AKTUÁLNĚ - CO SE DĚJE

Kalendář školního roku 2009/2010

Dokumenty: Výroční zpráva 2009/2010,   Šk. řád ZŠ 2009/2010,   Šk. řád MŠ 2009/2010,   ŠVP,    Termíny akcí 2009/2010,   Volitelné předměty 2009/2010,   Personální obsazení 2009/2010, Rozvrh hodin 2009/2010, Rada školy,   Všechny dokumenty
Omlouvání žáku - od dubna 2009
logo školy:

Archiv: Archív událostí školního roku 2006/2007
Archív událostí školního roku 2007/2008 a 2008/2009

Letošní školní výlety - info
Minulé školní výlety
školní časopis
školní rok 2009/2010


Bulletin ZŠ Ostrov – šk. rok 2009/2010

2. 8. 2010
       Konec školního roku je čas na malé ohlédnutí. Byl to rok plný změn a nových začátků. Řadu věcí se již podařilo nastartovat, některé jsou připraveny ke spuštění a některé nás teprve čekají.
       Pro naši školu to byl rovněž rok plný mimořádně dobrých výsledků z nejrůznějších soutěží. Škola připravila malý přehled hlavních událostí tohoto školního roku v malém bulletinu.
       Na konci července byl tento bulletin vytisknut a distribuován do všech domácností ve spádových obcích. V elektronické podobě je k nahlédnutí zde.
(Varianta k tisku zde.)

Mgr. karel Hasoň
ředitel školy


Ohlednutí za absolventskými pracemi očima deváťáků

22. 7. 2010
       Absolventské práce se konaly na naší škole už 5. rokem. Tentokrát dostali deváťáci úkol napsat zamyšlení nad absolventskými pracemi. Většina z nich se shodla na tom, že to tak hrozné nebylo. Po vybrání tématu měli dost času a práce v PowerPointu je bavila. Nakonec i prezentace před komisí učitelů, z které měli strach, se dle jejich slov povedla.
úryvky z prací žáků

Mgr. Věra Chlupová
uč. českého jazyka


Zakončení školního roku

18. 7. 2010
       Slavnostní zakončení školního roku 2009/2010 proběhlo poslední červnový den v 9.15 h. Žáci i zaměstnanci školy se sešli ve vestibulu školy. Kromě krátkého proslovu ředitele školy starosty městyse proběhlo vyhlášení vítězů básnické soutěže na téma příroda. Vítězům byly předány odměny - čokoládové dorty. Nejlepší žáci převzali ocenění za mimořádné počiny za uplynulý školní rok a rozloučili se snámi žáci 9. ročníku. Ještě jsme nestačili osušit slzy a nastalo další loučení, protože paní učitelka Ivanka Hudcová odchází na zasloužený odpočinek do penze a paní učitelka Petra Hlouchová nastupuje na mateřskou dovolenou. Přejeme všem hezké prázdniny a příjemné období dovolených.
fotogalerie - 1
fotogalerie - 2

Mgr. Karel Hasoň
ředitel školy


Šmirglování lavic - náprava věcí poničených

17. 7. 2010
       Je tu konec školy a s ním se blíží prázdniny. Podíváme.li se na lavice, u kterých získávali žáci nové vědomosti, zjistíme, že jsou v mnoha případech notně poničeny. Je na nich spousta čar a nákresů - asi poznámek, které si již žáčci nestačili poznamenat do sešitu, tak aby je nezapoměli, rychle si je chtěli zaznamenat, ale po ruce byla jen lavice. Jsou to chytré děti, poradili si. Ale není to tak správné, proto na konci školního roku nastal čas, kdy je třeba napravit tato alotria a veškeré nápisy a rytiny urychleně za použití mechanické verze Escapu (tlačítka Zpět) nenávratně odstranit.
fotogalerie
videogalerie

Mgr. Karel Hasoň
ředitel školy


Výlet na Macochu

18. 7. 2010
       Poslední den před vysvědčením žáci prvního stupně putovali pěšky na Macochu. Cesta vedla okolo Vintoků a cestou přes les. Žáci obdivovali propast Macochu z horního i dolního můstku. Protože bylo velké horko, přišlo všem vhod občerstvení u stánků. Nechyběl ani nákup hraček a upomínkových předmětů.
fotogalerie

Mgr. Hudcová I.


Po stopách Julese Verna, aneb jak se ze žáků II. stupně stali trosečníci Tajuplného ostrova

14. 7. 2010
       V pondělí 28. června 2010 se část žáků druhého stupně spolu s paní učitelkou Skotákovou a Schauerovou vydala v rámci sportovních dnů vyzkoušet svoje fyzické síly do lanového centra v kempu Baldovec. Když v 7.30 ráno žáci nasedali do autobusu směr Vysočany, výchozího bodu, netušili ještě, že cesta lesem nebude jen obyčejnou procházkou…
       Na začátku lesa žáci objevili oranžovým fáborkem označený strom. Po rozbalení papírového svitku a přečtení jeho obsahu zjistili, že se stali trosečníky na pustém ostrově ztraceném kdesi v jižní oblasti Tichého oceánu vzdáleném stovky mil od nejbližších obydlených ostrůvků Polynésie. Žáci se stali hlavními postavami románu Julese Verna Tajuplný ostrov. Pedagogové se stali strážci ostrova bdícími nad bezpečím malých trosečníků.
       Hned na začátku se žáci rozdělili do čtyř skupin symbolizovaných červenou, růžovou, žlutou a modrou barvou. Aby naši trosečníci dokázali v pro ně neznámém a zprvu nehostinném prostředí ostrova (=les) přežít a zachránit svůj holý život (=dojít do kempu Baldovec), museli spojit svoje síly a společně splnit 11 úkolů postupně rozesetých na téměř tříkilometrovém lesním úseku mezi Vysočanami a Baldovcem. Stejně jako Vernovi literární hrdinové se tak i naši trosečníci museli naučit rozpoznat okolní flóru (nasbírat a správně určit 9 přírodnin), přiřadit zvířecí stopy ke konkrétnímu zvířeti, postavit model obydlí, ulovit si dostatek potravy (hod létajícím talířem na cíl), bez použití rukou dopravit do svého obydlí pitnou vodu, překonat spletité liány bránící vstupu do vnitrozemí (síť), podstoupit noční přechod ostrova (pohyb se zavázanýma očima), vyrovnat se s následky prudké bouře (ztížený pohyb po ostrově), naučit se básničku pro zpestření dlouhých večerů, rozluštit šifrovaný vzkaz v láhvi a konečně vyluštěním vzkazu psaného Morseovou abecedou nalézt dostatek potravy, která by výrazně zvýšila jejich šance na přežití.
       Po téměř čtyřech hodinách strávených v lese trosečníci objevili strážci ukrytý poklad – krabici sladkostí – a zdárně dorazili do kempu Baldovec, takže se včas zachránili před sopečným výbuchem ostrova.
       Po náročném dopoledni následovaly ještě náročnější dvě hodiny na lezeckých stěnách a lanových překážkách. Všichni žáci na překážkách prokázali odvahu a dobrou fyzičku, stejně jako vzájemnou důvěru a možnost a ochotu spolehnout se jeden na druhého – v tomto případě při vzájemném jištění se.
       Další den naplněný prvky zážitkové pedagogiky se díky skvělému přístupu žáků (podpořenému slunným počasím) skvěle vydařil a stal se tak příjemnou tečkou za úspěšně zvládnutým školním rokem a současně pozvánkou do školního roku nového. V odkazech lze nahlédnout do znění jednotlivých úkolů a prohlédnout si fotografie pořízené během akce.
znění úkolů
fotogalerie - 1
fotogalerie - 2

Mgr. Bc. Petra Skotáková a Mgr. Jaroslava Schauerová


Antikonfliktní tým - sloh. práce žáků

28. 6. 2010
       V článku věnovanému práci antikonfliktního týmu Policie ČR (text ze dne 21. 6. 2010) přibyl odkaz na výběr z textů, které psali žáci v hodině českého jazyka. Jejich úkolem byla napsat slohovou práci na téma budoucí povolání.
       V mnoha pracích se objevila zmínka o přednášce pana policisty, který v anikonfliktním týmu pracuje, proto výběr z těchto prací uveřejňujeme jako odkaz právě u tohoto článku.

Mgr. Karel Hasoň


Provoz školy přes prázdniny

28. 6. 2010
       Školní rok končí ve středu 30. 6. 2010. V 9.15 h proběhne slavnostní zakončení školního roku ve vestibulu školy za přítomnosti pana starosty. Zároveň se s námi rozloučí žáci devátého ročníku, (bude třeba si vzít kapesník, abychom mohli zamáčknout slzu v oku, protože jsme si na sebe za ty roky zvykli a loučení bude velmi velmi těžké a dojemné.) Po slavnostním zakončení bude následovat předávání vysvědčení a pak začnou ty nekonečně dlouhé prázdniny:-).
       Začátek nového školního roku je ve středu 1. září, opět v 9.15 h ve vestibulu školy.
       Provoz během prázdnin:
Mateřská škola funguje pro děti z obou mateřských škol (Ostrov a Krasová) na pobočce v Krasové (odloučené pracoviště), a to po dobu prvních dvou týdnů v červenci.
Poslední týden v srpnu je v provozu školka v Ostrově, opět pro děti obou mateřin.
Rodičům byla nabídnuta Hlídací služba přes prázdniny (jedná se o placenou službu zejm. pro rodiče, kteří chodí do zaměstnání a potřebují zajistit hlídání dětí). Zájem projevilo několik rodičů na obd. první pol. července, proto byla nabídnut možnost využít dobu, kdy je v provozu v MŠ Krasová.
       Školní družina končí svůj provoz 30. 6. 2010.
       Provoz školní jídelny bude přerušen v době od 12. 7. do 26. 7. 2010 z důvodu čerpání dovolené. V této době proběhnou také drobné opravy a servis zařízení.

Mgr. Karel Hasoň
ředitel školy


Exkurze Dukovany

28. 6. 2010
       Dne 23. 6. 2010 jsme s 9. ročníkem vyrazili na exkurzi do Dukovan. Jedna z našich dvou jaderných elektráren ležela až 4 km za městečkem, udělali jsme si tedy menší túru za krásného počasí. V informačním centru elektrárny jsme zhlédli dva filmy týkající se jaderné problematiky a poté se nás ujala průvodkyně, která nám podrobně vysvětlila princip fungování jaderného reaktoru. Žáci už mnohé z toho znali z výuky a patří jim velká pochvala za to, že bystře reagovali na dotazy. Byli jsme nuceni exkurzi trošičku zkrátit, abychom stihli autobus zpět domů. Myslím, že se výlet vydařil a že byl přínosem pro žáky, kteří si mohli své nabyté vědomosti z výuky zopakovat, utříbit a zafixovat.
fotogalerie

Šárka Hynková
učitelka fyziky


Rozloučení s předškoláky

27. 6. 2010
       Rozloučení s předškoláky proběhlo v prostorách mateřské školy v pondělí 21. 6. 2010. Pro svoje rodiče si děti připravily krátké vystoupení, při kterém předvedly několik básniček, písniček a tanečních vystoupení. Jako vzpomínku na dobu strávenou ve školce si odnesli několik upomínkových předmětů.
       Přejeme dětem, aby na dobu ve školce rády vzpomínaly, a příští rok aby se jim v 1. třídě líbilo a škola je bavila.
fotogalerie
videogalerie

Mgr. Karel Hasoň
ředitel školy


„Policejní“ vítězství

27. 6. 2010
       Policie ČR vyhlásila začátkem jara 2010 soutěž pro žáky základních škol, jejichž úkolem bylo vymyslet originální jméno pro policejního panáčka a policejní panenku.
       S těmito figurkami budou strážci zákona v budoucnu navštěvovat školy a přednášet dětem o bezpečnosti, právech a povinnostech občanů.
       Akce se zúčastnily také děti 1. stupně základní školy Ostrov u Macochy a úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. Žákyně 5. třídy Andrea Vymazalová vyhrála a jeden z panáčků bude pojmenován právě dle jejího doporučení.
       Celá třída je za odměnu pozvána dne 28.6.2010 na policejní služebnu do Brna, kde je nejen pro vítězku, ale i pro její spolužáky, připraveno překvapení. Gratuluji a přeji mnoho dalších úspěchů.

Mgr. Petra Ševčíková
tř. uč. 2. a 5. třídy


Divadlo Broučci

27. 6. 2010
       8. 6. 2010 se žáci mateřských škol v Ostrově u Macochy a Krasové spolu se žáky 1. a 4. r. ZŠ Ostrov zúčastnili představení „Broučci“ od Jana Karafiáta v podání herců divadla Polárka Brno. Pohádka se dětem líbila a těšíme se na další představení.
fotogalerie

Mgr. Hudcová I.
tř. uč. 1. a 4. třídy


Přijetí u pana starosty

27. 6. 2010
       V pondělí 21. 6. 2010 se vypravila větší skupinka dětí naší školy, aby navštívili pana starostu. Byli to žáci, kteří v tomto školním roce předvedli skvělé výkony v celé řadě soutěží. Pan starosta tyto výherce přijal, připravil jim malé občerstvení, poděkoval jim za skvělou reprezentaci školy a popřál jim mnoho úspěchů do dalších let a soutěží.
fotogalerie

Mgr. Karel Hasoň
řed. školy


Výlet 1. stupeň

27. 6. 2010
       Školní výlet žáků 1.stupně ZŠ 11.6.2010 se žáci 1. a 4. ročníku spolu s ostatními žáky jeli podívat do ZOO Hodonín a na Pohádkovou plavbu po řece Moravě. Děti mají jistě největší zážitek se šimpanzem, který se snažil na nás skočit. Zabránila tomu průhledná stěna, ale každý se pořádně lekl. Na Pohádkové plavbě byli našimi nepřáteli piráti a taky komáři. Na piráty jsme vyzráli, s komáry to bylo horší.Ale královský poklad jsme zachránili a to bylo nejdůležitější.
fotogalerie - 1
fotogalerie - 2

Mgr. Hudcová I.
tř. uč. 1 a 4. roč.


Výlet 9. ročníku

27. 6. 2010
       9.-11. června 2010 vyrazili žáci 9. ročníku na Vranovskou přehradu. Ve třech dnech se nám podařilo navštívit Znojmo, Národní park Podyjí, zámek Vranov a také jsme se vykoupali ve Vranovské přehradě. Výlet již úspěšně proběhl a fotky jsou k nahlédnutí zde.
fotogalerie

Mgr. Libor Pelikán
tř. uč. 9. roč.


Výlet 8. ročníku

27. 6. 2010
       Ve dnech 14. a 15. června jsme se vydali s 8. ročníkem na školní výlet do Jeseníků. V pondělí jsme navštívili lanové centrum v Karlově pod Pradědem, kde jsme si pořádně protáhli těla lezením po lanech. Večer jsme se utkali v přehazované létajícím talířem.
       Následující den jsme podnikli menší túru do lázeňského městečka Karlova Studánka. Výlet se všem moc líbil, zvláště pak „adrenalinové“ lanové centrum. A zde je pár fotek a ohlasy žáků.
fotogalerie
8-názory žáků

Mgr. Libor Pelikán, Šárka Hynková


Výlet 7. ročníku

27. 6. 2010
       V úterý 15. 6. 2010 navečer jsem vyrazili na Slovensko, do Slovenského ráje. Jeli jsme nočním vlakem do Popradu, a hned poté, co jsem v kempu v Betlanovcích postavili stany, jsme vyrazili na túru na Prielom Hornádu. Byla to náročná cesta plná lávek, stupů, mostů, ale především nás provázelo deštivé počasí.
       Druhý den už bylo počasí příznivější, vydali jsem se na velmi pěknou tiesňavu Suchú Belú. Zde na nás čekalo několik dlouhých vodopadů, které bylo možné překonat jen pomocí žabříků a řetazů zajišťujících cestu. Procházeli jsme úzkým kaňonem (tiesňava), kterým protéká rychlý dravý potok a který působí na pocestného tajemným dojmem jako z nějakého strašidelného filmu. Nad námi svítilo sluníčko, ale dole bylo celou dobu přítmí a vlhko jako po dešti.
fotogalerie - 1
fotogalerie - 2
fotogalerie - 3
videogalerie

Karel Hasoň, Šárka Hynková


Výlet 6. ročníku

27. 6. 2010
       Je teplo, tak hurá na vodu Ve dnech 9.6. a 10.6. se žáci 6. třídy a další jejich kamarádi vydali na netradiční školní výlet. Naším cílem bylo proniknout do tajů vodáckého umění a na lodích sjet část řeky Svratky. Těmito dvěma dny nás provázel zkušený vodák Štěpán, který děti seznámil se základními pravidly a vysvětlil povinnosti háčka a zadáka.
       Když byly lodě spuštěny na vodu, někteří z nás dělali zpočátku otočky proti proudu nebo našli záchytný bod v podobě kamene uprostřed řeky. Všechny nástrahy jsme ale nakonec překonali a sjeli řeku až k přehradě. Tam si většina s úsměvem na rtech vyzkoušela účinek ledové vody.
       Vodácký program vystřídalo pohodové pozdní odpoledne v rekreačním středisku Prudká, kde jsme postavili stany, na ohni si uvařili gulášovou polévku a těstoviny s masovou směsí. Hráli jsme přátelské utkání v přehazované a vyzkoušeli průzračnou vodu venkovního bazénu.
       Druhý den patřil opět sjíždění řeky. Svratka nás všechny překvapila svou krásou i nádherou svého okolí. Zažili jsme opravdu dva příjemné, sluncem prosvícené, dny, které nám umožnily odpoutat se od každodenních starostí a přinesly mnoho nových zážitků.
fotogalerie - 1
fotogalerie - 2
fotogalerie - 3

Šárka Hynková, Petra Ševčíková


Anglie

27. 6. 2010
       I letos jsme podnikli zájezd do Anglie. Děti si tak mohli procvičit svoji angličtinu, poznali celou řadu památek, především v Londýně a poznávali přírodu, podnebí a zvyky Velké Británie.
       Jazykové znalosti museli používat i při ubytování, protože bydleli v anglických rodinách, takže se svými hostiteli museli domlouvat pouze anglicky. Z tohoto zájezdu přinášíme několik fotografií.
fotogalerie - 1
fotogalerie - 2

Mgr. Libor Pelikán
tř. uč. 9. roč.


