Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Projekt Školní arboretum


Podzimní výsadba dřevin (12. 11. 2011) 

       Další úspěch v získávání peněz z evropských fondů = zlepšení podmínek pro žáky i veřejnost. Na základě návrhů žáků byl sestaven projektový záměr na výsadbu školního arboreta. Projektová komise jej vyhodnotila jako kvalitní a přínosný, a schválila podporu v maximální možné částce (53 000 Kč). 
       Byly dokončeny úpravy terénu, zavezena díra u opěrné zdi na školním dvoře, vyštěrkovány chodníčky a vysazeno více než 70 sazenic celkem 27 druhů dřevin. Do výsadby se zapojili rodiče, děti, učitelé a členové místního spolku zahrádkářů. 
       Jménem školy a žáků bych chtěl všem, kteří přiložili ruku k dílu, poděkovat za ochotu a pomoc. Nyní bude u vstupu nainstalována informační tabule a popisy jednotlivých druhů dřevin včetně informací o jejich původu, charakteristice, nárocích apod. 
       Arboretum bude sloužit jako místo odpočinku a jako přírodní učebna. Návštěvník bude mít možnost vidět, jak vypadá např. smrk ztepilý, smrk stříbrný, smrk omorika a další druhy, protože porostou těsně u sebe. Bude se moci schovat v jejich stínu, na informační tabuli se dozví, kde přirozeně rostou, a naučí se je od sebe odlišovat. Navíc tato nevyužitá stráň dostane nový hezčí vhled. Sazenice dřevin sponzorsky poskytli soukromí pěstitelé a Školní lesní podnik Křtiny. 

fotogalerie

Mgr. Karel Hasoň 
koordinátor projektu