Obsah

Školská rada - členové

Složení:

Zástupci zákonných zástupcu:

 • Jarmila Hrazdírová
 • Mgr. Olga Teremová


Zástupci obcí:

 • Ing. Ivo Ambrož
 • Zdeněk Vašíček


Zástupci pedagogických pracovníků:

 • Mgr. Věra Hrazdírová
 • Jana Pernicová, DiS

Předsedkyně: Mgr. Věra Hrazdírová

K čemu slouží:

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školská rada (podrobněji viz školský zákon 561/2004, v aktuálním znění)

 • se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy

Rodiče se mohou obrátit se svou žádostí, problémem ci připomínkou na kteréhokoli člena Školské rady.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

20. 4. 2012 
ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy, příspěvková organizace
Ostrov u Macochy 363
679 14 

Ve středu 28. března 2012 v ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy, příspěvková organizace, Ostrov u Macochy 363, 679 14 proběhly volby do Školské rady z řad pedagogických pracovníků školy. Učitelé vybírali dva kandidáty ze tří navržených, kterými byli v abecedním pořadí: 

Mgr. Věra Hrazdírová, učitelka 2. st. ZŠ Ostrov
Mgr. Věra Chlupová, učitelka 2. st. ZŠ Ostrov
Jana Pernicová, DiS, učitelka MŠ Krasová


Celkem bylo odevzdáno 14 lístků, z toho platných bylo 14. 

Počty hlasů:
Mgr. Věra Hrazdírová, učitelka 2. st. ZŠ Ostrov: 13
Mgr. Věra Chlupová, učitelka 2. st. ZŠ Ostrov: 1
Jana Pernicová, DiS, učitelka MŠ Krasová: 14


Novými členy Školské rady se stávají:

 • Mgr. Věra Hrazdírová, učitelka 2. st. ZŠ Ostrov
 • Jana Pernicová, DiS, učitelka MŠ Krasová Všem kandidátům a pedagogickým pracovníkům celé školy děkujeme za zodpovědný přístup k celému průběhu voleb. Novým členům Školské rady přejeme do činnosti ve Školské radě mnoho úspěchů. 
výsledková listina

Mgr. Karel Hasoň
ředitel školy


VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY
10. 6. 2012 
       Ve čtvrtek 19. dubna 2012 v ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy, příspěvková organizace, Ostrov u Macochy 363, 679 14 proběhly volby do Školské rady z řad rodičů a zákonných zástupců žáků. 
Novými členy Školské rady se stávají:

 • Podrazilová Margit
 • Škvařilová Petra       Všem kandidátům a rodičům žáků navštěvujících školu děkujeme za zodpovědný přístup k celému průběhu voleb. Novým členům Školské rady přejeme do činnosti ve Školské radě mnoho úspěchů. 
Zápis z voleb do školské rady

Mgr. Karel Hasoň
ředitel školy


Zprávy z rady městyse

Ing. Ivo Ambrož
radní městyse