Kouzelník

21. 6. 2010
       V měsíci červnu na léčebně v Ostrově u M. byl pan Svoboda z Přílep u Holešova se svým synem. Protože se zabývá kouzlením, nabídl zdarma představení pro děti MŠ a 1. stupeň ZŠ. V herně MŠ se kouzlilo a aby to kouzelníkovi lépe šlo, tak děti pomáhaly,diváci spolupracovali a vykouzlily se zajímavé věci. Touto cestou děkuji za všechny panu Svobodovi za jeho laskavost a hezký program.
fotogalerie

Mgr. Hudcová I.


Antikonfliktní tým

21. 6. 2010
       Dne 8. 6. 2010 navštívil naši školu kpt. Mgr. Martin Koryčanský z Policejního prezidia ČR, který žákům 5. – 9. třídy přednášel o práci policie, antikonfliktního týmu, neonacistech a jiných extremistických skupinách.
       Většina žáků si ze začátku pomyslela – „další přednáška, to bude otrava“ – ale pan policista, na kterém bylo poznat, jak moc má rád své povolání, mile překvapil. Byl vtipný, pohotový a dokázal nás všechny zaujmout.
       Prezentace byla obohacena i o různé záběry z akcí, na kterých se objevuje antikonfliktní tým, těžkooděnci, ale i řádoví policisté. My všichni jsme se seznámili s touto prací i z jiné strany než jen z médií a našeho okolí, odkud těch hezkých zpráv a slov o Policii ČR slyšíme jen velmi málo. Na závěr bych chtěla poděkovat nejen kpt. Mgr. Martinu Koryčanskému za zajímavé a poučné vyprávění, ale i našim žákům, kteří s napětím a zájmem poslouchali.
       Tato přednáška tvořila další část projektu, který se v několika na sebe navazujících blocích věnovanému různým formám diskriminace.
       Aktivity realizované v rámci projektu:
Beseda Jak se žije příslušníkům národnostních menšin v ČR (25. 3. 2010)
Projektový den na téma Diskriminace (25. 3. 2010)
zájezd do koncentračního tábora osvětim a Březinka (24. 4. 2010)
Fotogalerie
Výběr ze slohových prací žáků

Petra Hlouchová
Metodik prevence


DALŠÍ ROZRŮSTÁNÍ ŠKOLY

11. 6. 2010
       Již více než půl roku probíhají jednání ohledně případného sloučení ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy a Základní školy při Dětské léčebně v Ostrově (ZŠ při DL) v jednu organizaci.
       Zřizovatelé obou škol, tj. městys Ostrov u Mac. a Krajský úřad Jihomoravského kraje, probírají všechny možnosti, které připadají v úvahu, a vyčíslují finanční a organizační dopady pro oba aktéry těchto jednání. Jak městys Ostrov, tak Krajský úřad Jm. kraje, mají zájem toto sloučení provést. Je však třeba vyřešit řadu technických a právních detailů, které takovou akci doprovázejí.
       Toto sloučení škol zapadá do koncepce optimalizace škol a školského systému Jihomoravského kraje. Cílem této koncepce je nadimenzovat školskou soustavu podle současných požadavků na počet a skladbu školské sítě na území kraje. Jedním z cílů je i odstranit zbytky stavu, který vznikl v minulosti, tedy že vedle sebe existují dvě školy s překrývajícím se zaměřením, někdy dokonce, jako je tomu např. i u nás v Ostrově, fungují v těsné blízkosti v jedné budově. Snahou Jihomoravského kraje je tento stav narovnat.
       Pro sloučení výše uvedených škol svědčí i dobrá zkušenost, kterou udělal Jm. kraj s naší školou v případě sloučení ZŠ Ostrov a MŠ Krasová. Toto sloučení proběhlo bez komplikací, MŠ Krasová si zachovala svůj léty prověřený režim a značnou autonomii. ZŠ Ostrov se z pohledu Jm. kraje osvědčila, a proto jsme byli požádáni, zda-li bychom byli ochotni převzít i krajem zřizovanou ZŠ při Dětské léčebně.
       Na tuto žádost jsme odpověděli kladně a na jednání na krajském úřadě jsme předložili naši představu, jak by obě zařízení měla v budoucnu fungovat. Tento náš návrh lze shrnout do konstatování, že bude zachován oddělený provoz, tzn. že bude použit stávající model, kdy se klienti ZŠ při DL vzdělávají ve vlastních oddělených třídách v samostatném traktu budovy, a to proto, že léčebný režim v Dětské léčebně vyžaduje jiný časový rozvrh a organizaci výuky z důvodu probíhající léčby, zejména kvůli dostatečné době pobytu v jeskyni v rámci speleoterapie.
       Druhým důvodem je skutečnost, že odborný lékařský dohled v Dětské léčebně vyžaduje, aby klienti Dětské léčebny se speleoterapií nepřišli v průběhu léčebného pobytu do těsného kontaktu s běžnou populací, aby tak nebyli vystaveni zvýšenému riziku přenosu např. chřipky nebo jiných nemocí, čímž by se léčba mohla zkomplikovat.
       Tato naše představa, tj. zachovat stávající model provozu a provést sloučení obou škol především v rovině administrativní, byl krajem akceptován jako jediný možný a správný. Na tomto místě bych chtěl dementovat nepravdivé informace a zbytečné obavy, které se objevují na veřejnosti, totiž že (cituji): „… naše děti budou v jedné třídě s nemocnými, a co když se taky nakazí?“
       Vzhledem k těmto absurdním dezinformacím považuji za nutné připomenout následující fakta. Klienti dětské léčebny se v Ostrově léčí kvůli astmatu, což jsou dýchací (respirační) potíže způsobené nejrůznějšími vlivy, jako např. dlouhodobé vystavení organismu zvýšenému množství prachových částic v ovzduší vypouštěných z komínů továren, výfukových plynů atd., které mohou u citlivějších osob způsobit ony zmiňované dýchací potíže.
       Zjistilo se, že pobyt v čistém prostředí Mor. krasu, a zejména pobyt v jeskynním prostředí, zlepšuje stav těchto klientů, a proto byla v Ostrově zřízena dětská léčebna se speleoterapií, aby sem mohli tito lidé jezdit a svých potíží se zbavit.
       Nejedná se tedy o nemoc přenosnou, jak tyto nepřesné informace tvrdí, ale jde o stav, který lze přirovnat např. k rozbitému kolenu, kdy také nikdo nemá obavy, že by se mohl od dotyčného nešiky karambolníka nějak nakazit! Např. ve Sloupě ve škole jsou v jedné třídě společně děti zdravé a děti, které mají astma (léčili se v dětské léčebně v Ostrově), a nikdo tam obavy z nákazy nemá. U nás navíc zůstanou obě zařízení v odděleném režimu, tudíž se žáci ZŠ a klienti ZŠ při DL vůbec nepotkají! (Ostatně tak jako je tomu doposud).
      
Co toto sloučení přinese škole?
 • Jednoznačně větší prestiž, protože již jedno sloučení jsme zvládli na výbornou, a jsme tudíž pro Jihomoravský kraj seriózním partnerem.
 • Ujištění pro rodiče, že škola jednak roste a sílí, jednak že má nad sebou zvýšený dohled krajského úřadu, což napomáhá zvyšovat kvalitu a úroveň vzdělávání v ZŠ Ostrov.
 • Větší objem finančních prostředků, tudíž modernější pomůcky a vybavení.
Dopis pro zainteresované aktéry o principech fungování. obou škol po sloučení

Mgr. Karel Hasoň
ředitel ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy


Turnaj v házené a přehazované

7. 6. 2010
       Žáci 2. a 3. ročníku si ve čtvrtek 27. 5. 2010 zahráli přátelské utkání v házené. Jejich bojovnost a touha zvítězit byla obdivuhodná. Gratuluji nejen vítězným třeťákům, ale také velmi snaživým dětem z druhé třídy.
       Návazně na tuto akci vyzvala 5. třída žáky 6. ročníku na turnaj v přehazované, který se uskutečnil v pátek 4. 6. 2010. Celý zápas byl velmi vyrovnaný, ale nakonec se zlaté štěstí usmálo na páťáky. K výborné atmosféře přispěly dětmi vyrobené transparenty a mohutné fandění.
       Všem hráčům i fanouškům děkuji a přeji mnoho dalšího sportovního snažení.
fotogalerie

Mgr. Petra Ševčíková
tř. uč. 2. a 5. třídy


Sběr kartonů (oblalů od nápojů)

5. 6. 2010
       Sběr nápojových kartonů (TatraPaku aj.) proběhne 15. 6. 2010. sešlapané obaly přineste nejlépe v igelitových pytlích do školy již 14. 6. 2010, abychom mohli následující den zajistit předání svozové firmě.

Mgr.Karel Hasoň
řed. školy


Okresní přebor škol v bowlingu

5. 6. 2010
       Druhý červnový den vyvrcholil přebor základních škol v bowlingu závěrečným finálovým turnajem. Základních přeborů jednotlivých škol se účastnilo celkem 644 dívek a chlapců, z nich se do závěrečného finále probojovalo 65 nejlepších.
       O vítězství bojovalo 13 družstev reprezentující základní školy Blanenska. Naše škola se tohoto turnaje již poněkolikáté zúčastnila, tentokrát jsme se umístili na 8. místě. Celkové výsledky si můžete prohlédnout v přiložené výsledkové listině. Dne 2.června
fotogalerie
společné foto
výsledková listina

Mgr.Karel Hasoň
řed. školy


Oprava fotogalerií

5. 6. 2010
       V článku o dopravním hřišti a Absolventských pracích byly dodatečně zprovozněny fotografie a videa. Za chybu v zobrazování fotografií se omlouváme.

Mgr. Karel Hasoň
řed. školy


Zájezd rodičů a dětí na hrad Pernštejn

5. 6. 2010
       V neděli 30.5.2010 byl pro děti a rodiče z Ostrova a Vysočan uspořádán zájezd na Pernštejn a Šiklův mlýn. Po návštěvě Pernštejna jsme se v Šiklově mlýně nezúčastnili soutěží pro děti, protože byly pod širým nebem a silně pršelo.
       Změnili jsme program a navštívili jeskyni v Rudce u Kunštátu a soukromou keramickou dílnu v Kunštátě. Sluníčko se na nás usmálo až odpoledne a při zpáteční cestě. Děkuji všem účastníkům za pohodový zájezd.
fotogalerie

Mgr. Hudcová I.
tř. uč. 1. a 4. třídy


Výuka žáků na Jezírku

5. 6. 2010
       V pátek 28.5.2010se zúčastnili žáci 1.stupně výukového programu na Jezírku, který je zaměřen na poznávání přírody.
       Žáci 1.a 2. r. měli téma Život v lese. Praktickými činnostmi v učebně i v lese se seznamovali se zvířátky, s jejich životem, obydlím a potravou, učili se je poznávat a pojmenovat.Rozdělovali je na užitečné a škůdce. Formou hry se naučili rozlišovat savce, obojživelníky, ptáky a plazy.Nakonec si zaběhali při soutěživé hře.
fotogalerie - 1
fotogalerie - 2

Mgr. Hudcová I.
tř. uč. 1. a 4. třídy


Měření čistoty vody v terénu

5. 6. 2010
       Ve čtvrtek 27. 6. 2010 vyrazili žáci 8. a 9. roč. na exkurzi do Kotvrdovic. Jejich cílem byly rybníky na spodním konci obce Kotvrdovice, které zde plní funkci čističky odpadních vod. Při tomto systému se využívá přirozené samočistící schopnosti vody, kdy je znečištěná voda přiváděna do soustavy několika rybníků a postupně se zbavuje zejm. dusičnanů a fosforečnanů. Tím, že v těchto rybních voda protéká relativně pomalu, mají rostliny čas postupně vychytat a využít chemické látky obsažené ve vodě.
       V dalším rybníce je voda již čistší, mění se druhová skladba živočichů žijících v této vodě (zvyšuje se podíl živočichů vyžadujících čistší vodu a naopak se snižuje podíl živočichů tolerujících i vody hodně znečištěné a celkově se druhová skladba rozšiřuje). Podobně se mění druhové složení rostlin žijících v blízkém okolí vody ve prospěch rostlin méně náročných na dusík a fosfor.
       V dalším rybníce je voda již téměř vyčištěná na úroveň užitkové vody. Tyto předpoklady jsme vyrazili za odborného a metodického vedení pracovníků Střediska ekologické výchovy Rychta Krásensko, rovněž měřící pomůcky a určovací klíče jsme zapůjčeny z Rychty.
       Výsledek?        Závěrem lze konstatovat, že exkurze splnila svůj cíl, žáci si zopakovali školní znalosti a porovnali je se skutečností v terénu, naučili se pracovat s určovacími klíči, všímat si determinačních znaků, zjistili, co všechno žije ve vodě, a ověřili si, jak člověk ovlivňuje svou činností kvalitu vody a s ní spojenou druhovou skladbu živočichů a rostlin a jak mohou k ochraně kvality vody přispět např. šetrnými pracími prostředky, omezením používání nejrůznějších chemikálií (hnojiv, saponátů, čistících prostředků apod.). Dále si ověřili, jak funguje samočistící schopnost vody a co všechno na to má vliv.
       Je třeba poděkovat za vedení celé exkurze pracovníkům Rychty Krásensko a tlumočit jejich uznání našim žákům, jednak za zodpovědný přístup k dané problematice, kvalitní výsledky, které zjistili, za schopnost úvahy a rozpoznání souvislostí mezi různými jevy, ale především za to, že zvládli poměrně náročný terén v hustém porostu (místy se jednalo spíš o džungli než o běžný středoevropský les), což již není zcela obvyklé u dnešní mladé počítačové generace.
fotogalerie - 1
fotogalerie - 2
fotogalerie - 3
videogalerie

Mgr.Karel Hasoň
uč. přírodopisu


Sběr papíru

5. 6. 2010
       Dne 21. 5. 2010 proběhl na naší škole sběr papíru. Z této akce přinášíme několik fotografií a videí.
fotogalerie
videogalerie

Mgr.Karel Hasoň
řed. školy


Literární soutěž

2. 6. 2010
       Milí žáci, vážení rodiče,
       ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy vyhlašuje literární soutěž o nejlepší báseň na téma „Příroda“. Soutěž je určena nejen pro všechny žáky základní školy Ostrov u Macochy, ale i pro jejich rodiče. Hodnoceny budou celkem 4 kategorie: 1.(žáci 1., 2., 3. třídy), 2. (žáci 4., 5., 6. třídy), 3. (žáci 7., 8., 9. třídy), 4. (rodiče žáků ZŠ Ostrov u Macochy). Rozsah práce záleží pouze na vás, můžete však odevzdat maximálně 3 básně za 1 osobu.
      Uzávěrka je stanovena na 21. 6. 2010. Do tohoto data odesílejte své příspěvky na mail: sevcikova@zsostrovum.cz nebo odevzdávejte osobně v tištěné podobě Petře Ševčíkové na 1. stupni ZŠ Ostrov. Nahoru nad svůj příspěvek napište: jméno a příjmení, přezdívku (nepovinné), třídu (u žáků ZŠ), adresu, e-mail nebo mobil.
       Porotu budou tvořit všichni pracovníci ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy. V každé kategorii vyhlásíme 3 nejlepší autory, přičemž vítězné básně budou zveřejněny na internetových stránkách školy.
       A o co hrajeme? První cenou v každé kategorii bude čokoládový dort, na druhá a třetí místa pak čeká sladké překvapení. Tudíž – objevte a probuďte v sobě „básnické střevo“ a potěšte nás svými výtvory! Velmi se na vaše práce těšíme.
letáček s podrobnostmi

Mgr. Petra Ševčíková
tř. uč. 2. a 5. třídy


Matematika netradičně

30. 5. 2010
       Dne 28. 5. 2010 jsme se s 6. ročníkem vydali do okolí školy. V terénu měly děti za úkol hledat útvary, které jsou osově souměrné. Zakončili jsme tak celou kapitolu osová souměrnost.
       Děti zároveň poznávaly byliny a stromy okolí školy, neboť jejich listy a květy byly většinou osově souměrné, a proto děti musely znát i jejich název, aby si rostlinu mohly zapsat. Jak praví staré pořekadlo: Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuju, nech mě to udělat a já pochopím. Myslím si, že výuka v terénu byla pro děti přínosná a že si mohly na běžných předmětech ze svého okolí ověřit své poznatky z jinak pouze teoretického předmětu, jako je matematika. Zárověň si zopakovaly znalosti z přírodopisu a nenásilnou formou propojovaly poznatky z několika předmětů (jede o tzv. mezipředmětové vztahy, na které je kladen velký důraz v současné školské reformě vyučování).

Šárka Hynková
uč. matematiky


Den na dopravním hřišti

29. 5. 2010
       Ve čtvrtek 20.5.2010 strávila 4. třída den na dopravním hřišti v Blansku. Nejprve byli žáci v učebně poučeni o základních pravidlech a povinnostech účastníků silničního provozu a opakovali si dopravní značky. Ve druhé části teoretické výuky se zaměřili především na křižovatky a závěrečná část byla vymezena pro písemný test, který měl prokázat znalost celé problematiky silničního provozu.
       Po svačině děti čekala ještě praktická zkouška přímo na dopravním hřišti, kde se musely na silnici chovat jako skuteční, problematiky znalí, cyklisté. Žáci projížděli křižovatky, kruhový objezd, dávali přednost v jízdě atd. Na závěr měla lektorka pro děti připravené průkazy pro cyklisty, které umožňují dětem jezdit po komunikacích již samostatně.
       Musím velmi pochválit všechny žáky 4. ročníku za výborné znalosti i chování. Byl to příjemně strávený den.
       Přeji všem dětem, aby jejich cesty na silnici byly vždy bezpečné a ukončené jen šťastnými návraty domů.
fotogalerie

Mgr. Petra Ševčíková
uč. 2.a 5. třídy


Výsledky absolventské práce

24. 5. 2010
       13.5. 2010 se konalo další kolo absolventských prací pro tento rok. Tentokrát jsme měli 11 účastníku, kteří si připravili prezentaci a měli předvést svůj výkony v knihovně naší školy.
       Porota složená z vedení školy a učitelů hodnotila zvlášť písemné zpracování tématu a zvlášť předvedenou prezentaci, žáci tak dostali dvě známky. U samotné prezentace se hodnotilo její zpracování, znalost tématu, logická stavba tématu a vystupování. Z těchto všech dílčích hodnocení pak porota vytvořila výslednou známku.
       Všichni učitelé společně s paní ředitelkou Sehnalovou ze ZŠ Vysočany, jsme byli příjemně překvapení pěknými výkony všech žáků. Potvrdilo se tak, že absolventské práce mají svůj smysl, jako nadstandard kmenového učiva a zároveň mají pevné místo v kalendáři akcí naší školy.
       Pro úplnost přidáváme písemné práce, prezentace a také fotografie a videozáznamy z této akce.
fotogalerie
videogalerie
prezentace a práce k nahlédnutí

Mgr. Libor Pelikán
tř. uč. 9. roč.


