Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Slavnostní otevření nových učeben

Typ: ostatní
Slavnostní otevření nových učeben

Projekt Schola naturalis - 2 mil. Kč a projekt Schola litera (Šablony) - 717 tis. Kč 15.  

O projektech: 

       Ve čtvrtek 6. 10. 2011 a v neděli 9.10.2011 proběhlo slavnostní otevření nově vybavených učeben. Tyto učebny byly pořízeny z prostředků EU, v jejichž získávání je škola v Ostrově u Macochy mimořádně úspěšná. Kromě projektu Peníze EU do škol – šablony (čerpají všechny školy kromě pražských, částka pro ZŠ Ostrov činí 717 000 Kč) je ve škole realizován i další evropský projekt Schola naturalis (2 054 000 Kč). 
       Z těchto projektů byly vybaveny obě učebny, ve kterých byly nainstalovány interaktivní tabule, žákovské počítače a interaktivní učebnice. Dále byly pro zkvalitnění a zlepšení výuky nakoupeny další pomůcky – např. poloprofesionální meteostanice, elektronické mikroskopy, digitální kamera, digitální fotoaparát a GPS navigace, která umí kromě navigace i zaznamenávat trasu, přiřazovat souřadnice zvoleným lokalitám a přenášet data do počítače. 
       Celkem byly do školy pořízeny 4 nové interaktivní tabule, 20 interaktivních učebnic, 22 žákovských počítačů, 10 učitelských notebooků, elektronické mikroskopy, software, digitální kamera, digitální fotoaparát, 2 radiomagnetofony pro výuku angličtiny, němčiny atd. 
       Pro zkvalitnění výuky bylo vypracováno 250 pracovních listů do přírodovědných předmětů a angličtiny. Dalších cca 550 vzdělávacích materiálů určených žákům je postupně dokončováno a ověřováno ve výuce. 
       Díky projektu začal ve škole vyučovat i anglický rodilý mluvčí. Všichni žáci druhého stupně tak mají výuku angličtiny obohacenu o výuku vedenou anglickým rodilým učitelem. Spolu s prohlubováním odborné kvalifikace vyučujících, kteří absolvovali celou řadu vzdělávacích kurzů, včetně zahraničních, je ještě více zkvalitněna výuka na ostrovské škole. 

Slavnostní otevření učeben za přítomnosti krajských a obecních představitelů 
       Vlastní slavnostní předání nových učeben do užívání žákům proběhlo nejprve za účasti náměstka hejtmana Jihomoravského kraje a radního Jihomoravského kraje Ing. Václava Horáka a náměstka hejtmana a rovněž radního Jihomoravského kraje Mgr. Ivo Poláka, a to ve čtvrtek 6. 10. 2011. 
       Této slavnosti se zúčastnili také představitelé místních samospráv – starostové, místostarostové a zastupitelé, a to jak z Ostrova, tak z Vysočan, Vilémovic a mnoha dalších okolních obcí. Nejprve proběhl krátký program, který připravili žáci základní školy a základní umělecké školy, poté následovalo vlastní slavnostní otevření učeben a prohlídka učeben a nového vybavení. 
fotogalerie (foto: Pavel Kuchař) 

Slavnostní otevření učeben za přítomnosti široké veřejnosti, prohlídka školy 
       V neděli 9. 10. 2011 proběhlo slavnostní otevření učeben za účasti široké veřejnosti. Program připravili žáci školy a ZUŠ Jedovnice, pobočka Ostrov. Součástí slavnostního odpoledne byla i beseda o rodinných pasech a senior pasech (rozsáhlý slevový program podpořený Jihomoravským krajem). Před školou byl postavený velký stan (zapůjčeny z Místní akční skupiny pro Moravský kras se sídlem ve Sloupě), vystoupili žáci školy a školky, celým odpolednem provázel taneční dechový orchestr Základní umělecké školy z Jedovnic. 
       Pro všechny návštěvníky připravily kuchařky školní jídelny a členové Sboru dobrovolných hasičů v Ostrově hojné občerstvení. Součástí programu byla prohlídka nových učeben včetně ukázky práce jak s interaktivní tabulí, tak především s interaktivními učebnicemi. 
       Na této pro školu a pro obec mimořádné události se sešlo velké množství diváků, kteří zcela zaplnili kapacitu zapůjčeného velkoprostorového stanu. Z této aktivní účasti je vidět, že rodiče a veřejnost se zajímají o dění ve škole a spolu s vyučujícími mají zájem o neustálé zkvalitňování a zlepšování podmínek pro výuku svých dětí. Tento zájem nás velmi těší a zavazuje nás k další intenzivní práci na neustálém zkvalitňování výuky a modernizaci vybavení školy. 
fotogalerie (foto: Pavel Kuchař)

Za kolektiv žáků a pracovníků ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy
Mgr. Karel Hasoň, ředitel školy

 

 

 


Vytvořeno: 14. 5. 2015
Poslední aktualizace: 7. 9. 2016 12:38
Autor: Správce Webu