Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zahájení školního roku

Typ: ostatní | Mateřská škola
Školní rok 20202021

 

Třídní schůzka pro rodiče dětí navštěvující mateřskou školu proběhne v pondělí 24. 8. 2020 v 16 hodin

 

Poprvé v mateřské škole. Jak dobře zvládnout tuhle etapu?

Jak dítěti pomoci?

Je dobré se ráno ve školce rychle rozloučit, předat dítě učitelce, loučení neprodlužovat. Ujistěte dítě, že do školky je neodkládáte – Vy máte práci, Vaše dítě školku.

Používejte stejné rituály – voďte dítě ve stejný čas a vyzvedávejte pokud možno ve stejnou hodinu.

V žádném případě dítě školkou nestrašte, mluvte o školce hezky, školka není za trest.

I jedna věta v afektu může vzbudit v dítěti velký strach, co že ho v té školce čeká.

Oceňujte dítě, pochvalte ho za zvládnutý pobyt ve školce, pozitivně motivujte.

Mluvte s učitelkou. Možná se dovíte, že když po nervy drásající scéně odejdete, Vaše dítě se uklidní a spokojeně si hraje.

Buďte důslední. Když se rozhodnete, že dítě půjde do školky, nenechte se přemluvit a trvejte na svém.

Určit den, který si budou rodiče brát po obědě

 

Co by mělo dítě umět před nástupem do mateřské školy.

Spolupracovat při oblékání

Najíst se lžící a pít z hrníčku, sklenice

Při jídle sedět u stolu, neodbíhat

Používat toaletu

Umět i umýt ruce a utřít

Vysmrkat se

Umět si říct, co potřebuje

Ujít určitou vzdálenost

Bezpečně chodit po schodech

 

Při nástupu do MŠ rodiče přinesou

Toaletní papír – stačí balení po čtyřech

Tekuté mýdlo

Ubrousky, děti z Berušek vlhčené

Kapesníčky v krabičce a balík po deseti

 

Dítě potřebuje

Na pobyt venku

 • Pohodlnou obuv a gumáky
 • Pohodlné oblečení, které bude odpovídat počasí, pláštěnku, nepromokavou bundu, deštník ne!

Do třídy

 • Přezůvky s pevnou patou, nejsou vhodné pantofle
 • Nejsou nutné zástěrky, tepláčky, děti mohou zůstat v punčoškách a tričku (pohodlné oblečení, které nečiní dítěti problém při svlékání a oblékání)
 • Náhradní oblečení v šatně (spodní prádlo, ponožky, tričko)
 • Pitný režim, nejlépe s fotografií, jménem

Důležité je, aby si dítě věci poznalo. Je nutné oblečení, pyžamo, papučky popsat. Značka nebo jméno na oblečení a obuvi pomůže při záměně.

 

Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni

 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno,
 • informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,
 • dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
 • při ranním předávání dítěte vyhodnotit jeho zdravotní stav (pokud učitelka vyhodnotí zdravotní stav dítěte jako nevyhovující, nemusí jej v daný den přijmout do kolektivu ostatních dětí)
 • z důvodů častého výskytu vší, je povinností rodičů neustále kontrolovat vlasy svých dětí a v případě výskytu vší ponechat dítě v domácí izolaci.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky, nebo osobně. Po návratu dítěte žáka do školy písemně v docházkovém sešitu s uvedením důvodů absence.
 • ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.

 

Podrobnější informace najdou rodiče ve školním řádu.

 

Péče o zdraví a bezpečnost dětí

V zájmu ochrany zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.

Předávání/přebírání dětí

 • Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě učitelkám mateřské
 • školy.
 • Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelek mateřské školy v době určené mateřskou školou, nebo v individuálně dohodnuté době.
 • Zákonní zástupci dítěte mohou písemně zplnomocnit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání vzdělávání v mateřské škole.
 • Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka setrvá s dítětem v mateřské škole a
 1. pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,
 2. informuje telefonicky ředitele školy a postupuje podle jejích pokynů,
 3. kontaktuje orgán péče o dítě a požádá o zajištění neodkladné péče o dítě ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění,
 4. případně se obrátí na Policii ČR.

 

Úhrada nákladů

Platba za MŠ

350,- Kč Lucie Zouharová

Obědy

Rodiče vyplnění přihlášku ke stravování

Informace u vedoucí stravování Moniky Vávrové


Vytvořeno: 16. 7. 2020
Poslední aktualizace: 24. 8. 2020 10:21
Autor: Jaroslava Vondrová