Cirsiáda 2010 ve znamení úspěchu pro naši školu

23. 5. 2010
       Již pátým rokem proběhla na ZŠ ve Sloupě Cirsiáda. I letos se zúčastnili žáci základních škol Jedovnice, Lipovec, Křtiny, Podomí, Ostrov a Sloup. Soutěžili ve znalostech z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a informatiky. Naši školu reprezentovali žáci velmi úspěšně. Posuďte sami.

Cirsiáda z matematiky
8. ročník:
       3. místo Jana Pekárková z Ostrova.

Cirsiáda z českého jazyka
6. ročník:
       1. místo Moníka Seemannová z Ostrova
       2. místo Marcela Zouharová z Ostrova
7. ročník:
       1. místo Veronika Ovadová z Vysočan
       2. místo Jan Vintr z Vysočan
8. ročník:
       1. místo Lucie Štefančíková z Vysočan

       Všem zúčastněným soutěžícím z naší školy děkujeme a vítězům blahopřejeme.

Mgr. Věra Chlupová
uč. českého jazyka


Antikonfliktní tým

23. 5. 2010
       Dne 8. 6. 2010 naši školu navštíví specializovaná skupina policistů, která se nazývá Antikonfliktní tým. Přednáška o jejich práci, povinnostech, zkušenostech a dalších zajímavých informacích se uskuteční pro žáky II. stupně v návaznosti s již proběhnutým Projektovým dnem o diskriminaci. Tento tým totiž zasahuje převážně na extrémistických akcích, ale nejen na nich.
       Akce bude trvat 2 hodiny v době od 9:45 - 12:20. Doufáme, že se akce bude líbit a snad i Vy se po skončení přednášky dozvíte od svých dětí, jak tento tým pracuje.

Petra Hlouchová
Metodik prevence


Jak poznat naše stromy

22. 5. 2010
       S žáky 7. třídy jsme se v květnu vypravili do okolí školy poznávat stromy. Hlavními poznávacími znaky byly listy, kmen a tvar koruny. Jako pomůcka k určování sloužil jednoduchý klíč. Žáci se v praxi naučili rozdíl mezi javorem babykou, mléčem, klenem, odlišit od sebe smrk a jedli, dub a habr a poznat náš národní strom lípu. Od určování nás neodradilo ani zlé počasí.

Mgr. Lucie Valová
uč. přírodopisu


Exkurze do jeskyně Balcarka

22. 5. 2010
       V měsíci květnu podnikli žáci 8.a 9. tříd spolu s paní učitelkou Valovou a Hynkovou exkurzi do místní jeskyně Balcarka. Akce volně navazovala na probírané učivo 9. ročníku „Krasové jevy“.Během prohlídky měli žáci bedlivě sledovat výklad průvodkyně a zjistit odpovědi na předem zadané otázky. Na konci akce, po drobném občerstvení, následovalo vyhodnoceni úkolů.

Mgr. Lucie Valová
uč. přírodopisu


INFORMACE PRO RODIČE - ANGLIE

20. 5. 2010
       Vážení rodiče,
dne 24. 5. 2010 v 16:00 se bude konat informační schůzka o zájezdu do Anglie v učebně 7. ročníku.

Petra Hlouchová
uč. angličtiny


Sběr papíru

12. 5. 2010
       Již tradiční sběr papíru se uskuteční v pátek 21. 5. 2010. Starý papír do sběru je možné přinést v pátek ráno mezi 7. - 7.45 hod. nebo již ve čtvrtek 20. 5. v době od 15.00 do 17.00 hod. Sbírat se bude novinový a kancelářský papír, kartony, časopisy a pod.
       Papír do sběru prosím přineste svázaný do balíku k bočnímu vchodu školy (pod jídelnou).

Mgr. Karel Hasoň
ředitel školy


NÁVŠTĚVA PLANETÁRIA A TECHNICKÉHO MUZEA V BRNĚh

18. 5. 2010
       Dne 21. 4. 2010 žáci 3. – 6. ročníku navštívili v Brně planetárium a Technické muzeum. V planetáriu pro ně byl připravený program „Hvězdářská abeceda“. V něm zazněly odpovědi na řadu otázek z každodenního života. Žáci pozorovali denní i noční oblohu, měsíční krajinu, poznávali souhvězdí a poslechli si pohádkový příběh.
       V Technickém muzeu žáci 3. – 5. ročníku byli provedeni „Uličkou řemesel“, kde viděli, jak to vypadalo na začátku 20. století u řemeslníků v dílnách, jaké byly obchody, jak lidé v této době žili.
       Žáci 6. ročníku se v programu „Nožířství“ dověděli o historii nožířského řemesla od doby kamenné až po současnost. Dále si žáci prohlédli všechny expozice muzea.
       Na závěr této exkurze na ně čekala ještě technická herna. Tady sami podle připravených návodů prováděli pokusy. S nadšením se proměnili v malé fyziky, zkoumali a objevovali. Bádání se jim tak zalíbilo, že odtud neradi odcházeli.
fotogalerie

Mgr. Libpr Pelikán a Mgr. Jaroslava Hasoňová


Turnaj v Bowlingu

18. 5. 2010
       14. 4. 2010 jsme se zúčastnili turnaje v bowlingu v Blansku. Soutěžili mezi sebou třídy 6,7, 8 a 9. Rozdělili jsme se do několika družstev po 6 hráčích.
       Z těch nejlepších bude sestaven tým, který bude reprezentovat naši školu na turnaji škol Cirsia. Rád bych také poděkoval pořadatelům bowlingu, že nám umožnili si zadarmo zahrát.
fotogalerie

Mgr. Libpr Pelikán a Bc. et Bc. Petra Skotáková


Spolupráce ZŠ Ostrov a MŠ Krasová - Vystoupení ve Vilémovicích

17. 5. 2010
       Spolupráce ZŠ Ostrov a MŠ Krasová se zdárně rozvíjí, což dosvědčuje i vydařené společné vystoupení (neděle 9. 6. 2010) dětí MŠ Krasová a MŠ Ostrov u Mac. v sále ve Vilémovicích při příležitosti svátku matek. Vystoupení dětí obou mateřských škol doprovodili žáci ZŠ Ostrov několika příspěvky (pohádka o tom, jak šlo vajíčko do světa a taneční vystoupení 2. a 5. roč. a 6. roč.).
       Jsme rádi, že jsme mohli pořád všem maminkám a babičkám k jejich svátku a doufáme, že se jim představení líbilo. Potěšila nás veliká účast z řad rodičů a veřejnosti z Vilémovic.
      Chtěl bych poděkovat všem, kdo se na přípravě tohoto vystoupení podíleli, zejm. rodičům dětí za podporu, učitelům obou škol za přípravu vystoupení, organizátorům za přípravu a zapůjčení sálu a zřizovateli školy za zapůjčení ozvučení.
       Věříme, že dobrá spolupráce obou školských zařízení se bude i zdárně rozvíjet.
fotogalerie

Mgr. Karel Hasoň
ředitel školy


4. místo v celostátním kole zeměpisné olympiády

16. 5. 2010
       Dne 6. 5. 2010 se konalo dlouho očekávané celostátní kolo v zeměpisné olympiádě v Plzni na tamní Západočeské univerzitě. Katedra geografie Pedagogické fakulty tam již po několikáté uspořádala olympiádu těch nejlepších zeměpisců z celé republiky. Do tohoto úzkého výběru se dostali pouze nejlepší borci ze všech krajů z ČR a mezi nimi byl i Jan Vintr ze ZŠ Ostrova u Macochy.
       Cestovali jsme do Plzně již den předtím, abychom byli na soutěž připraveni. Samotná soutěž začala 6. 5. v 8:30 a byla opět rozdělena do 3 pracovních částí. Výsledky byly zveřejněny až v 17:00, proto jsme si čekání zpříjemnili v zábavném technologickém parku „Techmánie“ v prostorách bývalého podniku Škoda Plzeň.
       Zveřejnění výsledku se konalo v hotelu Continental a mělo slavnostní nádech a také proč ne, když se zde sešla mladá a nadějná zeměpisná elita národa. Po zveřejnění výsledků jsme byli velice nadšeni, že se Honzovi podařilo vybojovat pěkné 4. místo a tím potvrdit, že do této elity právem patří.
       Nerovné podmínky
       Bohužel dojem z celé akce nám zkazila obstrukce ze strany pořadatelů. V 3 části byl puštěn cestovatelský videozáznam a na základě něho, měl být doplněn text. Honza však kvůli sluchové vadě videozáznamu nerozuměl.
       Na tuto skutečnost byli tvůrci zadání včas z naší strany upozorněni, aniž by sjednali adekvátní nápravu. Bohužel ani po mém následném upozornění, že Honza v tomto případě nemá stejné podmínky jako ostatní, nedbali mé opakované výzvy a k této komplikaci se zachovali lhostejně.
       Při rovných podmínkách a Honzově zeměpisné kvalitě, bych si dovolil tvrdit, že by určitě atakoval pozice stupně vítězů.
       Nicméně však Honza Vintr obstál v té nejlepší konkurenci a potvrdil, že ne náhodou dosáhl takového úspěchu. Vždyť ze všech žáků z každé kategorie, kteří byli vysláni z Jihomoravského kraje, dopadl vůbec nejlépe.
       Cestu s námi také absolvoval tatínek Honzy Vintra, který se postaral o dobrou náladu a pohodu v našem „mini zeměpisném týmu“.? Za všechny, kteří se podíleli na tomto velkém úspěchu, bych rád poděkoval a největší dík patří samotnému Honzovi za vynikající reprezentaci školy.
diplom
výherní cena
fotogalerie
Vysledky z finále, Plzeň 2010.pdf
Mgr. Libor Pelikán
uč. Zeměpisu

       Chtěl bych na tomto místě vyslovit poděkování panu učiteli Liboru Pelikánovi, který se Honzovi věnoval a pomáhal mu s přípravou na všechna kola této soutěže. Je to i potvrzení jeho odborných a padagogických dovedností, které se zúročili v dobré přípravě našeho reprezentanta na tuto zeměpisnou olympiádu.
       Poděkování patří také rodičům Honzy za zázemí a všem, kdo mu k těmto výborným výsledkům pomohli.
       Ale především bych chtěl blahopřát Honzovi za skvělé výsledky a poděkovat mu za vynikající reprezentaci naší školy.
       Ve fotogalerii si můžete prohlédnout obrázky z průběhu celostátního kola zeměpisé olympiády, přiblížit si atmosféru slavnostního předávání cen výhercům rektorem plzeňské univerzity a také pár fotek z oslav výročí ukončení 2. světové války, kterou připomínalo několik tanků americké armády.

       V následujících dvou článcích se vracíme k úspěchům Honzy z okresního a krajského kola, díky čemuž se probojoval až do celostátního utkání.
Mgr. Karel Hasoň
ředitel školy


FANTASTICKÝ VÝSLEDEK V KRAJSKÉM KOLEM ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY A POSTUP DO CELOSTÁTNÍHO KOLA

21. 4. 2010
       Krajské kolo v zeměpisné olympiádě proběhlo v duchu těch nejlepších zeměpisců ze základních škol a gymnázií z celého kraje. Prověřování se opět skládalo ze 3 částí (práce s atlasem, práce bez atlasu, praktická část).
       Honza Vintr převedl ještě lepší výkon než v okresním kole a v ostré konkurenci nejlepších zeměpisných kapacit v kraji, vyhrál s celkovým ziskem 92 bodů. Předvedl nejstabilnější výkony ve všech třech částech své kategorie. Bude tak bojovat s nejlepšími studenty v České republice o primát nejlepšího zeměpisce v ČR.
       Jménem celého pedagogického kolektivu gratulujeme.
Vysledky krajské kolo 2010

Mgr. Libor Pelikán
učitel zeměpisu


Jan Vintr a jeho úspěch v okresní zeměpisné olympiádě

21. 4. 2010
       Dne 17. 3. 2010 se konalo okresní kolo zeměpisné olympiády v prostorách ZŠ Sušilova v Boskovicích. Olympiáda byla velice náročná, skládala se z 3 testových částí - práce s atlasem, práce bez atlasu a praktické části.
       V první části byl Honza bezkonkurenční a suverénně vyhrál, v druhé části se podělil o druhé místo, pokulhával pouze v poslední, nejtěžší praktické části z aměřené na práci s GPS, která není doposud běžnou součástí výuky zeměpisu na základních školách. Bodový součet všech tří částí ukázal konečný výsledek.
       Jan Vintr potvrdil svoji extratřídu a ve své kategorii skončil na druhém místě v okrese o půl bodu za vítězem, proto přejme Honzovi hodně štěstí v krajské kole, které se bude konat 13. 4. 2010 v Brně. Na výsledky se můžete podívat zde.
diplom
Honza s diplomem
Vysledky okresní kolo 2010

Mgr. Libor Pelikán
učitel zeměpisu


Sběr papíru

12. 5. 2010
       Již tradiční sběr papíru se uskuteční v pátek 21. 5. 2010. Starý papír do sběru je možné přinést v pátek ráno mezi 7. - 7.45 hod. nebo již ve čtvrtek 20. 5. v době od 15.00 do 17.00 hod. Sbírat se bude novinový a kancelářský papír, kartony, časopisy a pod.
       Papír do sběru prosím přineste svázaný do balíku k bočnímu vchodu školy (pod jídelnou).

Mgr. Karel Hasoň
ředitel školy


Absolventské práce 2010

11. 5. 2010
       Již pátým rokem proběhne na naší škole projekt s názvem Absolventské práce žáků 9. ročníku. Rádi bychom Vás informovali o tomto projektu a zároveň Vás srdečné pozvali na závěrečné slavnostní prezentace výsledků tohoto projektu. Termín je 13. května ve 13. hod. ve škole ve školní knihovně.
       Jak již z názvu vyplývá, týká se tento projekt žáků 9. ročníku, tj. absolventů školy. V této práci mají prokázat, co všechno se během školních let strávených na Základní škole v Ostrově naučili. Jednotliví učitelé navrhli celou řadu témat, ze kterých si každý žák dle svého uvážení vybere jedno,
       které mu nejvíc vyhovují nebo ho zajímají víc než ostatní témata. Po dohodě s vyučujícím si může žák zvolit i jiné téma, než z těch, která jsou v nabídce. Práce má jednotnou úvodní stránku, žáci se řídí několika pokyny tak, aby práce splnila požadovaná kritéria.
       Žák práci zpracuje, odevzdá, je ohodnocen, a výsledky své práce, svého bádání, prezentuje před komisí složenou z řad učitelů a zástupců obce Vysočany a Ostrov.
       Při práci na tématu absolventské práce je dispozici pro každého žáka internet, počítače, žákovská knihovna, konzultant - vyučující. Prezentace se děje pomocí notebooku a dataprojektoru.
       Smyslem tohoto projektu (absolvenských prací) je, aby žáci, absolventi školy, prokázali, že jsou schopni zpracovat dané téma v potřebném rozsahu, orientovat se v problematice, že umí vyhledat, třídit a zpracovat informace z několika zdrojů, že dovedou pracovat s moderní technikou, a to nejen s počítačem, ale i např. s digitálním fotoaparátem a projekční technikou (dataprojektor) a v neposlední řadě že výsledky své práce dovedou prezentovat na patřičné úrovni. Za to vše jsou pak náležitě ohodnoceni komisí, která je složena jak z vyučujících, tak ze zástupců obce.

Mgr. Libor Pelikán tř. uč. 9. roč., Mgr. Karel Hasoň, ředitel školy


Turnaj v přehazované

4. 5. 2010
       Ve dnech 27. a 29. 4. 2010 se žákyně naší školy zúčastnily okresního kola v přehazované. Touto cestou děkujeme všem děvčatům za hezký sportovní výkon a reprezentaci naší školy.
Složení družstev:
Starší žákyně: Aneta Pernicová, Iva Nejezchlebová, Tereza Vašíčková, Michaela Bezděková, Lucie Hejčová, Kateřina Matušková, Jana Pekárková, Nikola Bednová
Mladší žákyně: Tereza Štaffová, Lenka Pernicová, Sára Nejezchlebová, Hana Jelínková, Dana Doležalová, Tereza Libichová, Veronika Doleželová, Oldřiška Hejčová

Mgr. jaroslava Schauerová
uč. Tv


Zájezd do Osvětimi

2. 5. 2010
       V sobotu 24. 4. 2010 se vypravila ZŠ Ostrov autobusem do koncentračního tábora Osvětim v Polsku. Tento poznávací zájezd byl hlavním bodem probíhajícího projektu s názvem Diskriminace. Cílem tohoto projektu má být poznání závažnosti problematiky netolerance, nesnášenlivosti a příp. násilí vůči lidem, kteří se nějak odlišují od většinové populace.
       Prvním bodem projektu byl den věnovaný problematice národnostních menšin žijících v naší republice. V našem středu jsme uvítali mladou dívku z Mongolska, která spolu s rodiči žije v ČR, potýká se s jazykovou bariérou a s obtížemi cizince žijícího v cizí zemi, a paní z Ruska, která se s manželem a dětmi přestěhovali do ČR a zažívají problémy cizích státních příslušníků žijících mimo rodnou zemi. Této besedě předcházelo kolečko krátkých přednášek na témata jako např. rasismus, Romové, antisemitismus, neonacismus, národnostní menšiny atd.
       V některých vyučovacích hodinách se žáci věnovali diskuzi nad těmito tématy a snažili se hledat způsob, jak k problematice lidí žijících jiným způsobem života přistupovat, jak bojovat s nejrůznějšími předsudky atd.
       Na tyto aktivity navazoval zmiňovaný zájezd do Osvětimi, kde se mohli žáci spolu se svými rodiči a známými přesvědčit, kam až může zajít agrese vůči nějaké skupině obyvatel, ať už je to kvůli rase, vyznání nebo přesvědčení. A jak sami účastníci exkurze do koncentračního tábora Osvětim a nedalekého Birkenau (Březinka) dosvědčují, návštěva v těchto místech na člověka působí velmi skličujícím dojmem. Po celou dobu prohlídky cítíte, jak to muselo být strašné dostat se do těchto míst. A když pak vidíte mapu Evropy s vyznačenými místy, kde byly další koncentrační tábory, jen matně si dokážete představit, jaké hrůzy se tehdy děly. Na mně osobně nejvíc zapůsobil nápis u vchodu do jednoho vězeňského baráku, kde bylo napsáno: „Kdo si nepamatuje minulost, ten ji musí prožít znovu“.
       Zájezd byl doplněn zastávkou v solných dolech Wieliczka, kde jsme mohli spatřit kromě vlastních solných dolů především nádhernou výzdobu (sochy, obrazy atd.), vyrobených ze soli.
       Celý projekt Diskriminace bude zakončen 8. června ukázkou práce Policie ČR, konkrétně půjde o seznámení se s činností antikonfliktního týmu, který má v popisu práce prevenci a zásahy právě v incidentech s rasovým a diskrimačním podtextem.
       Z poznávacího zájezdu do Osvětimi si můžete prohlédnout zde několik fotografií, abyste si mohli udělat alespoň maličkou představu toho, co se na těchto místech odehrávalo a čeho jsme v dnešní době naštěstí ušetřeni.
       Koncentrační tábor Osvětim v číslech:
počet obětí: doloženo 1 100 0000, odhad 3 - 4 mil. lidí
pokusy o útěk: 800, zdařilých 140
průměrná délka života vězně po příjezdu: 2 měs.

fotogalerie

Mgr. Karel Hasoň a Mgr. Petra Ševčíková, koordinátorka projektu Diskriminace


Výsledky bowlingu

28. 4. 2010
       Výsledky z bowlingového turnaje jsou k dispozici zde.

