezení.

Ohlášené exkurze, divadelní představení apod. mohou probíhat za splnění předepsaných hygienických opatření, za které zodpovídá pořadatel akce (maximální počet účastníků, rozestupy atd.). Organizace nových akcí je pozastavena.

 

Komunikace a předávání informací

Pro sdílení informací a rychlou komunikaci jsou v provozu pro každou třídu skupiny na Messengeru, tak aby žáci mohli být v kontaktu mezi sebou a se svými vyučujícími a včas obdrželi nezbytné informace jak k výuce, tak k aktuálnímu vývoji situace.

Hodnocení výchovně-vzdělávacího procesu a důležitá sdělení jsou zaznamenávány prostřednictvím elektronických žákovských knížek v rámci školního informačního systému Edookit.

Informace k aktuálnímu vývoji situace a přijímaných opatření jsou také zveřejněny na internetových stránkách školy.

 

Rodilý mluvčí anglického a německého jazyka

Výuka německého a anglického jazyka rodilým mluvčím probíhá dle plánu, lektoři mají negativní testy na koronavir. Věnujte prosíme zvýšenou pozornost změnám v rozvrhu. O těchto organizačních změnách budeme včas informovat. 

Nejbližší termíny výuky vedené anglickým rodilým mluvčím je 7. 10. 2020, 9. 10. 2020, 3. 11. 2020, 23. 11. 2020 a 3. 12. 2020. 

Výuku německého jazyka povede německý rodilý mluvčí ve dnech 22. 10. 2020, 19. 11. 2020 a 17. 12. 2020.

 

Výuka na dálku

Opětovné zavedení výuky na dálku pro základní školy není alespoň nyní na pořadu dne. Pokud by se situace změnila a vzdálená výuka by byla zavedena, využijeme zkušeností z distanční výuky z jara tohoto roku. 

Opět by byla zavedena online forma výuky dle upraveného rozvrhu s využitím jednotného prostření pro zadávání studijních materiálů, pracovních úkolů, podpůrných a rozšiřujících  vzdělávacích materiálů, videí, animací atd. včetně odevzdávání splněných úkolů prostřednictvím vzdělávacího prostředí virtuální třídy Classroom. 

Pro živou komunikaci žáků a vyučujícího, výklad látky, zodpovídání dotazů a poskytování zpětné vazby využijeme osvědčeného systému Webex meet. Ten umožňuje jednak živou komunikaci pomocí videokonference, jednak  jedinečnou možnost sdílení virtuální tabule. 

Do této sdílené tabule provádí v reálném čase pedagog zápis tak jakoby žák byl přítomen běžné výuce ve škole. Stejně tak se do výkladu mohou zapojit také žáci, tak jako by byli přítomni běžné výuce a šli např. k tabuli napsat řešení příkladu nebo spočítat úkol. 

Přímo na sdílené tabuli v tomto prostředí vypracovávají řešení, které vidí na živo všichni ostatní účastní online hodiny. 

Tímto způsobem mohou být všichni žáci aktivně zapojeni do výuky a mohou přicházet s alternativním řešením, pracovat s chybou a podílet se na výuce.

 

Děkujeme za pochopení a podporu v této nelehké situaci. Věříme, že společnými silami vše zvládneme.


Vytvořeno: 2. 10. 2020
Poslední aktualizace: 2. 10. 2020 13:00
Autor: Mgr. Karel Hasoň Ph.D.