Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Podrobnější informace

Školní řád naleznete zde

Školní vzdělávací plán (ŠVP) naleznete zde

Provozní řád naleznete zde 

Roční plán 2018/2019 naleznete zde

Organizační řád naleznete zde

Provozní doba:

  • pondělí až pátek 7.30 - 16.00

Předávání děti

  • ráno 7.30 - 8.15, v poledne 12 - 12.30, odpoledne 15.00 - 16.00
  • tento čas prosím důsledně dodržujte, abyste nenarušovali program. Předání v jinou dobu prosíme jen po domluvě s průvodkyněmi.

Dětem s sebou: vhodné oblečení a obuv, batůžek, podsedák, pití (při chladném počasí termosku s teplým pitím), náhradní oblečení

Nepřítomnost

  • hlaste učitelká na email lms@zsostrovum.cz nebo na jejich telefonní číslo 778 429 957
  • jídlo můžete odhlásit do 20.00 předchozí den na jidelna@zsostrovum.cz (v opačném případě bude účtováno i při nepřítomnosti dítěte)

Poplatky
Základní provoz LMŠ hradí z části státní rozpočet a zčásti zřizovatel (Městys Ostrov u Macochy).
Školné, které platí za každé přihlášené dítě rodič, je rozděleno do dvou částí, z toho 300 Kč měsíčně platí rodič prostřednictvím bankovního převodu na účet školy (pod přiděleným variabilním symbolem). Druhou část škole jako příspěvek na provoz (dříve prostřednictvím Spolku). Výše příspěvku je 1 000 Kč za měsíc. Posílá se na účet školy pod stejným variabilním symbolem jako školkovné.

Aktuální výši příspěvku pro daný rok sdělí škola rodičům s ohledem na poskytovanou nadstandardní péči dětem v LMŠ (provoz jurty, vytápění, zvýšený podagogický dohled, výuka angličtiny apod.). Na zabezpečení tohoto nadstandardu Spolek participuje ve spolupráci se školou.
Dále je rodiči hrazena část stravování (spotřebované potraviny dle spotřebního koše, ve výši 34 - 38 Kč dle věku za den - svačina, oběd, odpolední svačina, pitný režim), ostatní náklady na stravování jsou hrazeny z části ze státního rozpočtu a zčásti zřizovatelem.

Svačiny a obědy

  • veškeré svačiny a obědy zajišťuje školní jídelna, skladbu jídelníčku kontroluje lékař a nutriční specialista, používají se čerstvé potraviny, hojně je zastoupena zelenina a ovoce, naopak uzeniny a potraviny se zvýšeným obsahem solí vůbec nebo jen minimálně, umělá barviva a dochucovadla ne
  • cena svačin a obědů naleznete zde
  • obědy se platí měsíčně inkasem, je třeba podepsat přihlášku ke stravování a souhlas s inkasem