Mgr. Karel Hasoň
ředitel školy


Ukázka cviků jógy

25. 4. 2010
       Velké poděkování patří paní Klímové ze Suchdolu, která se přišla v pátek 16. 4. 2010 podělit s žáky 2. stupně o své dvacetileté zkušenosti s jógou. Seznámila děti nejen s podstatou a smyslem jógy, ale především předvedla praktické ukázky správného cvičení a dýchání. Žáci si mohli sami vyzkoušet některé uvolňovací a meditační cviky, které jim mohou pomoci pro lepší zvládání stresu či od bolesti zad.
fotogalerie

Mgr. Petra Ševčíková
tř. uč. 2. a 5. roč.


Den Země

23. 4. 2010
       Den Země je den, kdy si připomínáme skutečnost, že je potřeba chovat se šetrně a chránit přírodu a celou planetu.
       I naše škola se již mnoho let k této aktivitě připojuje, a to tradičním úklidem přírody v okolí školy. Tentokrát jsme rozšířili areál, kde úklid probíhal, i na okolí Vysočan.
       Navíc se šesťáci vypravili na návštěvu na naši partnerskou školu do Brna na ZŠ Kotlářská. Zde se zapojili do programu, který připravili učitelé ze ZŠ Kotlářská pro žáky jejich školy a pro naše šesťáky při příležitosti oslav Dne Země. Odpoledne byl součástí programu jarmark, na který přišli rodiče dětí a veřejnost. Tato návštěva byla zajímavá a pro všechny jistě přínosná. Už jen proto, že jsme se mohli podívat, jak oslavy mezinárodního Dne Země připravují jinde.
fotogalerie

Mgr. Karel Hasoň
ředitel školy


Jedovnická kuňka

23. 4. 2010
       V Jedovnicích proběhla již tradiční pěvecká soutěž Jedovnická kuňka. Podrobnosti a deatailní výsledky lze přečíst zde.

       Stručný přehled výsledků žáků z naší školy:
2. kategorie
       jednotlivci: 1. místo Klárka Pekárková
dvojice: 2. místo Danielka Hudcová a Andrejka Vymazalová ze ZŠ Ostrov a 3. místo Terezka Křapová a Klárka Pekárková

3. kategorie
       1. místo Veronika Sekaninová
fotogalerie

Karel Hasoň
ředitel školy


FANTASTICKÝ VÝSLEDEK V KRAJSKÉM KOLEM ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY A POSTUP DO CELOSTÁTNÍHO KOLA

21. 4. 2010
       Krajské kolo v zeměpisné olympiádě proběhlo v duchu těch nejlepších zeměpisců ze základních škol a gymnázií z celého kraje. Prověřování se opět skládalo ze 3 částí (práce s atlasem, práce bez atlasu, praktická část).
       Honza Vintr převedl ještě lepší výkon než v okresním kole a v ostré konkurenci nejlepších zeměpisných kapacit v kraji, vyhrál s celkovým ziskem 92 bodů. Předvedl nejstabilnější výkony ve všech třech částech své kategorie. Bude tak bojovat s nejlepšími studenty v České republice o primát nejlepšího zeměpisce v ČR.
       Jménem celého pedagogického kolektivu gratulujeme.
Vysledky krajské kolo 2010

Mgr. Libor Pelikán
učitel zeměpisu


Jan Vintr a jeho úspěch v okresní zeměpisné olympiádě

21. 4. 2010
       Dne 17. 3. 2010 se konalo okresní kolo zeměpisné olympiády v prostorách ZŠ Sušilova v Boskovicích. Olympiáda byla velice náročná, skládala se z 3 testových částí - práce s atlasem, práce bez atlasu a praktické části.
       V první části byl Honza bezkonkurenční a suverénně vyhrál, v druhé části se podělil o druhé místo, pokulhával pouze v poslední, nejtěžší praktické části z aměřené na práci s GPS, která není doposud běžnou součástí výuky zeměpisu na základních školách. Bodový součet všech tří částí ukázal konečný výsledek.
       Jan Vintr potvrdil svoji extratřídu a ve své kategorii skončil na druhém místě v okrese o půl bodu za vítězem, proto přejme Honzovi hodně štěstí v krajské kole, které se bude konat 13. 4. 2010 v Brně. Na výsledky se můžete podívat zde.
diplom
Honza s diplomem
Vysledky okresní kolo 2010

Mgr. Libor Pelikán
učitel zeměpisu


DEN ZEMĚ - úklid Mor. krasu a návštěva partnerské školy ZŠ Kotlářská v Brně

21. 4. 2010
       Oslava Dne Země připadá na čtvrtek 22. 4. 2010
Organizace průběhu Dne Země:
vyučování – 1. a 2. hod. dle rozvrhu
svačina

1.- st. – úklid kolem školy a po Balcarku
dozor: Hudcová, Hasoňová, Schauerová
po obědě odchod domů

2.- st. – Ostrovští - úklid od stráně pod vilimovskou po Balcarku
dozor: Pelikán, Valová, Skotáková
po obědě odchod domů
– Vysočanští – úklid okolí Vysočan
dozor: Hlouchová, Hasoň
odj. busem v 9.30 ze zastávky, žáci po úklidu odcházejí domů, oběd je odhlášený. na bus odejdou z 2. vyuč. hodiny v 9.15 H, tj. 10 min před koncem hodiny.

6. třída – návštěva partnerské školy v Brně (ZŠ Kotlářská)
dopoledne dílny a další program
oběd (hradí partnerská škola), po obědě prohlídka okolí školy
v 16. h začíná jarmark na školním hřišti, na zač. přehlídka, vystoupení žáků, poté následuje vlastní jarmark – rodiče, nákup výrobků dětí
dozor: Ševčíková, Hynková
Odjezd je busem z Vysočan v 7.04 h, z Ostrova v 7.24 h. Návrat z Brna v 17.29, Blansko 18 h. Protože v tuto dobu nejede z Blanska žádný autobus, požádali jsme rodiče, aby si dítě v 18. h vyzvedli v Blansku.

Za ZŠ Ostrov: Mgr. Karel Hasoň
ředitel školy


„Módní přehlídka z odpadových materiálů“

18. 4. 2010
       Ve středu 7. 4. 2010 proběhlo v základní škole Ostrov u Mac. školní kolo „Módní přehlídky z odpadových materiálů“.
       Děti ze všech tříd měly za úkol připravit si co nejlepší a nejoslnivější modely právě ze všeho, co vytváří odpad. Z každé třídy byli posléze kvalifikovanou porotou vybráni tři nejlepší „módní žáci“ k veřejné prezentaci v sále kina dne 11. 4. 2010. V tento den přijely také již vybrané děti (ze školního kola) ze základní školy Vysočany.
       Součástí přehlídky v sále kina bylo i vystoupení dětí z mateřské školky a žáků 1. stupně s divadelním představením o tom, jak šlo vajíčko do světa. Velmi pěkné bylo i vystoupení žáků ZUŠ Jedovnice, pobočky Ostrov a také taneční vystoupení žáků 1. stupně.
       Celý program provázeli komentářem moderátoři Vašek a Veronika.
       Poděkování patří všem, kdo se podíleli na přípravě jak školního, tak finálového kola přehlídky, dále všem, kteří vystupovali, učitelům za přípravu jednotlivých bodů programu, kolegům z vysočanské školy za organizaci a přípravu školního kola ve Vysočanech a především rodičům za čas, trpělivost a originální nápady při přípravě modelů.
       Lze jen vyjádřit lítost, že všechny ty skvělé modely, které soutěžili o cenu poroty ve školních kolech jak v Ostrově, tak ve Vysočanech, nemohly být ve finále v kině, takže je nemohli vidět všichni diváci finálového kola. Porota ve školních kolech měla vskutku velmi těžký úkol, když měla vybrat ty, kteří postoupí do finále. Za tento opravdu nelehký úkol patří velké poděkování všem členům poroty.

školní kolo
fotogalerie - 1
fotogalerie - 2
fotogalerie - 3
fotogalerie - 4
fotogalerie - 5
finálové kolo - sál kina
fotogalerie

Za ZŠ Ostrov: Mgr. Karel Hasoň
ředitel školy


Třídní schůzky

14. 4. 2010
       Příští týden proběhnou třídní schůzky, a to ve dvou termínech: 20. 4. v Ostrově a 22. 4. ve Vysočanech.
       V úterý 20. dubna 2010 v Ostrově ve škole zahájíme v 16. hod. krátkým proslovem ředitele školy v prostorách školní jídelny, poté budou následovat vlastní třídní schůzky v jednotlivých třídách.
       Ve čtvrtek 22. 4. 2010 ve Vysočanech také v 16.00 hod, místo proslovu ředitele ale zahájíme krátkou besedou na téma envoronmentální výchova (cca 10 - 15 min).
       Hostem bude RNDr. D. Zouharová, učitelka na ZŠ Podomí a lektorka školského zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka, Brno. (Více informací o tomto úspěšném a školami vyhledávaném vzdělávacím zařízení: www.lipka.cz).
       Požádali jsme paní Zouharovou o předání několika základních informací o tom, co to ta environmentální výchova vlastně je. Na Lipce a na podomské škole se tomuto modernímu vzdělávacímu trendu věnují již mnoho a mnoho let a mají s ním velké zkušenosti. Na naší škole nás tento trend již před pár lety velmi zaujal a zkušeností RNDr. D. Zouharové hojně využíváme.
       Protože o problematice nejlépe pohovoří ten, kdo se jí věnuje velmi dlouho a je v dané oblasti odborníkem, využili jsme ochoty paní Zouharové krátce nám představit téma enviromentální výchova a její využití ve výuce.
       Věříme, že Vás téma zaujalo a že tato beseda, byť vzhledem ke krátké časové dotaci nutně jen velmi stručná, bude informačním přínosem pro Vás, a tudíž ve svém důsledku i pro vzdělávání Vašich dětí. Ostrovská škola se na enviromentální výchovu výrazně zaměřuje (viz např. Školní vzdělávací program školy, poznávací exkurze, úspěšně realizované projekty atd.).
       Je proto důležité, abyste Vy, rodiče, měli možnost se seznámit s tím, co environmentální výchova nabízí, aby spolupráce na vzdělávání a výchově dětí mezi školou a rodiči mohla být co nejlepší.
       Na tuto besedu Vás srdečně zveme.

Za ZŠ Ostrov: Mgr. Karel Hasoň
ředitel školy


Ovoce do škol - projek EU

14. 4. 2010
       Od března 2010 se naše škola účastní evropského projektu „OVOCE DO ŠKOL“ s finanční podporou Evropského unie.
       Všichni žáci 1. stupně budou v rámci tohoto projektu každý měsíc ZDARMA dostávat čerstvé ovoce, zeleninu, zeleninové saláty nebo ovocno-zeleninové šťávy (bez konzervantů, soli, cukru a přídatných látek).
       Více informací o tomto projektu na adrese http://www.beskyd.cz/ovoce-do-skol.html

Bc. et Bc. Petra Skotáková
zást. řed. ZŠ a MŠ Ostrov u M.


Divadlo „Mrazík“

13. 4. 2010
       V sobotu 10. dubna 2010 navštívili rodiče s dětmi naší školy a školky představení „Mrazík“ v divadle Polárka Brno. Po úspěšné pohádce„ Jen počkej, zajíci“byla i tato pohádka přijata malými diváky velmi dobře. V měsíci červnu se chystáme opět do tohoto divadla na představení „Broučci“.

fotogalerie

Mgr. Ivanka Hudcová
tř. uč. 1. a 4. roč.


Velikonoční hledání vajíček

13. 4. 2010
       Ve středu 31. března 2010 se na naší škole uskutečnilo Velikonoční hledání vajíček, kterých se zúčastnili nejen žáci naší školy, ale přijeli nás navštívit i žáci ze ZŠ a MŠ Vysočany. Akce měla přiblížit žákům velikonoční zvyk ze západních zemí. V okolí školy byla rozmístěna barevná vajíčka pro 1. až 7. třídu a úkolem nebylo nic jiného než tato vajíčka najít. Děti chodily a hledaly, v rukou držely košíčky, které si vyrobily ve škole. Ve vajíčkách byl uschován nějaký úkol (podle náročnosti – vajíčka byla označena čísly od 1 do 7, tedy jednotlivé ročníky), pokud byl úkol splněn, žák za něj získal sladkou odměnu. V každém ročníku byla také vajíčka, která úkol neobsahovala, nýbrž jen nápis „Gratulujeme“, toto vajíčko automaticky vyhrálo čokoládovou odměnu v podobě 150g velikonočního zajíce. Akce probíhala venku, ale protože začalo pršet, přemístili jsme se do budovy školy, kde jsme pokračovali s různými soutěžemi, opět oceněnými sladkou výhrou. Všude panovala dobrá nálada, a proto nás ani špatné počasí nemohlo zastavit v našich velikonočních radovánkách.
       Na závěr bych poděkovala všem učitelům, kteří pomáhali s přípravou této akce, a nesmím zapomenout ani na žáky 8. a 9. třídy, kteří si v tento den zkusili práci s mladšími žáky a pomáhali, kde bylo třeba. I na ně samozřejmě čekala sladkost, aby i oni neodešli s prázdnou. Mé „děkuji“, patří i rodičům, kteří nás obdarovali dobrovolnými příspěvky, za které jsme mohli nakoupit všechny odměny a ostatní potřeby pro soutěže. Vyúčtování bude k nahlédnutí na internetu.

fotogalerie

Petra Hlouchová
tř. uč. 8. roč.


Projektový den DISKRIMINACE - Zájezd do Polska

9. 4. 2010
       Vážení žáci a rodiče,
dne 24. dubna 2010 pořádá ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy zájezd do Polska. Odjezd z Ostrova od školy je plánován v 6.00 hod. Přibližně v 11.00 hod bude následovat prohlídka koncentračního tábora Osvětim a nedalekého vyhlazovacího tábora Březinka za doprovodu česky mluvícího průvodce. Po třech hodinách odjedeme do nedalekého solného dolu Wieliczka, který je dnes změněn na nesmírně zajímavé a působivé muzeum. Poté následuje cesta zpět do České republiky.
       Pojede se luxusním autobusem s WC, klimatizací, TV/DVD a nápojovým servisem Nezapomeňte si s sebou vzít nějaká eura /WC apod./. Zpět do Ostrova u Macochy se vrátíme večer kolem 22.00 hod.
Cena : 970 Kč/osoba
       Důležité: Dítě musí mít s sebou platný cestovní pas. Pokud bude cestovat s rodičem, musí ho mít rodič uvedený v pasu.

Mgr. Petra Ševčíková
koordinátorka projektu Diskriminace


Projektový den - DISKRIMINACE

9. 4. 2010
       Ve čtvrtek 25. 3. 2010 se žáci 5. až 9. třídy v rámci preventivních a vzdělávacích aktivit seznámili s několika zajímavými, důležitými a v dnešní době velmi diskutovanými tématy. Výuka začala tento den netradičně v 11.15 hod. a během odpoledne se děti dozvěděly důležité informace o různých formách diskriminace, nebezpečí neonacismu, národnostních menšinách žijících na území České republiky, antisemitismu a o zvycích a tradicích romského etnika.
       Na výuku poté navázala v sále kina v Ostrově u Macochy ve spolupráci s oblastní charitou v Blansku přednáška o mongolské menšině v našem okrese a o příběhu Rusky, která žije na našem území. Toto setkání přineslo mnoho zajímavých informací a děti nyní mohou snáze pochopit, jak se u nás cizí státní příslušníci cítí a důvody, pro které se k nám stěhují.
       Jako návaznost na tento projektový den mají žáci 2. stupně možnost absolvovat společně s jejich rodiči nebo známými dne 24. 4. 2010 prohlídku koncentračního tábora Osvětim v Polsku.

fotogalerie

Mgr. Petra Ševčíková
koordinátorka projektu Diskriminace


Planetárium

5. 4. 2010
       Dne 21. dubna žáci 3. – 6. ročníku navštíví v Brně Hvězdárnu a planetárium Mikuláše Koperníka a Technické muzeum.
       Ve Hvězdárně a planetáriu zhlédnou program nazvaný Hvězdářská abeceda. V Technickém muzeu se mladší žáci zúčastní programu nazvaného „Ulička řemesel“, který jim představí městská řemesla z období třicátých let 20. století.
       Pro starší žáky bude připraven program „Nožířství“, který je věnován historii nožířského řemesla od doby kamenné po současnost.
       V další části návštěvy muzea žáci budou sami experimentovat a provádět pokusy v tzv. Technické herně.

Mgr. Jaroslava Hasoňová
tř. uč. 3. tř.


