Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Dotazníkové šetření žáků prvního stupně

Typ: ostatní
Během prosince 2020 vytvořili pracovníci Školního poradenského pracoviště pro žáky druhého i prvního stupně otevřený dotazník. Žákům druhého stupně byl zpřístupněn on-line během prosince. S dotazníkem, určeným pro první stupeň, jsme čekali na konec distanční výuky.

Žáci prvního stupně vyplnili dotazník během května 2021. Na vyplňování se podíleli žáci 3.-5.třídy. Tyto ročníky jsme zvolili z důvodu procvičeného čtení s porozuměním. Z celkového počtu žáků 48 vyplnilo dotazník 44 jedinců. Dotazník obsahoval celkem 14 otázek. Otázky se týkaly denní doby strávené u počítače, samostatnosti při odevzdávání úkolů, udržení sociálních vazeb s vrstevníky, ale také setkání s možným nebezpečím, které přináší svět internetu. Vzhledem k závažnosti tohoto tématu již na naší škole proběhly přednášky o bezpečném internetu od Policie ČR. 

Zajímal nás také pohled dětí na samotnou distanční výuku. Poslední otázka tedy zněla: Jaká výuka ti vyhovuje více? Na výběr bylo ze dvou možností, a to distanční či prezenční. Celkem 42 dotázaných se přiklonilo k prezenční výuce a pouze dvěma žákům vyhovovalo více distanční forma výuky. 
 

V současné době již probíhá pouze prezenční výuka s jasně daným režimem dne. Schéma s návrhem režimu dne jsme zveřejnili po vyplnění dotazníku druhým stupněm. Vyplnění dotazníku žáky prvního stupně považujeme za závěrečné ohlédnutí za uplynulo distanční výukou. 
 


Vytvořeno: 9. 6. 2021
Poslední aktualizace: 9. 6. 2021 23:05
Autor: Mgr. Žaneta Vybíhalová