Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Absolventské práce

Staly se již dlouholetou tradicí, žáci mají prokázat, co všechno se během školních let strávených na Základní škole v Ostrově naučili.

Žáci si vybírají jedno téma, které navrhli buď jednotliví učitelé nebo téma, které je zajímá. Poté žák téma zpracuje a odevzdá v textové formě. Následně s výsledky práce a svého bádání seznámí v rámci prezentace komisí složenou z řad učitelů a zástupců obce Vysočany a Ostrov.

Absolventi školy touto formou prokážou, že dokážou zpracovat dané téma, orientovat se v problematice, že umí vyhledat, třídit a zpracovat informace z několika zdrojů, že dovedou pracovat s moderní technikou, a to s počítačem, ale i např. s digitálním fotoaparátem a projekční technikou a že výsledky své práce dovedou prezentovat na patřičné úrovni. Za to vše jsou pak oceněni komisí, která je složena jak z vyučujících, tak ze zástupců obce.

Při práci na tématu absolventské práce je k dispozici pro každého žáka internet, počítače, žákovská knihovna a konzultant - vyučující. K prezentaci je využíván  dataprojektor.


 

Šk. rok 2015/2016

Témata absolventských prací k nahlédnutí zde.

 


Šk. rok 2014/2015

Absolventské práce 2014/2015 (autor Mgr. Karel Hasoň, Ph.D.)

 


Šk. rok 2013/2014

 


Šk. rok 2012/2013

Absolventské práce žáků 9. třídy

V úterý 14. května 2013 se konala prezentace absolventských prací našich deváťáků. Žáci k této události přistoupili velmi zodpovědně. Všichni přišli svátečně oblečení a s úsměvem na rtech, kterým se dala maskovat případná tréma.

Zpracovávali zajímavá témata z různých oblastí – humanitních, přírodovědných i technicky zaměřených. Bylo patrné, že samotné prezentaci, kterou měli skvěle připravenou v programu PowerPoint, předcházela řada konzultací a odborného studia.

Žáci projevili své vynikající znalosti a dovednosti ze všech vyučovaných předmětů – ČJ, M, AJ, ICT a odborné předměty humanitní a přírodovědné. Nejen znalosti a kvalita zpracování, ale i velice kultivované řečové dovednosti příjemně překvapily komisy.

Komise udělovala vysoká hodnocení a poukázala na již zmiňovanou vysokou úroveň celé akce. Je vidět, že letošní deváťáci jsou skvěle připravení pro život. Přejeme jim, aby své dosavadní vědomosti a dovednosti využili a dále je rozvíjeli.

Mgr. Marek Veselý

 


Šk. rok 2011/2012

 


Šk. rok 2010/2011

Absolventské práce

Dne 13. 5. 2011 se konaly tradiční absolventské práce. Každý žák měl předvést své schopnosti s jedním tématem, které si vybral. Oproti předešlým rokům se museli věnovat více angličtině, která byla obsažena v rozšířené anotaci, proto dostali na prezentaci časovou dotaci 5- 8 min. Absolventské práce se konaly tentokrát v VII. třídě a přibil nový porotce. Pan Hudec, starosta Ostrova u Macochy, hodnotil prezentace společně s učiteli. Nakonec se každý žák lépe či hůře popasoval se svým tématem, všichni však nakonec uznali, že to pro ně byla dobrá zkušenost na střední školy.

 

Úvaha žáků na téma absolventské práce zde.

 


Šk. rok 2009/2010

Absolventské práce 2010

10. 3. 2010

Je tu další pokračování projektu s názvem Absolventské práce žáků 9. Ročníku, tentokrát pro rok 2010.

Již po páté mají prokázat žáci 9. ročníku v této práci, co všechno se během školních let strávených na Základní škole v Ostrově naučili a zúročit to právě v tomto projektu.

V tomto roce si žák vybírá pouze jedno téma, které navrhli jednotliví učitelé.

Při práci na tématu absolventské práce je k dispozici pro každého žáka internet, počítače, žákovská knihovna, konzultant - vyučující. Prezentace se děje pomocí dataprojektoru.


Šk. rok 2008/2009


Šk. rok 2007/2008