Módní přehlídka z odpadových materiálů

3. 4. 2010
Vážení rodiče,
       7. dubna v 9.00 se uskuteční na naší škole MÓDNÍ PŘEHLÍDKA Z ODPADOVÝCH MATERIÁLŮ. Nejlepší modely ze školního kola budou vybrány k veřejné prezentaci v sále kina, která se uskuteční dne 11. dubna 2010 ve 14. hod. Žádáme vás všechny o pomoc při přípravě modelů pro vaše děti.
       V pátek 26. 3. proběhlo školní kolo Módní přehlídky ve škole ve Vysočanech. Vyherci tohoto školního kola přijedou v něděli 11. 4. a zúčastní se spolu s výherci školního kola z ostrovské školy veřejné prezentace v sále kina v Ostrově. Zde proběhne přehlídka nejlepších modelů a celou přehlídku doplní program žáků ZŠ Ostrov. Na programu je vystoupení dětí z mateřské školky, žáků Zákl. umělecké školy a žáků 1. stupně, kteří si připravili pohádku a taneční vystoupení.
       Na tuto módní přehlídku, spojenou s vystoupením žáků, jsou zváni všichni rodiče a zájemci z řad veřejnosti. Přijdtě podpořit svoje děti.
       A co můžete k přípravě modelů použít? Zkrátka vše, co vytváří odpad – plastové lahve, kelímky, noviny, konzervy, pytle atd. Vše záleží na vaší fantazii.
       Budeme velmi potěšeni, když se akce zúčastní všichni žáci. Přihlášky, do kterých napíšete název modelu, jsou k dispozici na internetových stránkách školy (ke stazeni zde) nebo si je děti mohou vyzvednout v tištěné podobě u třídních učitelů.
       Termín uzávěrky přihlášek byl 26. 3. 2010. Žádáme vás o podporu a na připravené modely se velmi těšíme!!!
Plakát na módní přehlídku 11. 4. v kině

Kolektiv učitelů


                   ukazky modelu 1        ukazky modelu 2        ukazky modelu 3
                   ukazky modelu 4        ukazky modelu 5        ukazky modelu 6
                   ukazky modelu 7        ukazky modelu 8        ukazky modelu 9


       Tato módní přehlídka tvoří další část celoročního projektu Třídění odpadu. V následujících odkazech se vracíme k předešlým okruhům aktivit, které v rámci tohoto projektu již proběhly:
návštěva u pana starosty
přednáška pro 1. st.
pravidelný sběr papíru - říjen 2009
       Krátké shrnutí dosavadního průběhu projektu Třídění odpadu:
Projekt - shrnutí průběhu
Projekt - shrnutí průběhu (včetně foto)
Celé znění projektu si můžete přečíst v následujícím odkazu: Projekt - třídění odpadu

       Prezentace žáků 8. a 9. ročníku, ve kterých shrnuli to, co zjistili o odpadech, o tom jak se odpad dá třídit, jak je možné jej znovu využít atd. Tyto prezentace zazněly 22. 10. 2009 pro žáky naší školy. V následujících odkazech si je můžete prohlédnout:

Bartoš Pavel
Kobida Jakub
Michelfeit Václav
Ondrejech Milan
Pernica Lukáš
Pernica Jakub
Sekaninová Veronika
Štefančíková Lucie
Vymazal Jiří
Hebron Jiří - alternativní zdraje
Hebron Jiří - bioodpad
Huťka Václav
Matušková Kateřina


Velikonoční prázdniny

31. 3. 2010
       Velikonoční prázdniny začínají 1. 4. na Zelený čtvrtek, končí 5. 4. 2010. Po tuto dobu jsou prázdniny i v mateřské školce a ve školní družině. Běžné vyučování a provoz začínají v úterý 6. 4. 2010. Ve školce v Krasové jsou prázniny ve stejném období jako v Ostrově.
       Přejeme všem rodičům a dětem příjemné prožití Velikonočních svátků.

Mgr. Karel Hasoň
ředitel ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy


Růst školy - připojení nového odloučeného pracoviště

31. 3. 2010
       Od 1. 4. 2010 přibude k naší škole nové odloučené pracoviště - Mateřská škola Krasová.
       MŠ Krasová nemá právní subjektivitu a je v současné době tzv. alokovaným (odloučeným) pracovištěm MŠ Jedovnice. Vedení MŠ Krasová přistoupilo ke změně školy, která zajišťuje po právní stránce předškolní výuku v MŠ Krasová, a požádalo zřizovatele ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy, aby provedl příslušné právní kroky a přijal MŠ Krasová jako svoje alokované pracoviště. Zřizovatel na jednání zastupitelstva obce tuto žádost akceptoval, proběhly všechny potřebné právní kroky a od 1. 4. 2010 začnou obě školská zařízení fungovat společně.
       Pro naši školu je to čest a potvrzení, že nastoupený nový směr, který klade důraz na kvalitu výuky a vysoké nároky na vyučující, přináší své ovoce.
       Jedná se o jednoznačně pozitivní krok a růst školy. A také o potvrzení vysoké kvality ostrovské školy, což mělo rozhodující váhu při konečném výběru nové školy v problematické situaci, v které se MŠ Krasová nacházela.

Doplňující informace:
 • MŠ Krasová od 1. 4. 2010 nezaniká, pouze mění adresu školy, která po právní stránce zajišťuje předškolní výuku v MŠ Krasová. Provoz v MŠ Krasová se nemění a zůstává zachován ve stávající podobě jako doposud.
 • V MŠ Krasová se nebude platit školné (dosud se neplatilo, i když v Jedovnicích ano), a to proto, že v ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy se školné v mateřské školce rovněž neplatí.
 • ZŠ Ostrov otvírá od září 2010 druhou třídu mateřské školy, protože kapacita jedné třídy již nedostačuje zájmu rodičů. V této druhé třídě je ještě několik volných míst pro dosud nepřihlášené zájemce (je třeba se přihlásit co nejdříve, protože v současné době probíhají nutné administrativní kroky vyžadované při rozšíření školky, a je nutné znát celkový počet dětí, které budou školku navštěvovat).
         Kontakt:
         mail:zsostrovum@zsostrovum.cz
         telefon 516 444 319

Mgr. Karel Hasoň
ředitel ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy


Slohovky

30. 3. 2010
       Slohovky žáků 8. a 9. roč.

Kučera Tomáš
Vašíčková Tereza
Bedáňova Nikola
Pernica Jakub
Mechelfeit Václav

Mgr. Věra Chlupová
tř. uč. 7. roč.


Zájezd do Polska - Osvětim

30. 3. 2010
       Vážení žáci a rodiče,
dne 24. dubna 2010 pořádá ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy zájezd do Polska. Odjezd z Ostrova od školy je plánován v 6.00 hod. Přibližně v 11.00 hod bude následovat prohlídka koncentračního tábora Osvětim a nedalekého vyhlazovacího tábora Březinka za doprovodu česky mluvícího průvodce. Po třech hodinách odjedeme do nedalekého solného dolu Wieliczka, který je dnes změněn na nesmírně zajímavé a působivé muzeum. Poté následuje cesta zpět do České republiky.
       Pojede se luxusním autobusem s WC, klimatizací, TV/DVD a nápojovým servisem Nezapomeňte si s sebou vzít nějaká eura /WC apod./. Zpět do Ostrova u Macochy se vrátíme večer kolem 22.00 hod.
Cena : 970 Kč/osoba Při podání přihlášky je třeba zaplatit ve škole zálohu 300 Kč. Zbytek doplatit nejpozději do 12. dubna 2010.
       Důležité: Dítě musí mít s sebou platný cestovní pas. Pokud bude cestovat s rodičem, musí ho mít rodič uvedený v pasu.

Mgr. Petra Ševčíková
tř. uč. 2. a 5. roč.


Dějepis trochu jinak

29. 3. 2010
       Žáci 6. ročníku si v hodinách dějepisu vyzkoušeli, jak se psalo a kreslilo na hliněné, keramické destičky v dobách starověkých civilizací, před vznikem klasického papíru a pera. Každý měl za úkol vybrat si obrázek z učebnice a vyrýt jej na uválenou destičku. Vyryté motivy se vypálily v peci a natřely tzv: „burelem“ a pak znovu vypálily. Vzniklo několik opravdu výstavních kousků. Výsledky můžete zhlédnout na výstavce u vstupu do školy.

fotogalerie

Mgr. Libor Pelikán
tř. uč. 9. roč.


Využití informačních technologií ve výuce Zeměpisu

29. 3. 2010
       V hodinách Zeměpisu žáci 8. ročníku probírali složitou problematiku globalizace, chudoby a bohatství států a seznámili se s pojmem HDP (hrubý domácí produkt), universální ukazatel bohatství státu. S nápadem využít internet, jako dnešní globalizační fenomén, si žáci vybrali stát z každého světadílu s největším a nejmenším HDP. Dívky analyzovaly státy s nejmenším a chlapci s největším HDP. Výsledky jsou zpracovány a jsou již k dispozici.

práce dívek
práce chlapců

Mgr. Libor Pelikán
tř. uč. 9. roč.


Den mokřadů

28. 3. 2010
       Světový den mokřadů připadá na 2. února. Dne 16. 3. 2010 jsme se s žáky 7. a 8. ročníku zúčastnili teoreticko-praktického semináře na toto téma. Dopoledne jsme strávili na Rychtě v Krásensku, což je středisko ekologické výchovy. Žáci zde pod vedením pracovníků Rychty plnili rozmanité úkoly a řešili problémy týkající se mokřadů. Dozvěděli se například, jaké typy mokřadů existují, jaký přínos mají pro životní prostředí, biologickou diverzitu, jaké živočichy a rostlinstvo můžeme v tomto biotopu spatřit a co nejvíc mokřadům škodí. Za každý správně vyřešený úkol či problém získali obrázek k nalepení do záznamového archu, který si potom mohli odvézt s sebou do školy. Tyto jejich práce můžete vidět na fotkách ve fotogalerii k tomu článku (viz. níže) nebo si je můžete prohlédnout ve třídách a na chodbě naší školy. Po obědě jsme se vydali ještě přímo do terénu, konkrétně k rybníkům poblíž obce Rudice. Kvůli ještě poměrně velkému množství sněhu, nebylo možno obdivovat mokřady v jejich plné kráse. Přejme si tedy, aby se nám podařilo uspořádat podobný výlet opět třeba v některém s jarních měsíců.

fotogalerie

Šárka Hynková
tř. uč. 6. roč.


PROJEKT AJAX

28. 3. 2010
       Po jarních prázdninách 8. března 2010 mezi žáky 1. stupně opět zavítali policisté v rámci projektu AJAX.
       První část tohoto setkání byla zaměřená na dopravní výchovu. Protože již brzy děti vytáhnou kola, povídali se především o chování cyklistů na vozovce, o vybavení kola, dopravních značkách, …
       Druhá část byla věnovaná tématu „Tabák, alkohol, cigarety“.
       Na závěr žáci dostali úkol – pokusit se vymyslet jména pro dvě postavičky představující pořádkovou policistku a dopravního policistu.

fotogalerie

Mgr. Jaroslava Hasoňová
tř. uč. 3. roč.


Ředitelské volno

24. 3. 2010
       Vedení základní školy v Ostrově u Mac. vyhlášuje na pátek 26. 3. 2010 ředitelské volno.
       Provoz v mateřské škole zůstává beze změny.

Mgr. Karel Hasoň
ředitel školy


Absolventské práce 2010

20. 3. 2010
       Je tu další pokračování projektu s názvem Absolventské práce žáků 9. Ročníku, tentokrát pro rok 2010.
       Již po páté mají prokázat žáci 9. ročníku v této práci, co všechno se během školních let strávených na Základní škole v Ostrově naučili a zúročit to právě v tomto projektu.
       V tomto roce si žák vybírá pouze jedno téma, které navrhli jednotliví učitelé. Podstatou tohoto projektu však zůstávají dvě fáze. V první fázi žák téma zpracuje a odevzdá. V druhé fázi své výsledky práce a svého bádání, prezentuje před komisí složené z řad učitelů a zástupců obce Vysočany a Ostrov.
       Absolventi školy musí prokázat, že dokážou zpracovat dané téma, orientovat se v problematice, že umí vyhledat, třídit a zpracovat informace z několika zdrojů, že dovedou pracovat s moderní technikou, a to s počítačem, ale i např. s digitálním fotoaparátem a projekční technikou a výsledky své práce dovedou prezentovat na patřičné úrovni. Za to vše jsou pak náležitě ohodnoceni komisí, která je složena jak z vyučujících, tak ze zástupců obce.
       Při práci na tématu absolventské práce je k dispozici pro každého žáka internet, počítače, žákovská knihovna, konzultant - vyučující. Prezentace se děje pomocí dataprojektoru.
absolventské práce
úvodní stránka

Mgr. Libor Pelikán
tř. uč. 9. roč.


Prezentace - Geologická konference

8. a 9. ročník

19. 3. 2010
       V hodině geologie (přírodopis v 9. ročníku) měli žáci připravit každý svůj příspěvek, se kterým vystoupí na konferenci, která se týká geologie a mineralogie. Každý zde představil jeden minerál a podělil se s ostatními o získané poznatky.

ukázky příspěvků geologické konfernce

Mgr. Lucie Valová
uč. přírodopisu a chemie


Keramický kroužek

15. 3. 2010
       V letošním školním roce opět pracuje na škole keramický kroužek. Má 12 žáků, kteří pracují každé úterý ve dvou skupinách. Od 12.30 do 13.30 jsou začátečníci – převážně prvňáci a druháci a od 13.30 do 14.30 jsou pokročilí – žáci 4., 5. a 6.ročníku.
       Plán práce je sestaven podle ročních období a také podle zájmu dětí. Za kroužek se platí 40 Kč měsíčně a žáci si svoje hotové práce odnášejí domů na výzdobu svých pokojíků nebo jako dárek pro blízké.
       Na fotodokumentaci je ukázka několika prací z letošního školního roku.
fotogalerie


Mgr. Hudcová I.Tajemství pralesa aneb 800 mil po Amazonce

15. 3. 2010
       V pololetních prázdninách jsme využili cenové slevy v Mahenově divadle v Brně a navštívili jsme divadelní představení „Tajemství pralesa aneb 800 mil po Amazonce.
       Byl to dobrodružný příběh do J.Verna. Pro ty nejmenší to bylo náročnější, proto v jarních měsících nabízíme něco z lehčího žánru. Divadlo Polárka uvádí velmi úspěšné filmové pohádky „Jen počkej, zajíci“ a „Mrazík“. Obě představení jsou vhodná pro děti již od tří let, ale i pro starší a rádi je zhlédnou i dospělí. Představení“Jen počkej, zajíci“ je stále vyprodané. Pokud se nám poštěstí, dostaneme se na něj v měsíci březnu na dopolední představení.
       Pro rodiče a děti nabízíme (viz Pozvánka do divadla pro rodiče a děti) představení „Mrazík“ v sobotu 10.dubna, začátek v 15.30, délka představení 1 hod a 30 min.,
cena vstupného pro děti je 70, a pro dospělé 90,-. Přihlášky dostanou žáci ve škole i v mateřské škole. Těšíme na další spolupráci.
fotogalerie


Mgr. Hudcová I.Pozvánka do divadla pro rodiče a děti

15. 3. 2010
       Základní a Mateřská škola v Ostrově u Macochy
       Zveme Vás na divadelní představení zpracované podle filmové pohádky „Mrazík“ do divadla Polárka v Brně. Pohádka je vhodná pro děti od 3 let, starší děti i pro dospělé.
Sobota 10.4.2010
Začátek v 15.30
Délka představení 1hod.30 min.
Cena vstupného - děti 70 Kč, dospělí 90 Kč.
       Bližší informace o odjezdu autobusu dostanou přihlášení zájemci. Návratku zašlete do 16. 3. 2010 p.uč. Hudcové.
návratka


Mgr. Hudcová I.1. pomoc v 1. r. a 4. r.

14. 3. 2010
       V 1. ročníku v prvouce probíráme ochranu zdraví, krizové situace a první pomoc. Žáci si vyzkoušeli přenos raněného, obvazování a fixování zlomeniny.
fotogalerie


Mgr. Hudcová I.Ukázka práce ve spojených ročnících 1. r. a 4. r.

14. 3. 2010
       Ve 4. ročníku v přírodovědě žáci pracují projektovou metodou. Na dané téma si sami vypracují práci, kterou pak před ostatními žáky obhajují. Žáci autorovi práce dávají doplňkové otázky a pak jsou práce vystaveny ve třídě na nástěnce.
       Ve slohu si žáci vyrobili podle návodu loutku z vařečky, ve výtvarné výchově se jim podařily slunečnice mačkanou technikou a v pracovních činnostech vytvořili pěkné zimní dekorace se sněhuláčkem.
fotogalerie


Mgr. Hudcová I.Výtvarná výchova v 6. ročníku

14. 3. 2010
       V období plesů a karnevalů si žáci vyrobili karnevalové masky z papíru, odpadového materiálu a ozdobili si je třpytkami. Ve fotografické příloze je výsledek naší práce.
fotogalerie

Mgr. Hudcová I.„Po stopách YETTIHO“

8. 3. 2010
       Školní družina ZŠ a MŠ v Ostrově u Macochy uspořádala z 19.na 20. února 2010 další oblíbenou noc ve školní družině tentokrát pod názvem "PO STOPÁCH YETTIHO". Dlouhá zima už nás unavuje a tak jsme si ji zpříjemnili,aby čekání na jaro bylo co nejkratší.Yetti i polární zvířátka uspořádala slavnost ,aby svým veselým disco-tancem dala najevo,že už se i ony těší na příchod jara .Celý dlouhý večer jsme se ve školní družině výborně bavili a sám velký Yetti byl šťastný,že jsme ho dokázali vystopovat a dělat mu společnost.
fotogalerie

Žáci a paní vychovatelka školní družiny„Beseda s kuchařkami“

8. 3. 2010
       Velké poděkování patří pracovnicím kuchyně naší školy, které koncem měsíce února navštívily ve vyučování žáky 6. třídy. Měly připravené konkrétní informace o spotřebním koši v tištěné podobě a seznámily děti s tím, podle jakých zásad je nutné připravovat jídlo, jaké musí dodržovat množství masa, ovoce, zeleniny apod. Přestože byly před třídou poprvé, zhostily se své role opravdu na výbornou.
       Žáci měli poté za úkol jednotlivě sestavit jídelníček na následující týden právě podle stanovených zásad a pravidel, což se všem bez výjimky podařilo.
fotogalerie

Mgr. Petra Ševčíková
tř. uč. 2. a 5. roč.


„AJAXŮV ZÁPISNÍK“

25. 2. 2010
       Dne 18. února 2010 již potřetí v tomto školním roce zavítali policisté mezi žáky 1. stupně v rámci projektu „Ajaxův zápisník“. Tentokrát začali netradičně, a to prohlídkou policejního auta. Potom následovala výuka ve třídě.
       Policisté se společně se žáky věnovali dvěma tématům: děti a trestné činy a mezilidské vztahy – šikana.

fotogalerie

Mgr. Jaroslava Hasoňová
tř. uč. 3. roč.


Jarní prázdniny

25. 2. 2010
       Vedení základní školy v Ostrově u Mac. informuje o termínu jarních prázdnin, které jsou ve dnech od 1. 3. do 5. 3. 2010.
       Na ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy končí pravidelné vyučování dne 26. 2. 2010. V období jarních prázdnin není provoz na základní škole, v mateřské škole a ve školní družině.
       Pravidelné vyučování začíná dne 8. 3. 2010.

