Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Podrobnější informace

Školní řád naleznete zde

Školní vzdělávací plán (ŠVP) naleznete zde

Provozní řád naleznete zde 

Roční plán 2021/2022 naleznete zde

Organizační řád naleznete zde

Provozní doba:

  • pondělí až pátek 7.00 - 16.00

Předávání děti

  • ráno 7.30 - 8.15, v poledne 12 - 12.30, odpoledne 15.00 - 16.00
  • tento čas prosím důsledně dodržujte, abyste nenarušovali program. Předání v jinou dobu prosíme jen po domluvě s průvodkyněmi.

Dětem s sebou: vhodné oblečení a obuv, batůžek, podsedák, pití (při chladném počasí termosku s teplým pitím), náhradní oblečení

Nepřítomnost

  • hlaste učitelká na email lms@zsostrovum.cz nebo na jejich telefonní číslo 778 429 957
  • jídlo můžete odhlásit do 20.00 předchozí den na jidelna@zsostrovum.cz (v opačném případě bude účtováno i při nepřítomnosti dítěte)

Poplatky
Základní provoz LMŠ hradí z části státní rozpočet a zčásti zřizovatel (Městys Ostrov u Macochy).
Školné, které platí za každé přihlášené dítě rodič, je rozděleno do dvou částí, z toho 740 Kč měsíčně (šk. rok 2023/2024) platí rodič prostřednictvím bankovního převodu na účet školy (pod přiděleným variabilním symbolem). Druhou část škole jako příspěvek na provoz (dříve prostřednictvím Spolku). Výše příspěvku je 1 000 Kč za měsíc. Posílá se na účet školy pod stejným variabilním symbolem jako školkovné.

Aktuální výši příspěvku pro daný rok sdělí škola rodičům s ohledem na poskytovanou nadstandardní péči dětem v LMŠ (provoz jurty, vytápění, zvýšený podagogický dohled, výuka angličtiny apod.). 
Dále je rodiči hrazena část stravování (spotřebované potraviny dle spotřebního koše, ve výši 34 - 38 Kč dle věku za den - svačina, oběd, odpolední svačina, pitný režim), ostatní náklady na stravování jsou hrazeny z části ze státního rozpočtu a zčásti zřizovatelem.

Svačiny a obědy

  • veškeré svačiny a obědy zajišťuje školní jídelna, skladbu jídelníčku kontroluje lékař a nutriční specialista, používají se čerstvé potraviny, hojně je zastoupena zelenina a ovoce, naopak uzeniny a potraviny se zvýšeným obsahem solí vůbec nebo jen minimálně, umělá barviva a dochucovadla ne
  • cena svačin a obědů naleznete zde
  • obědy se platí měsíčně inkasem, je třeba podepsat přihlášku ke stravování a souhlas s inkasem