Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Evropské projekty - Peníze EU do škol - Šablony

Typ: ostatní
Evropské projekty - Peníze EU do škol - Šablony

 V roce 2010 a 2011 mohou školy žádat o peníze z fondů EU v rámci tzv. Šablon na podporu výuky, vzdělávání učitelů, nákup pomůcek a zmenšení počtu žáků ve třídě pro zkvalitnění výuky, např. jazyků. 
       Protože na naší škole je malý počet žáků ve třídě osvědčeným standardem, můžeme veškeré prostředky čerpat na nákup vybavení školy a vzdělávání pedagogů. 
       Tyto evropské prostředky využijeme na vybudování učebny humanitních studií (pro výuku jazyků, dějepisu apod.) vybavenou pracovními stanovišti s PC, sluchátky a výukovými programy, interaktivní tabulí atd., nákup zcela nových učebních pomůcek a další prohloubení vzdělání pedagogů. 

Rozpočet projektu: 717 000 Kč 

Peníze Eu do škol - tzv. Šablony jsou evropským projektem, které podalo MŠMT (ministerstvo školství), a to v takovém rozsahu, aby kterákoliv škola v ČR mohla obdržet finanční prostředky, pokud si o ně zažádá (tzn. vyplní jednoduchou interaktivní žádost na internetu). 
       Odpadá tak nutnost vypracovávat obsáhlou žádost s detailním popisem projektového záměru, všech aktivit, plánovaných v rámci projektu, podrobný rozpočet, zdůvodnění atd., a pak postoupit vypracovaný projekt do čtyřstupňového režimu hodnocení, než bude vybrán (úspěšnost takto administrovaných projektů je cca 30 %. Mezi ně patří i náš EU projekt: Schola naturalis). 

       Celkem je v rámci šablon rozdělováno cca 4 mld. korun. Každá škola obrží 300 000 Kč + 4 500 Kč na každého žáka, který školu nyvštěvuje (tímto způsobem jsou zvýhodněny malé školy, a to zejm. proto, že zpravidla poskytují individuálnější a citivější přístup k žákům než školy velké, neosobní). 
      

 


Název "Šablony" byl vybrán pro tento projekt proto, že peníze může škola čerpat na sedm různých oblastí (tzv. šablon - jsou předpřiveny co se týče rozsahu, zaměření, možností využití, atd.):

čtenářská gramotnost (schopnost práce s textem, porozumět obsahu textu)

matematika

jazyky (angličtina, němčina atd.)

přírodní vědy (př, ch, zem, prvouka atd.)

ICT (počítačové dovednosti)

inkluzivní vzdělávání (např. poruchy učení, školní psycholog atd.)

finanční gramotnost


Každou z uvedených oblastí lze pojmout trojím způsobem, a to jako :

inovaci (nákup pomůcek, vytváření nových učebních materiálů)

individualizaci (snížení počtu žáků v hodině - zlepšení podmínek pro vyučování)

podporu dalšího vzdělávání pedagogů (školení, kurzy atd.)
 

Protože na naší škole je malý počet žáků ve třídě osvědčeným standardem, můžeme veškeré prostředky čerpat na nákup vybavení školy a vzdělávání pedagogů. Tyto evropské prostředky využijeme na vybudování učebny humanitních studií (pro výuku jazyků, dějepisu apod.) vybavenou pracovními stanovišti s PC, sluchátky a výukovými programy, interaktivní tabulí atd., nákup zcela nových učebních pomůcek a další prohloubení vzdělání pedagogů. 

vizualizace učebny humanitních studií


       Evropské projekty - významný úspěch pro naši školu a náš region - 2 750 000 Kč určených výhradně pro naše děti a jejich učitele.

 


Naše škola je v současné době zapojena v několika Evropských projektech:

Schola naturalis (2 054 000 Kč)

Peníze EU do škol - Šablony (717 000 Kč)

Moje volba - moje budoucnost

Ovoce do škol

Arboretum - místo pro učení a relaxaci (53 000 Kč)
 


Evropské projekty - výrazná modernizace vybavení školy z fondů EU.
       Vzhledem k tomu, že naše škola může tak jako všechny školy v ČR čerpat evropské peníze ze „Šablon“ a navíc jako jedna z mála škol v republice a jako jediná v našem regionu uspěla i v další výzvě – Schola naturalis, obdrží škola z fondů EU celkem 2 750 000 Kč. 
       Díky těmto penězům dojde k výraznému zlepšení materiálního vybavení školy. Děti se tak budou učit prostřednictvím moderních učebních a didaktických pomůcek v nově vybavených učebnách a budou je učit vzdělanější učitelé společně s anglickým rodilým mluvčím.

 

Mgr. Karel Hasoň
ředitel školy

 


Vytvořeno: 14. 5. 2015
Poslední aktualizace: 7. 9. 2016 12:38
Autor: Správce Webu