Mgr. Karel Hasoň
ředitel školy


Fyzikální exkurze žáků 6. ročníku

21. 2. 2010
       Dne 17. 2. 2010 jsme se v rámci výuky fyziky vydali s žáky šestého ročníku do Brna. Naším aktuálním učivem je teplota, a proto jsme navštívili meteorologickou stanici FAST VUT Brno. Pro zpestření a lepší pochopení učiva jsem zvolila atraktivní metodu výuky, kterou je seznámení s řadou přístrojů a s jejich využitím přímo v praxi.. Na této stanici se samozřejmě neměří a nesleduje pouze teplota, ale i další fyzikální veličiny, jako například srážky, sluneční svit, sluneční záření, vítr, atmosférický tlak, vlhkost vzduchu. S některými veličinami jsme se už v hodinách fyziky okrajově setkali, s jinými se setkáme později. Celkově hodnotím exkurzi jako velmi přínosnou pro zvýšení zájmu žáků o předmět a pro usnadnění zapamatovatelnosti probíraného učiva. Věřím, že nově získané poznatky a nabyté vědomosti budou v dalších hodinách fyziky patřičně zúročeny. Žáci se po celou dobu exkurze chovali velmi ukázněně.

p. uč. Šárka Hynková
tř. uč. 6. ročníku


Karneval Vysocany

21. 2. 2010
       V neděli 14. 2. proběhl ve Vysočanech karneval pro děti, pořádaný ZŠ Vysočany. Z tohoto karnevalu přinášíme několik fotografií, na kterých se snažíme zachytit alespoň několik pohádkových postav, které se v kulturním domě ve Vysočanech sešli.

fotogalerie

Mgr. Karel Hasoň
ředitel školy


Ples SRPDS

21. 2. 2010
       V pátek 12. 2. 2010 proběhlo šerpování žáků 9. ročníku jakožto absolventů školy během plesu, který pořádalo SRPDŠ. Atmosféru plesu přibližují fotografie jednak ze šerpování, jednak z předtančení.
       V předsálí sálu bylo možné si prohlédnout tablo žáků 9. ročníku, pásmo obrázků z různých akcí školy, výstavku z projektu Regionální přírodovědné portfolium a několik výrobků žáků školy.
       Poděkování patří všem členům SRPDŠ za obětavou přípravu plesu, který má již po léta velmi dobré renomé a je vyhledávaný pro svou vysokou úroveň.

fotogalerie

Mgr. Karel Hasoň
ředitel školy


Lyžařský kurz – únor 2010

18. 2. 2010
       Ve dnech 6. 2. – 12. 2. 2010 jsme se s dětmi z 2. stupně vydali na Praděd na lyžařský kurz. První den jsme se ubytovali na rekreační chatě Barborka a odpoledne jsme vyrazili na svah.
       Rozdělili jsme se do dvou družstev. První družstvo vedené panem ředitelem Hasoněm mělo 11 členů a druhé družstvo vedené paní učitelkou Hynkovou mělo 13 členů. Během týdne jsme se učili lyžovat, zdokonalovali jsme své lyžařské dovednosti a také jsme podnikli výlet na Praděd.
       Jezdili jsme převážně na modré sjezdovce, vyzkoušeli jsme však i červenou a s těmi nejzdatnějšími i černou sjezdovku. Všichni žáci byli velice šikovní. Z pohybu a svých pokroků měli radost, chovali se k sobě kamarádsky, pomáhali si a aktivně se zapojovali do večerních programů.
       Po večeři měli žáci od svých instruktorů a od paní zdravotnice, Evy Kalové, připravenou přednášku týkající se témat bezpečnosti, ochrany zdraví, první pomoci a lyžování.
       Večerní program obsahoval vždy zábavnou scénku, připravenou samotnými žáky a poté se hrály hry. Kdo chtěl, mohl ještě chvíli posedět a zazpívat si u kytary.
       Byl to příjemně strávený týden a už teď se těším na příští rok:-).

fotogalerie 1
fotogalerie 2

p. uč. Šárka Hynková
tř. uč. 6. ročníku


Planeta země 3000 tentokrát v Indii

18. 2. 2010
       Dne 12.2.2010 žáci 5. ročníku a 2. stupně zavítali na unikátní a jedinečný projekt v ČR. Planeta Země 3000 je novinkou v moderním vyučování. Jedná se o populárně naučný, přírodovědně - zeměpisný vzdělávací projekt, kde výuka je tvořena nejmodernější multimediální projekcí poutavých fotografií třemi projektory (diváci vidí tři obrazy vedle sebe, minimální promítací plocha je 30 m2) v kombinaci s videoprojekcemi, doprovodnými autentickými zvuky, hudbou a naživo, komentovaným výkladem učitelky a reportéra.

Mgr. Libor Pelikán
tř. uč. 9. ročníku


Slavík 2. třídy

17. 2. 2010
       Dne 9.2.2010 proběhla v naší škole malá soutěž „Slavík 2. třídy“. Poděkování patří všem druhákům, kteří se akce zúčastnili. Dále také žákům páté třídy, j ež připravili diplomy, fandili a tvořili hodnotící porotu. Jako třetí nejlepší zpěvák byl vybrán Jiří Tanenberger s písničkou ze seriálu Mach a Šebestová, na druhém místě skončil Jakub Opatřil, který nás potěšil songem Na okně seděla kočka a první místo získal Filip Pavel Dvorský, který zazpíval méně známou píseň Muž moudrý. Oceněným blahopřeji a všem účinkujícím chci popřát hodně elánu do dalšího zpívání.

Mgr. Petra Ševčíková
tř. uč. 2. a 5. ročníku


Zápis do mateřské školy

13. 2. 2010
       Termín podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, a to pro školní rok 2010 – 2011, stanovil ředitel školy na 9. 3. 2010, ve 12,00 – 16,00 hodin, v mateřské škole.
       Potřebné formuláře si mohou rodiče vyzvednout v mateřské škole již před termínem podání žádosti, nebo žádost vyplní v uvedeném termínu při zápisu v mateřské škole. Přihláška je rovněž ke stažení na stránkách školy (viz odkaz na konci textu).
       Pokud žádost neobsahuje předepsané náležitosti, pomůže správní orgán žadateli nedostatky odstranit na místě nebo jej vyzve k jejich odstranění, poskytne mu k tomu usnesením přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě.
       Jinými slovy případné nedostatky v přihlášce je třeba doplnit. Způsob a forma bude zvolena po dohodě s vyučujícím během zápisu.

       Kritéria, podle kterých ředitel rozhodne přednostně o přijetí dítěte v případech většího počtu žadatelů:
• Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
• Děti zaměstnaných rodičů
• Věk dítěte (v pořadí od nejstarších)

       Žádostem, které rodiče podají po termínu zápisu, bez řádné omluvy a stanovení náhradního termínu, nebudou akceptovány. Důvod pro toto poměrně restriktivní opatření je dán tím, že veškeré finanční prostředky, přehledy žáků, právní náležitosti apod. se uzavírají v září. Později již nelze nic přidat.
       Proto jestliže uvažujete, zda dítě přihlásit do školky nebo ne, je lépe dítě přihlásit. Odhlásit ze seznamu dítě kdykoliv později lze, přihlásit dle pravidel z ministerstva bohužel ne.
       Doporučujeme tuto problematiku prodiskutovat přímo s vedením školy a dohodnout postup, který bude nejlépe vyhovovat Vám a Vašemu dítěti. S případnými nejasnostmi a problémy se obraťte s důvěrou na pověřené pracovníky školy, budeme společně hledat nejvhodnější možné řešení.
       Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí, zřizovatel na žádost ředitele může udělit výjimku až do počtu 28 dětí, s přihlédnutím k pedagogickým, hygienickým a organizačním podmínkám. V současné době je v mateřské škole zapsáno 28 dětí. Jelikož je v naší obci i v okolí zájem o umístění dětí do předškolního zařízení větší, než dovoluje kapacita jedné třídy, jsou někteří ze zájemců odmítáni. S takovým stavem nejsme spokojeni. Podnikáme potřebné kroky proto, aby mohlo dojít k navýšení počtu dětí, které by mohly mateřskou školu navštěvovat.
       Pokud se podaří splnit veškeré nutné náležitosti, chtěli bychom otevřít druhou třídu mateřské školy se začátkem nového školního roku (září 2010). Pracujeme se dvěma variantami, a to buď třída pro celodenní výuku, nebo třída půldenní. Zda se plánované rozšíření uskuteční, bude záležet především na počtu přihlášených dětí.
       Kromě splnění všech formalit bude nutné zabezpečit i personální stránku tohoto rozšíření.
       Formulář přihlášky do Mateřské školy pro šk. rok 2010/2011 je ke stažení zde.

Mgr. Karel Hasoň, Jaroslava Vondrová


Benefiční koncert na pomoc Haiti

4. 2. 2010
       Základní umělecká škola Jedovnice ve spolupráci se ZŠ Jedovnice připravuje: na neděli 7. února v 15 hodin benefiční koncert tanečního orchestru na pomoc Haiti, jehož výtěžek bude věnován na pomoc obětem nedávného ničivého zemětřesení na Haiti.
       Výtěžek koncertu bude poukázán na konto sbírky SOS Haiti humanitární organizace Člověk v tísni.
       V nedělním odpoledni tak bude v sále jedovnického kina představen program, ve kterém vystoupí taneční orchestr Základní umělecké školy Jedovnice se svými hosty společně se žáky základní školy, kteří v komponovaném pásmu posluchačům přiblíží přírodní a společenský vývoj tohoto těžce zkoušeného karibského ostrova.
       Přijďte společně s mladými muzikanty ukázat, že osudy lidí postižených přírodní katastrofou nám nejsou cizí.
      

ZUŠ Jedovnice


Módní přehlídka z odpadových materiálů

4. 2. 2010
Vážení rodiče,
       V průběhu měsíce dubna se uskuteční na naší škole MÓDNÍ PŘEHLÍDKA Z ODPADOVÝCH MATERIÁLŮ. Nejlepší modely ze školního kola budou vybrány k veřejné prezentaci v sále kina, která se uskuteční dne 11. dubna 2010. Žádáme vás všechny o pomoc při přípravě modelů pro vaše děti.
       A co můžete k přípravě použít? Zkrátka vše, co vytváří odpad – plastové lahve, kelímky, noviny, konzervy, pytle atd. Vše záleží na vaší fantazii.
       Budeme velmi potěšeni, když se akce zúčastní všichni žáci. Přihlášky, do kterých napíšete název modelu, jsou k dispozici na internetových stránkách školy (ke stazeni zde) nebo si je děti mohou vyzvednout v tištěné podobě u třídních učitelů.
       Termín uzávěrky přihlášek je 26. 3. 2010. Žádáme vás o podporu a na připravené modely se velmi těšíme!!!

                   ukazky modelu 1        ukazky modelu 2        ukazky modelu 3
                   ukazky modelu 4        ukazky modelu 5        ukazky modelu 6
                   ukazky modelu 7        ukazky modelu 8        ukazky modelu 9

Kolektiv učitelů


Zápis do první třídy

3. 2. 2010
       Ze zápisu do 1. třídy, který proběhl dnes 3. 2. 2010 v třídě 3. ročníku, přinášíme několik fotografií. Jsou na nich zachyceny děti, které se chystají začít po prázdninách školní docházku.
       Během zápisu se jich paní učitelka ptala na několik věcí, např. děti poznávaly pohádkové postavičky, kreslily obrázky, pojmenovávaly zvířátka apod.
       Na těchto úkolech prokázaly, že jsou schopny pracovat ve školním prostředí, a že tudíž mohou začít školní docházku.
       Je třeba konstatovat, že se sešly velmi šikovné děti a že učit v jejich třídě bude jedna velká radost.
fotogalerie 1
fotogalerie 2

Mgr. Karel Hasoň
ředitel školy


Přednáška o odpadech

3. 2. 2010
       Velké poděkování patří žákům 8. a 9. ročníku, kteří si pod vedením Mgr. Hasoně připravili přednášku o odpadech pro děti z 1. stupně. Malí studenti se dne 28.1.2010 dozvěděli více informací o tom, co je to komunální odpad, nebezpečný odpad, jak zacházet se stavební sutí či s vyřazenými domácími spotřebiči. Jistě zajímavé bylo dozvědět se také o pasivních domech či účincích slunečního záření. Zcela zásadní je poučit žáky o potřebnosti třídit odpad do barevně odlišených košů.
       Věříme, že prezentace byla pro děti zajímavá a účelná, aby pochopily potřebu ochrany přírody a nutnost zachování kvalitnějšího a čistšího prostředí pro budoucí generace.
foto a text

Mgr. Petra Ševčíková
uč. 2. a 4.roč.


Dovádění ve sněhu, aneb tělocvik trochu jinak

2. 2. 2010
       V úterý 19. ledna zažili žáčci 1. a 4. ročníku netradiční hodinu tělesné výchovy. Místo, pro tělocvik obvyklých, tepláků a triček oblékli zimní kombinézy, šusťáky, čepice a rukavice a vyrazili si užít bohaté sněhové nadílky. Před školou pak během několika desítek minut vymodelovaly krásné sněhové stavby – samozřejmě nesměl chybět tradiční sněhulák, ale také třeba přes 3 metry dlouhá housenka nebo sopka. Jaké malé, ale šikovné „sochaře“ na naší škole máme, zhodnoťte sami.
fotogalerie

Bc. et Bc. Petra Skotáková
uč. 2. stupně


Orion Florbal Cup

2. 2. 2010
       7. 12. 009 proběhla okresní kvalifikace florbalového turnaje starších žáků, které se zúčastnili žáci 2. stupně. Po několika letech neúspěchu se nám konečně podařilo vybojovat pěkné druhé místo, a to i přesto, že jsme měli problémy se sestavou a museli jsme zapojit několik mladších žáků z nižších ročníků. Připsali jsme si na své konto dvě výhry a jednu remízu, nestačili jsme pouze na ZŠ Salmova.
       Úspěch potvrzuje i nejlepší střelec turnajového dne, kterým se stal se sedmi góly Jakub Pernica z 8. ročníku. Chtěl bych tímto všem florbalovým reprezentantům ZŠ Ostrov poděkovat za dobrou práci při trénincích, za účast na turnaji a výborné výkony. Více informací o výsledcích turnaje najede na
http://www.spsjed.cz

Mgr. Libor Pelikán
tř. uč. 9. roč.


Zápis dětí do 1. ročníku

1. 2. 2010
       Ředitelství ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy oznamuje, že termín konání zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2010/2011 se uskuteční ve středu 3. února 2010 v době od 14 do 16 hodin v učebně 3. ročníku.
       V případě onemocnění dítěte tuto skutečnost sdělte laskavě ředitelství školy. Rodný list dítěte přineste s sebou.

Mgr. Karel Hasoň
ředitel školy


Pololetní besídka ZUŠ

29. 1. 2010
       Pololetní besídka ZUŠ Jedovnice, pobočka Ostrov u Mac., spojená s rozdáváním vysvědčení proběhla v budově školy ve středu 26. 1. 2010. Z této besídky přinášíme několik fotografií.
fotogalerie 1
fotogalerie 2
videogalerie

Mgr. Karel Hasoň
tř. uč. 6. roč.


Školní časopis

27. 1. 2010
       Žáci 8. ročníku přišli s nápadem vydávat si svůj vlastní časopis. Tento nápad se jim podařilo uskutečnit, a to v poměrně krátké době, která uplynula od prvotního nápadu až po vlastní realizaci.
       Do tvorby časopisu jim nikdo z vyučujících nezasahoval, ani co se týká obsahu, ani co se týká zpracování. Jediná podmínka byla, že články nesmí být urážlivé nebo vulgární.
       Posuďte sami, že se jim dílo velmi zdařilo.
úvodní stránka
časopis
Následující odkazy jsou na verzi pro tisk (vyšší kvalita, větší velikost souboru)
úvodní stránka
časopis

Mgr. Karel Hasoň
tř. uč. 6. roč.


Olympiáda český jazyk

26. 1. 2010
       V prosinci proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce. Z 8. a 9. ročníků psalo celkem 12 žáků. Nejlepší byla Aneta Pernicová z 9. ročníku a postupuje do okresního kola, které se bude konat v březnu 2010 v Blansku.

Mgr. Věra Chlupová
uč. ČJ


Olympiáda dějepis

26. 1. 2010
       Okresní kolo 39. ročníku Dějepisné olympiády se konalo 26. 1. 2010 v Boskovicích za účasti 35 soutěžících.
       Za naši školu se této olympiády zúčastnil Jan Vintr ze 7. ročníku. V ostré konkurenci, sestavené téměř ze samých deváťáků, obsadil skvělé 12. místo. K tomuto vynikajícímu umístění Honzovi blahopřejeme.
       Letošní ročník soutěže probíhal podle nových pravidel. Do krajského kola postupují dva soutěžící, zbylých 16 míst obsadí krajští organizátoři studenty podle počtu získaných bodů bez ohledu na zastoupení okresů. Organizátoři krajského kola pozvou soutěžící nejméně 4 týdny před jeho konáním.
       Termín krajského kola Dějepisné olympiády je 8. 4. 2010.
výsledková listina Děj. olympiády 2010

Mgr. Libor Pelikán
uč. dějepisu


Vánoční besídka

28. 1. 2010
       Několika fotografiemi se vracíme do doby před Vánocemi, kdy si žáci naší školy připravili vánoční besídky. Tyto fotografie jsou z besídky 6. roč.
fotogalerie

Mgr. Karel Hasoň
tř. uč. 6. roč.


Rozvrh pro 2. pololetí

25. 1. 2010
       Nový rozvrh pro 2. pololetí je ke stažení zde

Mgr. Karel Hasoň
tř. uč. 6. roč.


Zájezd - divadlo

21. 1. 2010
       V tomto školním roce opět nabízíme rodičům a dětem divadelní představení v Brně. V minulých letech jsme shlédli pohádky v divadle Polárka, Janáčkově, Mahennově divadle a v Redutě. Tentokrát jsme vybrali dobrodružný příběh Podle J. Verna "Tajemství pralesa aneb 800 mil po Amazonce". Termín: sobota 29. 1. 2010. Podrobnosti a informace u p. uč. Mgr. I. Hudcové.

Mgr. Ivanka Hudcová
tř. uč. 1. a 4. roč.


Zápis dětí do 1. ročníku

21. 1. 2010
       Ředitel Základní školy a Mateřské školy Ostrov u Macochy oznamuje, že zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2010/2011 proběhne ve středu 3. února 2010 od 14 do 16 hodin v učebně 3.ročníku Základní školy Ostrov u Macochy .
       Zákonný zástupce se dostaví k zápisu s dítětem, u zápisu předloží rodný list dítěte a průkaz prokazující totožnost zákonného zástupce.

Mgr. Bořivoj Štěrbáček
ředitel školy


Úspěšně obhájený projekt - Regionální přírodovědné portfolium

15. 1. 2010
       Výuka na ostrovské škole bude zase o kousek zajímavější, důraz bude díky projektu kladen ještě více na učení v souvislostech a výuku přímo v terénu.

       Oficiální název projektu: Regionální přírodovědné portfolio rozvíjí spolupráci školy s více školami v oblasti EVVO (environmentální výchova), výměnu zkušeností a realizaci společných projektů
       V březnu 2009 započalo řešení společného projektu z oblasti environmentální výchovy. Tento projekt podávala jako hlavní řešitel základní škola Podomí.
       Další školy (Ostrov, Sloup a Lipovec) se podílely na spoluřešení tohoto úkolu. Cílem projektu bylo připravit několik přírodovědných vycházek a exkurzí do okolí školy, připravit a vyzkoušet nové metodiky, sesbírat dostupné informace o lokalitě v okolí školy, tyto informace sestavit do přírodovědného porftolia, které bude dostupné nejen učitelům školy, kde tento materiál vzniknul, ale i zájemcům z okolních škol.
       Při přípravě těchto exkurzí v ZŠ Ostrov jsme při společné práci objevovali krásy blízkého okolí naší školy. Několik exkurzí jsme hned absolvovali i se žáky naší školy.
       Lze konstatovat, že projekty podobného typu mají velký význam pro rozvoj školy i žáků i vyučujících, a to hned v několika směrech: žáci i učitelé mají příležitost poznat zajímavá, a do té doby často naprosto neznámá místa v okolí své školy, resp. bydliště. Kromě toho se jak žáci, tak i jejich vyučující naučí řadu nových poznatků, a zejména nových souvislostí (historie dané lokality, vazba rostlinných druhů na druh půdy a horninového podloží, osídlování atd.).
       A za velmi významné považuji i to, že se při práci na tomto projektu potkávají učitelé i z různých škol, a mohou si tak vyměňovat rady a zkušenosti z oblasti environmentální výchovy, a také se navzájem inspirovat s nejrůznějšími nápady, takže není nutné pracně objevovat již objevené, ale můžeme se zaměřit na rychlé zavedení tohoto typu výuky do vyučování našich žáků.
       Závěrem bych chtěl poděkovat RNDr, D. Zouharové ze ZŠ Podomí, která celý projekt navrhla a celou dobu nás povzbuzovala a usměrňovala tak, aby naše úsilí mělo jasný směr a přineslo žádoucí ovoce. Patří jí poděkování a obdiv, kolik podobných aktivit z oblasti environmentální výchovy již se svými žáky absolvovala.

       10. 12. 2009, ZŠ Podomí - závěrečná prezentace výsledků
       Pedagogové si vzájemně představili výstupy ze společného projektu, jehož hlavním cílem bylo motivovat pedagogy sousedních škol ke spolupráci v oblasti EVVO, k realizaci společných regionálních projektů, k výměně zkušeností i metodik a následné aplikaci inovativních metod a forem EVVO do praxe; tím podpořit návrat dětí ke „kořenům“ – osvojování postojů a hodnot rozvíjejících citlivý vztah k rodnému kraji a jedinečné planetě Zemi.

       „Bylo podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009“.

prezentace ZŠ OStrov v Podomí
exkurze ZOO Brno
exkurze Rudice

Exkurze Rakovecké údolí
fotogalerie
videogalerie
reportáže

Mgr. Karel Hasoň
tř. uč. 6. roč.


„HUDEBNÍ POTĚŠENÍ“

15. 1. 2010
       Dne 11. ledna 2010 v prostorách MŠ proběhlo zábavné hudební vystoupení, kterého se zúčastnily děti z MŠ, 1. – 4. ročníku ZŠ a přijely i děti z MŠ ze Šošůvky. Vystoupení bylo sestaveno z melodických písní a rytmických skladeb.
       Děti poslouchaly hudbu, která měla různou náladu, děj, vnímaly text a vyjadřovaly ho pohybem. Pro žáky to bylo příjemné oživení školního dopoledne.
fotogalerie

Mgr. Jaroslava Hasoňová
tř. uč. 3. roč.


VÁNOČNÍ DÍLNY

15. 1. 2010
       Stalo se již na naší škole tradicí, že v posledních předvánočních dnech děti na 1. stupni vyrábějí v rámci vánočních dílen svícny. Letos však žáci také pekli a zdobili perníčky.
       Touto cestou bych chtěla velmi poděkovat paní Gabriele Štaffové a paní Petře Škvařilové, které si našly volný čas v předvánočním shonu a svými dovednostmi nám pomohly ke zdárným výsledkům. A jak se nám dařilo? Posuďte sami.
fotogalerie

Mgr. Jaroslava Hasoňová
tř. uč. 3. roč.


Stavění sněhuláků

15. 1. 2010
       Dne 18.prosince žáci 8. a 9. ročníku přivítali zimu. Využili jsme zimního počasí a v areálu školy jsme vytvářeli sněhuláky. Úkol zněl jasně, vytvořit sněhulákové podobizny učitelů 2. stupně. Po hodinovém snažení se žákům podařilo vytvořit několik podbizen. Zde můžete podívat na výsledky hodinové snažení.
fotogalerie

Mgr. Libor Pelikán
uč. tv, zem. a děj.


Výlet do Prahy

8. 1. 2010
       Dne 17. 12. 2009 se žáci druhého stupně zúčastnili výletu do Prahy. Nejprve navštívili výstavu dětské knihy Albatros v Klementinu a poté již následovala prohlídka našeho hlavního města. Prošli jsme přes Karlův most, z kterého jsme viděli Národní divadlo a jiné pamětihodnosti, směrem na Pražský hrad.
       Z dálky jsme sledovali výměnu stráží, poté jsme obdivovali katedrálu svatého Víta a dále pokračovali po starých zámeckých schodech na Staroměstské náměstí. Zde dostali žáci rozchod a mohli si projít vánoční trhy.
       Ve tři hodiny jsme se zastavili u hrajícího Orloje a pokračovali jsme na Václavské náměstí, kde jsme výlet zakončili.
fotogalerie

Šárka Hynková
uč. mat. a fyz.


Návštěva na jedovnické průmyslovce

8. 1. 2010
       Krátce před Vánocemi se zúčastnili žáci 9. roč. naší školy dne otevřených dveří na jedovnické průmyslovce. Seznámili se s učebními programy, prostorami a vybavením SPŠ Jedovnice a mohli se zeptat na to, co je o studiu na této škole zajímalo.
       Jednalo se již o několikátou možnost seznámení se se zástupci středních škol a s nabídkami vzdělání na střední škole.
fotogalerie

Mgr. Karel Hasoň
tř. uč. 6. roč.


Vánoční prázdniny

21. 12. 2009
       Na ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy končí pravidelné vyučování dne 22.12.2009. Ve dnech 23.12.2009 až 1.1.2010 jsou na základní škole vánoční prázdniny. V těchto dnech není provoz též v mateřské škole a školní družině.
       Pravidelné vyučování na základní škole začíná dne 4.1.2010. V tento den začíná i běžný provoz v mateřské škole a školní družině.

Mgr.Bořivoj Štěrbáček
ředitel školy


Vyhlášení ředitelského volna

8. 12. 2009
       Ředitel ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy na základě § 24 odst.2, zákona č.561/2004 Sb. a po dohodě s hygienickou stanicí vyhlašuje ředitelské volno na dny 9.12.-11.12.2009 z důvodu nemocnosti-respirační potíže. V mateřské škole a školní družině nebude ve dnech 9.12.-11.12.2009 provoz.

Mgr.Bořivoj Štěrbáček
ředitel školy


Rozžíhání vánočního stromku ve Vysočanech

6. 12. 2009
       V pátek 4. 12. 2009 proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromu ve Vysočanech. Při tomto rozsvěcování vystoupily se svým programem děti z mateřské školky a ze základní školy Vysočany spolu s dalšími účinkujícími. Z tohoto vystoupení přinášíme několik fotografií. Za nacvičení celého vystoupené patří velké poděkování jak účinkujícím, tak vyučujícím, kteří děti na toto vystoupení připravili.
fotogalerie
videogalerie

Mgr. Karel Hasoň
tř. uč. 6. roč.


Mikuláš na ZŠ Ostrov

6. 12. 2009
       V pátek 3. 12. 2009 zavítal na naši školu svatý Mikuláš spolu s andělem a tlupou čertů. Navštívili děti jak v mateřské školce, tak i na prvním a druhém stupni školy. Ty, co byli hodní, svatý Mikuláš s andělem odměnili, ty zlobivé si odnesli čerti s sebou do pekla. Řádění čertů neunikl opravdu nikdo, asi proto, že všichni asi přes rok trošičku zlobili:-)
fotogalerie

Mgr. Karel Hasoň
tř. uč. 6. roč.


Návštěva u pana starosty

3. 12. 2009
       Ve středu 2. 12. 2009 navštívili žáci 7. roč. pana starostu z Vysočan. Tato návštěva byla jedním z mnoha bodů projektu Třídění odpadu, který běží na naší škole od začátku tohoto šk. roku.
       V rámci tohoto projektu si žáci připravili informační panel, kde zpracovali informace o třídění odpadů, se svými poznatky seznámily ostatní spolužáky. V hodinách pracovních činností si vlastnoručně vyrobili barevně odlišené koše a nyní třídí odpady podle jednotlivých kategorií. Při sběru papíru nasbírali 62 q starého papíru.
       Navštívili také pana starostu v Ostrově a ve Vysočanech, aby se dozvěděli, jak problematiku zpracování a třídění odpadů řeší obec. Na tuto návštěvu si připravili řadu otázek a zahráli si na novináře, kteří kladou dotazované osobě otázky v rámci interview. Odpovědi nyní zpracují do přehledu, který bude uveřejněn ve škole a na internetových stránkách školy.
       Na tomto místě je třeba vyslovit našim žákům, a sedmákům zvlášť, velkou pochvalu, protože jsou velice šikovní a úkoly, které plní jako součást tento projektu, zvládají víc než na výbornou.
fotogalerie

Mgr. Karel Hasoň
tř. uč. 6. roč.


Projekt Listnaté stromy

3. 12. 2009
Předmět: přírodověda
Ročník: 4

Celý projekt se skládal z několika částí.
 • Seznámení s učivem formou práce s učebnicí
 • vycházka do podzimní přírody a určování stromů
 • sběr přírodnin – listy, plody, větvičky s pupeny
 • samostudium v atlase rostlin a zápis informací
 • lepení přírodnin a popisů na balící papír
 • vystavení práce v učebně
V současné době žáci zpracovávají poznatky o jehličnatých stromech. Pracují trošku odlišnou formou. Po určování stromů v přírodě a výstavce přírodnin /větvičky a šišky/ žáci samostatně zpracovávají zápisy o jednotlivých stromech do sešitu. Učí se tak pracovat s odborným textem, vyhledávání informací k danému učivu a jejich písemnému zpracování.
fotogalerie

Mgr. I. Hudcová
tř. uč. 4. roč.


Rozžíhání vánočního stromu

29. 11. 2009
       V sobotu 29. 11. 2009 proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromu na návsi v Ostrově. Při této příležitosti vystoupily děti z mateřské školky, ze ZUŠ Jedovnice a naší školy se svými písněmi, koledami a básničkami. Za nacvičení celého vystoupené patří velké poděkování jak účinkujícím, tak vyučujícím, kteří děti na toto vystoupení připravili.
       Z této akce přinášíme několik fotoghrafií a pro lepší připomenutí adventní a předvánoční nálady i pár videozáznamů.
fotogalerie 1
fotogalerie 2
videogalerie

Mgr. Karel Hasoň
tř. uč. 6. roč.


Třídění odpadu

29. 11. 2009
       V pár fotografiích se vracíme k probíhajícímu celoročnímu projektu třídění odpadu. V pétek 27. 11. 2009 žáci 6. roč. vybírali vytříděný odpad (papír a plasty) z barevně odlišených košů rozmístěných po škole. Vytříděný papír uložili, aby mohl být odvezen v rámci sběru papíru, vytříděný plast umístili do kontejneru určeného pro shromažďování a odvoz plastů.
       Poté následovala v pořadí již třetí vycházka za poznáváním různých ekosystémů, tentokrát jsme se vypravili prozkoumat, jaký je rozdíl mezi umělým a přirozeným ekosystémem (předchozí vycházky byly zaměřeny na ekosystém lesa a louky, další pak na ekosystém rybníka).
fotogalerie

Mgr. Karel Hasoň
tř. uč. 6. roč.


Projekt Ajaxův zápisník

29. 11. 2009
       Dne 12. 10. 2009 se žáci 2. - 5. roč. již podruhé v tomto školním roce setkali s policistkou Ivou Šebkovou.
       Prvním tématem byla dopravní výchova. Společně opakovali, jak se mají jako chodci chovat na vozovce a zároveň procvičovali dopravní značky, které potřebují znát jako cyklisté.
       Druhé téma bylo zaměřeno na vlastní bezpečnost žáků. Ti už nyní ví, jak se mají chovat ve škole i doma, když jsou sami.
fotogalerie

Mgr. J. Hasoňová
tř. uč. 3. roč.


Pozvánka na třídní schůzky

18. 11. 2009
       Srdečně zveme rodiče na třídní schůzky a plenární zasedání SRPDŠ, která se konají dne 24.11.2009 v 15.00 hodin v budově ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy. V 16.00 hodin se dostaví zástupci středních škol.

Mgr.Bořivoj Štěrbáček
ředitel školy


Pravidla pro rodiče k bezpečnějšímu užívání internetu

15. 11. 2009
      
Pravidla používání internetu

Mgr. Karel Hasoň
tř. uč. 6. roč.


Anglické divadlo - Princezna na hrášku

15. 11. 2009
       Žáci 8. a 9. roč. naší školy secvičili v rámci výuky Konverzace angličtiny divadelní představení na motivy známé pohádky Princezna na hrášku. Celé představení probíhalo v anglickém jazyce. Bylo určeno pro jejich spolužáky, kteří navštěvují hodiny informatiky.
       Jednalo se o dvě odlišná zpracování, jedno v modernějším a druhé v klasickém pojetí. Žáci obou skupin si procvičili kromě hereckých schopností a praktických dovedností při výrobě kostýmů především praktické využití anglického jazyka. Diváci z řad spolužáků informatiků si mohli ověřit, nakolik rozumí anglickým dialogům a tak si rovněž procvičit cizí jazyk.
       Z tohoto představení přinášíme několik fotografií.
fotogalerie

Mgr. Karel Hasoň
tř. uč. 6. roč.


„CARVING – UMĚNÍ, KTERÉ SE DÁ ZBAŠTIT“

15. 11. 2009
       Při čtení plakátku na školních dveřích s tímto názvem jsem si vzpomněla na bývalého žáka naší školy Ondřeje Kučeru, o kterém jsem věděla, že se zabývá vyřezávanou dekorací z ovoce a zeleniny. O to více jsem byla překvapená, když jsem se přišla na výstavu podívat. Byl to právě Ondra, který na ní svoje krásná umělecká dílka vystavoval.
       Za své práce už Ondra získal v soutěžích ta nejvyšší ocenění.
       Na závěr bych chtěla Ondrovi poděkovat za krásné „pokoukáníčko“ a popřát mu hodně dalších tvořivých nápadů a úspěchů.
fotogalerie

Mgr. Jaroslava Hasoňová
tř. uč. 3. roč.


NÁVŠTĚVA V ZOO

15. 11. 2009
       23. října 2009 se žáci 1. stupně vypravili do ZOO v Brně. Zde byl pro ně připraven výukový program s názvem „Výprava do Afriky“. Ten se skládal ze dvou částí. Nejdřív pracovnice ZOO jim o zvířatech povídala, potom zhlédli dokument o afrických zvířatech.
       Ve druhé části prošli část ZOO. Prohlídka byla doplněna odborným výkladem. Žáci se dověděli zajímavosti ze života zde chovaných zvířat.
       Zvířata k dětem patří. Proto návštěvy zoologické zahrady nikdy nezklamou. Určitě se sem děti zase někdy rády vrátí.
fotogalerie

Mgr. Jaroslava Hasoňová
tř. uč. 3. roč.


LABORATORNÍ PRÁCE - PITVA RYBY

27. 10. 2009
       Žáci 7. roč. prováděli dnes pitvu ryby. V 7. ročníku v přírodopisu se probírají strunatce, a před nedávnem dokončili seznamování s třídou obratlovců s rybami. Proto jsme pro ně připravili pitvu těla ryby.
       Exponáty jsme měli z rybolovu z Jedovnic. Nejprve se mnozí báli, někteří pociťovali zábrany, že by měli rozřezat rybu, ale pomohlo jim zjištění, že se jednalo o ryby leklé během výlovu, takže jsem nemuseli zabíjet živé ryby. Postupně jsme si prohlédli, jak vypadají žábra, rybí vnitřnosti, jikry a nakonec pod mikroskopem i rybí šupinu.
       Jednalo se o další část výuky přírodopisu a některých dalších předmětů s vazbou na praxi, protože probírat např. přírodopis a nikdy se nesetkat s přírodou, není jistě to pravé ořechové, protože tím pochopitelně trpí kvalita výuky.
       Snažíme se umožnit našim žákům co největší kontakt se skutečnou přírodou (např. loni jsme se vydali na exkurzi do Tater, byli jsme ve Slovenském ráji, navštívili jsme muzeum s expozicí minerálů a hornin, prozkoumávali jsme Rudické propadání, byli jsme v rakoveckém údolí na přírodovědné exkurzi, na Holštejně apod.)
fotogalerie

Mgr. Karel Hasoň
tř. uč. 6. roč.


Sběr starého papíru

25. 10. 2009
       V pátek 23. 10. 2009 proběh na naší škole sběr starého papíru. Děti a jejich rodiče shromážili celkem cca 6 200 kg starého papíru. Byla to pěkná hromádka starých novin a kartonů z krabic.
       V tomto množství byl i papír, který jsme vytřídili (děti spolu se svými vyučujícími) v jednotlivých třídách od začátku šk. roku v rámci projektu Třídění odpadů (o tomto projektu se lze dozvědět více v textu a odkazech pod tímto článkem, viz níže - text s názvem Prezentace - Projekt Třídění odpadu).
fotogalerie

Mgr. Karel Hasoň
tř. uč. 6. roč.


Prezentace - Projekt Třídění odpadu

25. 10. 2009
       Prezentace žáků 8. a 9. ročníku, ve kterých shrnuli to, co zjistili o odpadech, o tom jak se odpad dá třídit, jak je možné jej znovu využít atd. Tyto prezentace zazněly 22. 10. 2009 pro žáky naší školy.

       Krátké shrnutí dosavadního průběhu projektu Třídění odpadu
Projekt - shrnutí průběhu
Projekt - shrnutí průběhu (včetně foto)

       Celé znění projektu si můžete přečíst v následujícím odkazu:
Projekt - třídění odpadu

       Prezentace žáků 8. a 9. roč. na téma Třídění odpadů:
Bartoš Pavel
Kobida Jakub
Michelfeit Václav
Ondrejech Milan
Pernica Lukáš
Pernica Jakub
Sekaninová Veronika
Štefančíková Lucie
Vymazal Jiří
Hebron Jiří - alternativní zdraje
Hebron Jiří - bioodpad
Huťka Václav
Matušková Kateřina

Mgr. Karel Hasoň a kolektiv učitelů ZŠ Ostrov
ZŠ Ostrov


Změna termínu! Výběrové řízení na místo školníka Změna termínu!

23. 10. 2009
       Základní škola a Mateřská škola Ostrov u Macochy, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa školníka s nástupem 1. 4. 2010.
Požadavky:
pracovitost, samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost
vyučen ve využitelném oboru / kovo, elektro, dřevo.../
organizační schopnosti
svářečská zkouška vítána
       Písemné nabídky s telefonem a uvedením dosavadní praxe zasílejte na adresu školy do 26. 2. 2010.

Mgr. Bořivoj Štěrbáček
ředitel školy


Provoz školy o podzimních prázdninách

22. 10. 2009
       Ve dnech 29.10. - 30.10.2009 jsou na Základní škole a Mateřské škole Ostrov u Macochy podzimní prázdniny. Po oba dny není provoz též v mateřské škole a školní družině.
       Pravidelné vyučování na základní škole a běžný provoz v mateřské škole a školní družině začíná dne 2.listopadu 2009.

Mgr.Bořivoj Štěrbáček
ředitel školy


Třináctá komnata

20. 10. 2009
       Z představení Třináctá komnata přinášíme několik fotografií. Na toto představení se žáci i učitelé oblékli netradičně a bláznivě, prostě jinak než jak se oblékají běžně. Po chodbách školy se tak procházely nejroztodivnější postavičky v neuvěřitelných kostýmech. Náhodný návštěvník, neznalý situace, by si určitě mohl myslet, že se děje něco velmi neobvyklého, ale jednalo se součást představení. Diváci si měli na jeden den vyzkoušet stát se někým jiným.
fotogalerie

Mgr. Karel Hasoň
tř. uč. 6. roč.


Marbo

13. 10. 2009
       V pondělí 12. 10. 2009 vystoupila v naší škole hudební skupina Marbo s hudebním představením kapela na turné. Během vystoupení jsme se dozvěděli spoustu informací ze zákulisí přípravy a realizace koncertu, z toho, jak se kapela připravuje a co všechno takovému turné předchází.
       Kromě toho zaznělo několik písní ze současné hudební tvorby. Z tohoto představení přinášíme několik fotografií.
Marbo - fotogalerie
Marbo - videogalerie

Mgr. Karel Hasoň
tř. uč. 6. roč.


Zážitkové dopoledne

5. 10. 2009
       V pátek 3. 10 2009 navštívila naši školu vzácná návštěva, totiž žáci 3. – 5. ročníku ze školy z Vysočan. Spolu se žáky naší školy (rovněž 3. – 5. třída) navštívili nově zrekonstruovanou jeskyni Balcarku. Zde je čekala asi hodinová prohlídka jeskynních prostor a nově instalovaných informačních panelů, na kterých jsou výjevy ze života pradávných obyvatel jeskyně.
       Poté následovala svačina a přesun na kopec nad rybníkem. V lese se děti rozdělily do 4 skupin. Nejprve je čekala rozehřívací hra (přetahování), krátká hra na jména a nakonec se staly pašeráky, kteří obchodovali s plyšovými medvídky. Po skončení her už přišel čas loučení a návratu domů.
       Velké poděkování patří p. uč. J. Hasoňové za pomoc s organizací celého dopoledne, dále pak kolegyním z vysočanské školy (p. uč. Bejčkové a p. řed. Sehnalové) za trpělivost a pomoc při provádění her a také žákům 9. ročníku za ochotu a zápal pro hru během celého dopoledne.
fotogalerie
videogalerie

Mgr. Karel Hasoň
tř. uč. 6. roč.


Překročení Rubikonu - článek v novinách

5. 10. 2009
      
V Blanenském Deníku byl zveřejněn článek týkající se proběhlé akce Přeročení Rubikonu, která proběhla minulý týden na škole v Lipovci. Naši žáci vyhráli hlavní hru, když připavili návrh třídenního výletu pro žáky 6. třídy, a tento návrh byl porotou sestavenou z řad ředitelů škol Cirsia vyhodnocen jako nejlepší. celý textplná velikost obrázku
Rubikon - fotogalerie
Rubikon - videogalerie
Rubikon - publikace v Blanenském Deníku

Mgr. Karel Hasoň
tř. uč. 6. roč.


Výběrové řízení na místo školníka

29. 9. 2009
       Základní škola a Mateřská škola Ostrov u Macochy, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa školníka s nástupem 1. 4. 2010.
Požadavky:
pracovitost, samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost
vyučen ve využitelném oboru / kovo, elektro, dřevo.../
organizační schopnosti
svářečská zkouška vítána
       Písemné nabídky s telefonem a uvedením dosavadní praxe zasílejte na adresu školy do 26. 2. 2010.

Mgr. Bořivoj Štěrbáček
ředitel školy


PŘEKROČENÍ RUBIKONU ANEB JSEM UŽ „ŠESŤÁK“

28. 9. 2009
       Ve dnech 23. – 25. 9. 2009 se proměnila ZŠ Lipovec v místo setkání žáků 6. ročníků škol Cirsia na akci Překročení Rubikonu. Sešla se zde pětičlenná družstva všech 6 škol sdružení Cirsia (ZŠ Lipovec, Jedovnice, Sloup, Podomí, Křtiny a Ostrov u Mac.).
       Toto sdružení vzniklo již před mnoha lety, a tato dnes již tradiční společná akce je jedním z několika společných projektů škol Cirsia. Projekt Překročení Rubikonu si klade za cíl umožnit novým šesťákům setkat se se svými vrstevníky, vyzkoušet si svoje znalosti, umění pracovat v týmu, vyhledat a zpracovat informace dle zadaného tématu. Úkolem šesťáků bylo navrhnout 3 denní výlet pro svoje spolužáky, tj. žáky 6. ročníku.
       V několika soutěžích získali indicie nutné pro sestavení trasy, ke každému navštívenému místu si opatřili informace z internetu a literatury, zjistili možnosti dopravy a stravování, a výsledek své práce pak prezentovali před porotou složenou z řad ředitelů výše zmíněných škol.
       Jako nejlepší byl vybrán návrh družstva ze školy v Ostrově, který zahrnuje návštěvu větrného mlýna v Rudici, autocampu v Jedovnicích, koupaliště a ZOO v Brně, arboretum ve Křtinách a Kateřinskou jeskyni. Poděkování patří učitelům ZŠ Lipovec, kteří velmi obětavě a kvalitně připravili letošní již 5. ročník Rubikonu.
Rubikon - fotogalerie
Rubikon - videogalerie
Rubikon - publikace v Blanenském Deníku

Mgr. Karel Hasoň
tř. uč. 6. roč.


PROJEKT „AJAXŮV ZÁPISNÍK“

19. 9. 2009
       V letošním školním roce se žáci 2. – 5. ročníku zapojí do projektu „Ajaxův zápisník“. V rámci něho se budou pravidelně každý měsíc potkávat s policistkou Ivou Šebkovou.
       První setkání proběhlo dne 16. září. Jeho téma znělo “Policie České republiky – náš kamarád“. Poté následovala ukázka práce psovodů s policejními psy.
Projekt - Ajaxův zápisník

Mgr. Jaroslava Hasoňová
tř. uč. 3. a 4. roč.


Projekt - třídění odpadu

14. 9. 2009
       Naše škola se zapojila do aktivity třídění odpadů. Tato aktivita probíhá na mnoha místech republiky, na obcích i na spoustě škol. I na naší škole už třídění odpadu probíhalo, ale postupně se od něho upouštělo. V současné době se snažíme tuto tradici znovu obnovit a navázat na dosavadní zkušenosti. Chceme spolupracovat s obcemi i rodiči a vést žáky k tomu, aby se zamýšleli, jak se dá věc, která je již k nepotřebě, znovu využít.
       Formou dlouhodobého projektu chceme ukázat, že spousta věcí nemusí skončit bez užitku na smetišti, ale že stačí málo a takovýto odpadek může znovu posloužit.
       Děti si samy najdou informace, co všechno patří do odpadů, jak odpady dělíme, jak je třídíme a likvidujeme, co je to nebezpečný odpad a jak s ním zacházet. Z nasbíraných informací sestaví informační panel, do tříd se nainstalují barevně označené koše na jednotlivé druhy odpadů, žáci se rozeběhnou po obcích a budou zjišťovat, jak sběr odpadů probíhá v dané obci (Ostrov a Vysočany) a v rámci tohoto projektu se podívají na místa, kde se vytříděný odpad likviduje nebo zpracovává - exkurze do zpracovatelských a výrobních podniků.
       Po roce projekt vyhodnotíme a pokud se osvědčí, přijde na řadu téma předcházení vzniku odpadu, šetření energiemi, alternativní zdroje energie apod. O těchto a dalších aktivitách týkajících se tohoto projektu vás budeme průběžně informovat.
       Celé znění projektu si můžete přečíst v následujícím odkazu:
Projekt - třídění odpadu

Mgr. Karel Hasoň a kolektiv učitelů ZŠ Ostrov
ZŠ Ostrov


ZÁJEZD – VELKÁ BRITÁNIE

11. 9. 2009
       Vážení rodiče,
i v letošním roce pořádáme zájezd do Anglie. Program našeho zájezdu je také k nahlédnutí (viz odkaz pod článkem). Srdečně všechny děti vítáme. Krásy a zajímavosti, které uvidí, se jim možná už víckrát nepodaří spatřit. V případě zájmu si děti můžou vyzvednout návratku u p.uč. Hlouchové. Předpokládaný termín zájezdu je duben. Na viděnou v Anglii!!!!!!!
Anglie - upoutavka

Petra Hlouchová
tř. uč. 8. roč.


Kroužky ZŠ Ostrov pro šk. rok 2009/2010

9. 9. 2009
       Nabídka zájmových činností a kroužků na základní škole v Ostrově pro žáky spádových obcí Ostrov a Vysočany.
       Termíny kroužků a další podrobnosti budou dohodnuty se zájemci individuálně podle časových možností dětí a rodičů na tel. 516 444 319 nebo zsostrovum@zsostrovum.cz.

střelecký kroužek – střelba ze vzduchovky
(vedoucí: J. Němec)

aerobic – cvičení a tanec při hudbě
(vedoucí: H. Havlíčková, E. Vašíčková)

německý jazyk – pro začínající i pokročilejší
(vedoucí: Mgr. V. Chlupová, Mgr. V. Pražáková)

florbal – sportovní vyžití, trénink herních dovedností
(vedoucí: Mgr. L. Pelikán)

dyslektický kroužek – práce se žáky s poruchami čtení a psaní
(vedoucí: Mgr. J. Čadová)

keramika – práce s hlínou, glazurování a vypalování
(vedoucí: Mgr. I. Hudcová)

angličtina (2. třída) příprava na vyučování jazyka v dalším roce
(vedoucí: Mgr. J. Hasoňová)

matematika (9. ročníkú rozšiřující učivo, příprava na střední školu
(vedoucí: Mgr. Š. Hynková)

čeština (9. ročník) rozšiřující učivo, příprava na střední školu
(vedoucí: Mgr. V. Chlupová)

náboženství - 1. stupeň P. Mgr. V. Trmač, 2. stupeň Z. Svobodová

kroužek výchovy řeči – J. Nečasová

       Na škole je aktivní pobočka ZUŠ Jedovnice, která vyučuje několik oborů (např. sólový a sborový zpěv, kytara, klavír, flétna).
Přihlášky lze podat přímo u vyučujících na škole v Ostrově nebo na tel. 516 442 235.
Další informace o vyučovaných oborech a o přijetí na některý z oborů ZUŠ lze získat na internetových stránkách školy www.zusjedovnice.eu.

Mgr. Karel Hasoň
tř. uč. 6. roč.


Exkurze do Punkevních jeskyní

4. 9. 2009
       Šesťáci se vydali ve čtvrtek 3. 9. 09 na výpravu do Punkevních jeskyní. Vyráželi za podmračené oblohy, ktera slibovala co nevidět vydatný déšť. Naštěstí začalo pršet až večer, ale to už byli všichni zpátky doma. Dokonce na zpáteční cestě svítilo sluníčko.
       Pěší cesta zabrala asi hodinku a půl, pak následovala prohlídka jeskyní a projížďka na lodičkách, a pak výstup serpentinami na Macochu a zpět přes Končiny domů.
       Tato výprava byla navazujícím článkem na herní blok, který byl připravený pro šesťáky předchozí den. Všechny aktivity obou dnů měly zbourat bariéry mezi žáky, kteří se potkali ve třídě poprvé, a napomoct jim rychleji navázat kontakty a kamarádství mezi sebou.
       Doufejme, že se tento záměr podařilo naplnit.
fotogalerie

Mgr. Karel Hasoň
tř. uč. 6. roč.


Seznamovací dopoledne - 6. ročník

3. 9. 2009
       Pro letošní nové šesťáky jsme připravili hned na druhý školní den několik her, které měly napomoct rychlejšímu seznámení žáků 6. ročníku mezi sebou. Jsou to žáci, z nichž mnozí se viděli poprvé a na které čeká náročný přestup na druhý stupeň.
       Aby se rychleji poznali a překonali počáteční rozpaky, přenesli se na chvíli do vzdálených zemí, kde je čekala nejedna zapeklitá situace a úkoly, které bylo potřeba vyřešit.
       Nejprve se rozehřáli při přetahování, pak se ocitli v poušti, kde potřebovali sehnat vodu pro svůj tábor. Oázu se studnou našli, ale neměli žádné jiné nádoby než lžíce. Úkol se podařilo splnit oběma skupinám, takže jejich tábory neumřely žízní.
       Další exotickou zastávkou bylo Španělsko, kde právě probíhaly býčí zápasy s toreadory. Naši šesťáci se neohroženě vrhli do arény, aby probodli rozzuřené býky. Tyto býky nám představovaly nafukovací balonky. Vlastně to nebyly balonky, ale býčí srdce. Hráči měli zavázané oči a měli podle odhadu dojít na místo, kde by měl být balonek, a zde měli jednu ránu dýkou. Orientace bez zrakové kontroly je velmi náročná, ale i tak se podařilo 8 býčích srdcí probodnout.
       Předposlední úkol byl prolézat úzkými mezerami žebříku, to aby hráči prokázali, že jsou mrštní a obratní.
       Poslední úkol byl na první pohled snadný. Byli jsme v amazonské džungli, a jediná záchrana před útoky dravých šelem bylo dostat se do bezpečí na vyvýšený ostrůvek. Ale to se snadno řekne. Ten ostrůvek byl velmi velmi malý. Tento úkol se nám nezdařilo úplně na výbornou splnit, protože ostrůvek byl opravdu malinký, takže nám vždycky maličko chybělo k tomu dostat se na něj všichni, ale děti se snažily a kdyby se někdy dostaly do podobné skutečné situace, zachránily by se už určitě všichni.
       Tomuto typu her se říká Icebrakers - lamače ledů. Jejich cílem je překonat bariéry a umožnit rychleji navázat kamarádské vztahy s ostatními. A to se nám určitě podařilo. Zvlášť v poslední hře bylo vidět, že zpočátku spolupráce vázla, ale již při druhém pokusu se ukázalo, že se jedná o velmi schopnou třídu. Přejeme jim hodně úspěchů během školní docházky.
fotogalerie
videogalerie

Mgr. Karel Hasoň
tř. uč. 6. roč.


Zahájení šk. roku 2009/2010

1. 9. 2009
       Slavnostní zahájení školního roku 2009/2010 proběhlo dne 1.září 2009 v 9.15 za účasti vedení školy, učitelů, starosty obce a rodičů. Z této slavnostní akce přinášíme několik fotografií a záběrů.
fotogalerie
videogalerie

Mgr. Karel Hasoň
tř. uč. 6. roč.


Vítáme Vás ve šk. roce 2009/2010

1. 9. 2009
       Vítáme všechny žáky po těch nekonečně dlouhých prázdnináchch opět do školy. Do nového školního roku 2009/2010 přejeme všem žákům i jejich učitelům hodně zdraví, úspěchů a radosti.

učitelé ZŠ Ostrov


Zahájení školního roku 2009 / 2010 v ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy

18. 8. 2009
       Slavnostní zahájení školního roku 2009/2010 proběhne na základní škole dne 1.září 2009 v 9.15 hodin ve vestibulu školy.
       V zahajovací den – 1.září si žáci vezmou psací potřeby a přezůvky, žáci prvního ročníku navíc aktovky.
       V první den školy – 1.září se oběd nevydává. Běžný provoz začíná ve školní jídelně dnem 2.září 2009, v mateřské škole dnem 24.8.2009.
       Přihlášky do školní družiny a na stravování budou žákům vydány dne 1.září 2009.

Mgr. Bořivoj Štěrbáček
ředitel školy


Den otevřených dveří

17. 8. 2009
       Součástí oslav 660. výročí městyse Ostrov u Macochy byl i Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy, který proběhl 18.7.2009.
       Návštěvníci si mohli prohlédnout krásně vyzdobené prostory celé školy. Nahlédli do družiny, do mateřské školy i do učeben na prvním a druhém stupni.
       Síň tradic i chodby zaplňovaly nejrůznější prezentační materiály ze života školy. Někteří návštěvníci nad fotografiemi zavzpomínali na svá školní léta.
       Poděkování patří všem, kteří se podíleli na realizaci tohoto dne.
fotogalerie

Mgr. Bořivoj Štěrbáček
ředitel školy


Minulý šk. rok

28. 8. 2009
       Informace, záznamy událostí a fotografie z minulého šk. roku jsou v archívu. K nahlédnutí jsou informace ze šk. roku 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009.

Mgr. Karel Hasoň
tř. uč. 9. roč.
Webmaster - David Král